Maandag Juni 29 18:05:25 UTC 2009

Status voortgang

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Status: geen vooruitgang geboekt bij het leren aan mensen (waar dan ook, in welke functie dan ook) hoe de economie werkt, ook geen enkele electorale vooruitgang (leden/hoofden), of vooruitgang met de algemene petitie voor een D.A.V.I.D. economie.

Besluit om geen schaduwregering besluiten te publiceren wordt opgeschort, omdat het publiceren van besluiten mensen een idee kan geven aan wat voor iets ze steun geven.

1.

Neutraliteit

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

DAVIDWE lijkt het een goed idee dat Nederland zich neutraal verklaard ten opzichte van alle buitenlandse conflicten, en nooit wapens verstrekt aan welke buitenlandse partij dan ook. Het westen en Nederland heeft in het verleden laten zien niet over de morele capaciteiten te beschikken om haar eigen financiŽle belang ondergeschikt te maken aan het belang van onderdrukte volken. Voorbeelden: de wrede en eeuwen lange onderdrukking van IndonesiŽ; het eeuwenlang onderdrukken van Nederlandse bevolkingslagen binnen Nederland zelf ten tijde van de Middeleeuwen en later de industriŽle revolutie; het ongegeneerd oorlog voeren voor macht over IndonesiŽ zelfs nadat we zelf (onze voorouders) hebben geleden onder de Nazi terreur; het kritiekloos steunen van de grote imperialistische en wrede macht van de VS, en meedoen in haar oorlogen zelfs als naar buiten komt dat hierbij systematisch wordt gemarteld tot op de dag van vandaag. Bij deze slechte staat van dienst op internationaal gebied past maar 1 antwoord: principiŽle neutraliteit.

Wij, Koninkrijk der Nederlanden, achten ons zelf niet bevoegd ons militair in te mengen in de aangelegenheden buiten onze eigen grenzen.

Dit betekend: alle troepen onmiddellijk terug trekken tot in de internationale wateren en het Nederlandse grondgebied. Neutraliteit is het beste te bereiken door onmiddellijk te stoppen met alle export van wapens, zodat zelfs als minder frisse landen om wapens komen vragen we ze eenvoudig niet te koop hebben. Het spreekt vanzelf dat de Nederlandse staat geen export vergunningen voor wapen systemen geeft, de Nederlandse staat is immers geen fascistische oorlogszuchtige staat die het oorlogsgeweld en de militaire onderdrukking in de wereld wil bevorderen (of wel soms?).

Behalve export vergunningen voor wapen verkoop, zijn er ook export verzekeringen. Dit betekend dat als een wapen verkoop aan bijvoorbeeld een groep piraten ergens, uiteindelijk toch niet leidt tot een regering door die club maar een andere club aan de macht komt die vervolgens de betalingen voor de wapens aan hun vijanden niet nakomen, dan wordt het verlies betaald uit die verzekering. DAVIDWE vraagt zich af: als de Nederlandse staat een rol speelt bij deze verzekeringen, zijn die verzekeringen dan op zich niet winstgevend ? Waarom wordt aan deze vraag niet voldaan door een private maatschappij ? Waarom wordt het failliet gaan van wapen handelaren en producenten vanwege wanbetaling niet toe gejuigd door de Nederlandse regering ? IS dat niet een mooi voorbeeld van markt-werking ? Maakt Nederland zich zo niet schuldig aan grote internationale misdrijven ? Is het geen militair strategische fout om in wapens te handelen ? Immers wapens lossen in de regel weinig op. Wapens vergroten enkel het machtsverschil tussen de vaak minder goed bewapende algemene bevolking en deze of gene bendes of legers, maar als uiteindelijk de dictatuur van het wapen weer eens instort en de onderdrukte bevolking terug kijkt op de aangerichte ellende en daar de Nederlandse vlag op de wapen verkopen ontdekt, schaadt dit niet onze naam, handel, maken we zo niet onnodig vijanden, ook militair ? (Zie: www.stopwapenhandel.nl) DAVIDWE vind dat Nederland het imperialisme moet afzweren, een imperialisme dat tegenwoordig min of meer in EU en Navo verband wordt gevoerd. DAVIDWE vind het schandalig en onbeschaamd dat (zoals net vandaag bekend werd in de pers, Juli 1 UTC 2009) Shell de Irakese olievelden te pakken heeft. Een mooi voorbeeld van hoe medeplichtigheid aan zo'n beetje de grootste misdaad op aarde in recente jaren, wordt omgezet in klinkende munt voor de Nederlandse heersende klasse (olie en geld belangen). Onschuldig bloed vergieten in ruil voor een deel van de olie, olie winsten die voor 100% thuis horen onder Irakees beheer.

