- o -
         Detta här vårt sätt
              -o-
 Värt råd är format på uppdrag av 50 personer eller mer
              *
    Delegaterna kan gruppera att stödjande
        en representant i i dett st.örre rådet
              *
    Vårt folk tar beslut med en röst per person,
     icke-röster kan läggas av delegaterna.
              -*-
När ett företag förlorar sin grundare och av betydande storlek,
    blir de styrdes av de som arbetar i den.
              *
     Vi tillåter ingen at bli för rik
              *
    Alla kommer att ha en lika stor andel av
      de naturresurser i vår nation.
              *
       Varje människa är respekterad
        och ett mål i sig själv.
             - o -Translated from English to Swedish by Foxy from Sweden (okt 2014). Below a better English translation from Foxy as well (corrections underlined).

          Constitution 7

            - o -
          This is our way
             -o-
     Our councils are formed by delegates
     each supported by 50 persons or more.
             *
     The delegates may group to support
     a representative in a larger council.
             *
Our people make decisions together by one vote per person,
    the non-votes can be added by the delegates.
             -*-
When a company loses its founder and is of substantial size,
    they become ruled by those working in it.
             *
        We will not allow anyone
         to become too rich.
             *
     Everyone will have an equal share
    of the natural resources in our nation.
             *
      Every human being is respected
        and a goal in itself.
            - o -

 

© Written and (C)opyright by Jos Boersema. This constitution text is released into the `public domain', do what you want with it.