([O])

([O])

Welkom bij

Boersema Organisatie Systemen

English

|diensten|"bedrijf"|contact|law4.org

Boersema Organisatie Systemen (B.O.S.) houdt zich bezig met het verbeteren van organisatie systemen:
    - organisatie advies bedrijven helpen met nieuwe methodes of andere manieren voor oudere methodes;
    - overleg structuren;
    - inspraak structuren;
    - een besluitvorming systeem;
    - een informatie systeem rond het bestuursproces;
    - vaste rand-voorwaarden opzetten voor bestuur: tijden, plaatsen, manieren, posities;
    - een kies-systeem voor een kleine of grote groep met specifieke eisen;
    - vaste project matige aanpak van het bestuursproces;
    - het maken van objecten en tekeningen, interactief of passief, die te maken hebben met het bestuursproces; ...
    - wat u denkt dat B.O.S. voor u kan betekenen !

Geboden oplossingen kunnen verschillen van "laten we in het vervolg aan de bestuurstafel verschijnen met een zeker minimum aan nette kleding en dan ook rustig de tijd nemen en er een kopje koffie bij nemen" waar een bestuursproces bijvoorbeeld bestaat uit vluchtige contacten en de chaos mogelijk daardoor groot is, tot "het opzetten van Continentale Revoluties met miljoenen mensen in tientallen georganiseerde groepen met verschillende doelen toe werkende naar een beter Staats model voor hun natie, te beginnen met een ronde tafel van 10 personen en een bescheiden PR budget,", of daar tussen in: "het zich her-organiseren in gelijkwaardige deel-raden die problemen eerst doorspreken met zichzelf en daarna hun resultaten voorleggen aan andere deel-raden, zodat een voorstel in een grote raad goed wordt voorbereidt zonder dat het bestuursproces vast loopt omdat het te massaal is tijdens het overleg." U kunt uw probleem altijd vrijblijvend aan Boersema Organisatie Systemen voorleggen. Oplossingen kunnen op maat worden toegesneden na een onderzoek ter plaatse, of vanuit inschattingen op basis van gegeven informatie.

B.O.S. houdt zich simpel gezegd bezig met de dingen waar men vaak een klein tekeningetje van maakt om het systeem even uit te leggen: "kijk deze mensen kiezen die, en die praten met die, ..." enz. Zulk een model wordt dan gewoonlijk op een gegeven moment in de vorm regels opgeschreven (sociaal contract, grondwet, statuut, enz). In algemene zin schrijft B.O.S. die regels ook op als dat wordt gewenst, maar B.O.S. is geen notaris of advocaat.

B.O.S. heeft als cursief: strategische macht spreiding & effectief bestuur.

Dat houdt in dat B.O.S. zich graag inzet om een inzichtelijk en effectief bestuursproces op te zetten, voor een klein bedrijf of voor een heel land of Continent/wereld, dat zich maximaal laat beÔnvloeden door de bestuurde mensen, of de zichzelf besturende mensen. Dit houdt dus ook in dat B.O.S. het werk om bestuursprocessen weg te trekken van de bestuurde mensen graag aan anderen over laat.

Voorbeeld van een (ruw proto) advies: ./voorbeelden.

   
 

Diensten


([X]) Projectmatig besturen: Bestuur in 8xN stappen.
([X]) Deel-raden bestuur (voor grote besturen, 30+, 40+ enz)
([X]) sociale actie, hervormingen, Staatsvorming, Revoluties en Stakingen.
([X]) Uw Organisatie Systeem probleem, de uitdaging van B.O.S.

   


            [] Prijs per uur plus kosten.
            [] Prijzen in overleg met de klant.
            [] Boersema Organisatie Systemen houdt zich het recht voor
              bepaalde taken te weigeren (zie boven, anti-sociale
              taakstellingen, daar is B.O.S. eenvoudigweg niet toe in staat).
            [] FinanciŽle draagkracht speelt een rol bij de prijsbepaling.

Voor een simpele vraag over de website/boek http://www.law4.org en voorstellen kunt u natuurlijk ook gewoon contact zoeken met ondergetekende (jos boersema).

Een typisch traject begint met een vraag, een verkenning, afspraken maken, werk uitvoeren en een snelle evaluatie (na enige weken of dagen werk) betreffende de tevredenheid (in principe niet goed geen kosten tot dat moment), en dan verder zien ... Op basis van redelijkheid en geleverde nut.

Ruimte in de planning

(O) Klik hier om te zien of B.O.S. momenteel ruimte heeft om uw vraag af te werken.

Geen Garantie of schadevergoeding op geleverde Diensten

Alle adviezen worden overgenomen volledig voor eigen risico. Alle bedrijfsschade opgelopen door foutieve adviezen zijn voor eigen rekening van de klant en komen niet voor rekening van J.H.Boersema of "Boersema Organisatie Systemen." U moet het advies zelf goed bekijken. Het eventuele uitvoeren ervan is uw besluit onder uw verantwoordelijkheid en voor uw eigen rekening.

   
 

Tot ziens.

visite kaartje Face appendage of jos boersema.  

                      _______________________
    Jos Boersema     Boersema Organisatie
    Adviseur                  Systemen
                      _______________________
                 
strategische macht spreiding en effectief bestuur
 
                       J.H.Boersema
                       Wibenaheerd 351
                       9736 PZ Groningen
                       joshb@xs4all.nl
                       www.law4.org ( /bos )
                       Tel.(werk):06-
                       
www.xs4all.nl/~joshb/contact.html