DAVIDWE vind het een beter beleid als Nederland Irakezen vraagt om een DAVID stelsel in te voeren, zodat er daar ook echte democratie kan heersen. Zegt het Irakese volk daarop ja en blijkt het te werken, dan zouden we ze kunnen helpen met hoe die olie te winnen is, als schadevergoeding voor het moorden en martelen van de recente jaren (ook onder Saddam, een man door het westen daar geÔnstalleerd, dus het bloed dat Saddam vergoten heeft ligt ook over het westen en Nederland; bevrijding van Saddam betekend dus moreel gezien niets.)

DAVIDWE roept de Nederlandse regering op te houden met demagogische spelletjes te spelen, en zich verre te houden van dit soort intriges waarbij het bloed van honderd duizenden vergoten wordt, en het leven van tientallen miljoenen mensen dramatisch wordt verslechterd.

DAVIDWE klaagt de Nederlandse bevolking aan. De Nederlandse bevolking had moeten zorgen dat de Nederlandse regering deze misdaden niet had gepleegd. Dat dit soort politieke partijen in Nederland niet aan de macht zijn. Wanneer houdt de ellende die Nederland aanricht in het buitenland nu eens op ?! Wat is de betekenis van ontwikkelingshulp, als aan de andere kant dit soort misdaden worden gepleegd ? Moeten we die ontwikkelingshulp nu ook zien in het ligt van het vergroten van de Nederlandse imperialistische belangen ? Wordt bijvoorbeeld het recente initiatief met "micro-krediet" ook weer omgebogen in: grotere penetratie van het investeringskapitaal (infesteringskapitaal??) in nieuwe zich ontwikkelende maatschappijen om die zo te kunnen vormen naar kapitalistisch model (hoe goed en effectief veel initiatieven ook zouden kunnen zijn op dit moment) ?

Het lijkt er op dat het buitenland wellicht meer gebaat is bij een volkomen afwezig Nederland, dan een Nederland dat aan de ene kant (strategisch?) geeft, en aan de andere kant wreedaardig mee rooft. Het lijkt wel het oude Romeinse rijk: onder het mom van "beschaving" worden de meest afschuwelijke misdaden gepleegd. "Wij zijn de ubermench, en daarom mogen wij alles, ook koelbloedig roven en vernietigen, want zelfs wat door ons vernietigd is is nog meer waard dan wat andere culturen voor zichzelf hebben opgebouwd" ?

DAVIDWE vind dat politiek nooit de schijn tegen mag hebben, waar of niet, en eist daarom een andere koers. DAVIDWE vind het volkomen begrijpelijk dat buitenlandse verzetsbewegingen Nederland als een agressor zien, en daarom zelfs met aanslagen op Nederlands grondgebied hebben gedreigd. Daar zien we dus al hoe het Nederlandse buitenland beleid militair strategisch een fout is. Terrorisme bestrijd je in eerste instantie bij de bron, en die bron is: verontwaardiging over gepleegde misdaden. De goedkoopste oplossing om Nederland terrorisme vrij (wat het natuurlijk al is, er worden nog niet eens aanslagen gepleegd) te maken is: niet schuldig zijn.

