Democratische Autoriteiten, -Vennootschappen, -Investeringen, -Deelgebieden: D.A.V.I.D. model

De vertaling van dit systeem van Engels naar Nederlands staat helaas nog in de kinderschoenen. Dit is heden voorhanden:

oudere index pagina

Commentaar en Debat (Nederlands) !

Nederlandse Inleiding

Grondwettelijke Macht spreiding

Het idee is dat de samenleving beter werkt, zowel economie als democratie, als iedereen evenveel Macht heeft. Een stem in de overheid is macht, een stem in je bedrijf is macht, vrijheid van keuzes is macht, afwezigheid van een (Plutocratische, Oligargische) tegenmacht is macht, grondbezit is macht. Het is echter eenvoudig gezegd "geef mensen macht," maar niet zo gemakkelijk efficient uitgevoerd. Deze website probeert de structuur (Grondwet niveau) van de samenleving op deze punten te verbeteren. Het gaat verder op wat er bereikt is in de Revoluties tegen het feodale stelsel van de middeleeuwen. In dit voorstel spelen ~ zoals genoemd ~ 4 vormen van Macht een hoofdrol: Overheid, Bedrijven, Groot Kapitaal, Grond. ... read more ---->>