DAVIDWE vraagt zich af of de Nederlandse regering strafrechtelijk kan worden vervolgt op zijn buitenland beleid onder deze of gene regel die is aangenomen. Bijvoorbeeld een mogelijk bestaand verbod op marteling (medeplichtigheid / daderschap), een mogelijk bestaand verbod op buitenlandse invasie (Irak, Afghanistan, JoegoslaviŽ.) DAVIDWE roept de huidige bewindvoerders op zich niet meer als kleuters te gedragen die lopen te ruziŽn over de lolly van een ander kind. De mijnen zijn van JoegoslaviŽ, de olie is van Irak, hou op met jengelen en oorlog voeren ! Hou op met liegen en goedkope demagogie. Hou op met je zielige geheime bijeenkomsten en je geŽtter met je militaire en financiŽle buitenland beleid. Neem nou eens genoegen met wat we hebben: een mooi vruchtbaar land aan de Noordzee, en daar moeten we het mee doen. We kunnen die aardappels verbouwen, de wind waait, 's zomers is het vaak lekker warm, 's winters kunnen we soms weer schaatsen, er zit nota bene zelfs wat gas in de grond momenteel: wat kan een mens nog meer vragen ? Hou op en neem er genoegen mee met wat je hebt gekregen. Laat die landen aan zichzelf, op die manier worden het ook weer interessante maatschappijen, handelspartners, vakantie bestemmingen, bronnen van vernieuwing en diversiteit. Hoe dan ook: het is aan hun, en niet aan ons.

DAVIDWE spreekt haar afschuw uit over alle partijen die wapen handel en oorlog steunen. DAVIDWE gelooft dat de militaire buitenlandse inmenging van Nederland en het westen over de laatste eeuwen een negatief saldo heeft. Democratie moet uit bevolkingen zelf naar boven komen, zo is het ook in Europa gegaan (in directe strijd tegen de burgerij, het kapitaal, en de industriebazen), het mag geen excuus zijn om een land onder de voet te lopen en zijn natuurlijke hulpbronnen te roven. Culturele niet-militaire uitwisseling, en eerlijke handel zijn natuurlijk goede dingen; DAVIDWE is niet voor isolationisme of het stoppen van buitenlandse humanitaire hulp (mits bewezen kan worden dat het echt helpt; ook in dat verband is het nodig zo snel mogelijk van het kapitalisme af te raken, omdat ze alles vergiftigd, inclusief de goed bedoelde humanitaire hulp).

Nederland moet zich committeren aan een pacifistische koers. DAVIDWE gelooft dat de meeste Nederlanders dit ook willen. Het is ook een historische koers van Nederland om neutraal te zijn (alhoewel het waarschijnlijk vroeger uit opportunisme was, bij gebrek aan militaire macht.) DAVIDWE meent dat een pacifistische koers normaal is, en gezond boeren verstand. Wij beroven onze buurvrouw of buurman toch ook niet als we even wat nodig hebben ? Als wij dat wel zouden doen, hoe zou Nederland er dan uit zien. Dat moeten wij ook internationaal niet eens willen, het is absurdistisch. Veel mensen beseffen waarschijnlijk niet dat de Nederlandse regering en heersende klasse ondenkbaar en absurdistisch beleidt voeren, namelijk imperialistisch beleid. Ze weigeren het onder ogen te zien, en dus kan het ongezien door gaan. "Wij hebben het niet willen geloven," waar kennen we dat ook al weer van ? De misdaden zijn er niet minder om, juist groter.

Nederland zou andere landen met woord en daad - maar niet met wapens of erger invasies - van dienst moeten willen zijn als daar om gevraagd wordt (eventueel in ruil voor iets anders). Onze belangrijkste bijdrage op het gebied van recht, veiligheid, etc, van onderdrukking en uitzichtloze economische ellende, kan bestaan uit het delen van kennis op het gebied van een DAVID economie/regering.

Wij, Koninkrijk der Nederlanden, exporteren geen wapens, maar wij exporteren ideeŽn omtrent functionele rechtvaardigheid en democratie.

Het mag opgemerkt worden dat dit waarschijnlijk wereldwijd gewaardeerd zal worden door de bevolkingen, hetgeen ook onze goederen/diensten export ten goede kan komen. Een goede naam is op zich ook een waardevol bezit.

In theorie lijkt het misschien mooi om landen te assisteren zich te weer te stellen tegen de Amerikaanse terreur, of terreur uit andere grote landen, en de nu opkomende terreur vanuit de EU, maar in de praktijk lijkt neutraliteit de beste oplossing met de langste adem. Wij zouden alleen maar in allerlei strategische spelletjes terecht komen. DAVIDWE stelt: eerlijke handel en betrekkingen zijn een goed ding, maar spionage, intrige, wapenhandel en invasies: nee.

Het spreekt vanzelf dat Nederland zich uit de EU, Navo en Euro, zal moeten terugtrekken, echter dat zijn grote revolutionaire veranderingen die de nodige internationale steun van bevolkingen over de hele aarde nodig heeft (zie het revolutionaire programma van DAVIDWE, in het bijzonder sheet2.html). Het geeft geen pas om als een kip zonder kop de revolutie af te kondigen en onverwachte maatregelen door te voeren, die kunnen leiden tot internationale isolatie of zelfs imperialistische oorlog vanuit kapitalistische gebieden (zie Russische revolutie voor een precedent.) We spelen dus het politieke spel netjes mee, hetgeen aantoont dat democratie haalbaar is, en proberen zo goed mogelijk de mensheid in zijn geheel op de hoogte te brengen van hoe economie werkt en hoe het anders zou moeten. Is de internationale meerderheid eenmaal voorhanden (meerderheid van de echte mensen), dan wordt het tijd voor het echte serieuze werk.

Somalische piraterij: er zal met grote overmacht opgetreden moeten worden, zodat de piraten niet eens 1 schip meer kunnen kapen, zeker niet een waardevol internationaal koopvaardij schip. Door het totale afknijpen van de piraterij, waar nodig zonder pardon met een overmacht aan vuurkracht en het tot zinken brengen van piraten schepen, zal de inkomsten stroom van de piraten opdrogen en hebben ze geen reden om er mee door te gaan. Het lijkt mij ook een goed idee om lok-schepen in te zetten, zodat de piraten in de val lopen en we ze kunnen pakken. Het is van belang dat de Nederlandse voertuigen het Somalische grondgebied niet schenden, tenzij op uitnodiging van de Somalische regering. Het moet Nederlandse schepen eventueel verboden worden om in de Somalische wateren te varen of zich bloot te stellen aan het vergrote piraten gevaar daar, om de inkomsten bronnen van piraten af te knijpen. Wie in handen van piraten valt, brengt ook andere schepen in gevaar door de piraten van inkomsten te voorzien. Deze maatregelen gaan er waarschijnlijk toe leiden dat de piraterij zich gaat verplaatsen. Het installeren van een DAVID stelsel door de SomaliŽrs zelf (uiteraard!) in SomaliŽ zou wel eens effectief kunnen blijken in het stoppen van de piraterij. In ons eigen belang zouden we de jonge Somalische DAVID staat kunnen helpen op allerlei civiel gebied, om zo de piraten een leefbaar alternatief te kunnen helpen bieden, binnen hun eigen samenleving.

Het steunen met wapen of anderszins van welke binnenlandse strijdende krachten binnen SomaliŽ moet onmiddellijk stoppen. Nederland bezit niet de integriteit om zoiets gevoeligs goed uit te voeren, en moet dus principieel voor de neutraliteit kiezen. DAVIDWE vreest dat de wapens worden gegeven in ruil voor toekomstige politieke dienstverlening aan Nederland ("bewapen om het even welke bende, zodat ze de rest kunnen uitroeien je er later een vriendenband hebt met de absolute machthebbers, die gebruikt kan worden om winst te maken op velerlei manieren, van goedkope arbeid tot het uitzuigen van de bodemschatten.") Gezien het verleden past niets anders dan de meest cynische achterdocht als het gaat om wapen leveranties en het in het zadel helpen van buitenlandse "regeringen." Gebrek aan kritisch vermogen leidende tot de medeplichtigheid van hele bevolkingsgroepen aan de buitenlandse gewelddadigheid van hun regering onder het mom van allerlei humanitaire doelen heeft in het verleden al zeer veel ellende veroorzaakt. Hierbij zij nog opgemerkt dat alhoewel we wel een redelijk idee kunnen hebben van hoe de zaken er voor staan bij onze oosterburen, of zuider buren, we in SomaliŽ te maken hebben met een hele andere cultuur. Wij kunnen niet van ons zelf verwachten die landen goed genoeg te begrijpen, en weten dus niet goed wat hoe zich manifesteert. Dit geldt in verhoogde mate voor de Nederlandse bevolking zelf, die dus niet in staat is de staat behoorlijk te controleren.

In zekere zin kunnen we zeggen: als ze niet voor een zinnige economie en regeringsvorm willen kiezen, dan heeft verdere inmenging toch ook geen zin dus laat ze het dan zelf maar uitzoeken.

Dit laat de weg wel vrij voor wrede grootmachten zoals de VS, maar dat is dan aan hun. Ik zou stellen dat met de instalering van een DAVID systeem SomaliŽ zich ook tot op grotere hoogte vrij kan maken van negatieve buitenlandse inmenging door welke grootmachten dan ook (inclusief EU / Nederland).

Bovenstaande geldt ook als algemeen uitgangspunt toekomstige politiek. Bovenstaande ligt geheel in de lijn van de al eerder uitgestippelde politieke koers (voegt in feite weinig toe).

2.

Middel-schalig DAVID stelsel experiment

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Hier 2 stukken over een op te zetten DAVID systeem experiment in Oost Groningen: ../../stukken/DAVID-experiment-Groningen

3.

Politieke reacties DAVID stelsel (indirect)

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Twee belangrijke punten van de DAVID economie zijn kort geleden in de politiek aan de orde geweest (bij mijn weten).

De macht van de werknemers in de bedrijven, en aandeelhouders als speler in de economie (Agnes Kant, SP versus Jan-peter Balkenende, CDA): Agnes Kant wilde de macht van de werknemers verhoogd zien, maar maakte die eis niet echt hard door te wijzen op de economische logica (namelijk: een starter maakt zijn bedrijf en levert een belangrijke bijdrage aan de dynamiek van de economie, maar door de werknemers de macht daarna te laten overnemen ontstaat een arbeidsmarkt voor bedrijfsmanagement waarbij dus ook het probleem van de top lonen automatisch en markt-conform is opgelost.) Balkenende zei: "een economie zonder aandeelhouders zie ik niet zitten." De macht van de productieven in het bedrijf wilde Balkenende ook niet uitbreiden.

DAVIDWE wil graag van Balkenende weten waarom hij dat niet ziet zitten. Heel graag een inhoudelijk argument.

Ten tweede werd er gepraat over het toelaten van buitenlandse financiŽle dienstverlening op Nederlands grondgebied (Wouter Bos, PvdA). Hierbij werd het niet toelaten van buitenlandse financiŽle dienstverleners vergeleken met "het brouwen van Duits bier, op Duits grondgebied, voor Duitsers," hetgeen blijkbaar een negatief precedent was (volgens Wouter Bos).

Het toelaten van buitenlandse investeerders in Nederland is in directe tegenspraak met het principe van een genationaliseerd politiek aangestuurd investeringswezen. DAVIDWE wil graag van Wouter Bos weten of hij de nationalisatie van het investeringswezen steunt, en zo nee waarom niet.

Wouter Bos zei dat het lastig was om in het buitenland te opereren als bedrijf, als dat alleen via dochters mag. DAVIDWE vraagt zich af in wiens belang het is dat een internationaal bedrijf mag opereren buiten de grenzen van zijn eigen land. Is het in het belang van het land waar de productie wordt gemaakt dat de winsten gemaakt worden in een ander land ? Is het in het belang van het management om zich in een belasting-paradijs te bevinden (stel dat dat het hoofdkantoor in een belasting paradijs / gedereguleerde zone / piraten nest zit). Is het in het belang van het management om zich fysiek te kunnen isoleren van het fysieke bereik van de arbeid (stakingen, bezettingen, recht op petitie, recht om kennis te hebben van de mensen waarmee je een economische relatie hebt zoals die tussen leidinggevende en arbeid) ? Wie zijn het precies die ongelimiteerd in het buitenland willen opereren vanuit onze grenzen, of andersom ? DAVIDWE gaat er van uit dat Wouter Bos vanuit zijn expertise bij Shell management weet waarover hij het heeft, en dus goede inzichten kan geven in wat de beweegredenen zijn van zeer grote multinationale bedrijven die onvoorstelbare hoeveelheden geld weg sleuren uit alle hoeken van de aardbol, vaak die gebieden min of meer mishandeld achter latend. Is dat het belang waar wij het hier over hebben, of gaat het om het belang van de arbeid. Is het in het belang van de arbeid dat productie mag worden verplaatst naar een lage-lonen land ? Is het in het belang van een land dat op die manier zijn industrie kan verliezen aan een dictatoriaal geleidt lage lonen land, waardoor het zelf uiteindelijk ook economisch kan instorten omdat er geen productie meer wordt gedraaid, niks meer te verkopen heeft ? Wat moet een land met zichzelf als er weinig meer wordt geproduceerd ? Het antwoord ligt voor de hand: ook een lage lonen land worden, en zo de productie terug halen, ook dereguleren, ook vrijheden inleveren om het management en investeringskapitaal te behagen. Is dat in het belang van de arbeid ?

Er zijn ongetwijfeld individuele gevallen waarbij het toelaten van buitenlandse productie activiteit geen noemenswaardige schade aanricht, of zelfs een bijdrage levert. Zelfs als er geen sprake is van een opbouw fase van (een deel van) een economie. In individuele gevallen kan van alles voorvallen. Echter het tot principe verheffen dat bedrijven overal actief mogen zijn, leidt ook tot het probleem dat bedrijven reusachtige vormen kunnen aan nemen, en in feite een economische macht gaan vertegenwoordigen waartegen een hele staat nauwelijks is opgewassen. Dit leidt weer tot sociale problemen, waarbij het - gewoonlijk dictatoriaal geleide, dat zijn ook de bedrijven die zo graag willen groeien - enorm grote bedrijf zijn macht gebruikt om maximaal goedkope productie processen te realiseren. Deze bedrijven en hun kapitaal worden zo enorm groot, dat zij ook een zeer grote politieke macht kunnen realiseren. Vergelijk daarmee de ideale situatie volgens DAVIDWE: merendeel democratische bedrijven houden zich bezig met een bepaald productie proces, en zijn in concurrentie met tientallen andere soortgelijke bedrijven (dit zal niet kunnen in alle sectoren). Bij dit soort bedrijven gaat het meestal om regionale bedrijven, met misschien honderden werknemers. Sommige van die bedrijven zullen ook in internationale concurrentie zijn verwikkeld, via de import/export. Echter deze situatie, waarin de staat ruimschoots zijn macht kan laten gelden, is volledig losgeslagen bij de grote multinationale bedrijven. De ene oplossing zou kunnen zijn: maak de landen groter, maar zoals beargumenteerd werkt dat niet. De andere voor de hand liggende oplossing is: maak die reuzen bedrijven kleiner ! Dat is ook goed voor de concurrentie, de dynamiek, en vermindering van bedrijfscorruptie. De mens is dan weer meer een mens, in plaats van een onaanzienlijk klein radertje in megalomane projecten van het op winst beluste investeringskapitaal.

DAVIDWE erkent het nut van tijdelijk exporteren van productie naar het buitenland, om die buitenlandse economie aan te zwengelen. Echter uiteindelijk zal alle economische macht binnen de grenzen van dat land moeten vallen, zodat dat land bestuurlijk coherent is, en zelf de vruchten van de productie kan plukken. Het belang van concurrentie (Nederlandse kaas in Duitsland, bijvoorbeeld) kan volgens DAVIDWE prima worden bereikt via de export. De expertise om olie te winnen kan worden geexporteerd naar landen waar olie zit, eventueel voor een bepaald bedrag. Nederlandse kazen kunnen worden geexporteerd, het kaas productie proces zelf hoeft niet te worden geexporteerd, dat zou Nederland enkel ondermijnen. DAVIDWE stelt daarom een wet voor die verbiedt dat buitenlandse bedrijven hier productiviteit op zetten. De hoofdkantoren moeten altijd in Nederland staan, het moeten dus Nederlandse bedrijven zijn (met uitzondering van de vervoersector). In principe is het aan andere landen om eenzelfde politiek te voeren. DAVIDWE wil het toejuigen dat buitenlandse regeringen de bezittingen van Nederlandse bedrijven die daar opereren verbeurd verklaren, zodat ze zelf hun eigen land fatsoentlijk vorm kunnen geven. Dit zal echter een blijvende financiele klap voor Nederland zijn; echter dat interesseert DAVIDWE helemaal niets. Er moet gewerkt worden voor geld, het geeft geen pas buitenlanders uit te persen en je dan rijk te rekenen. Het interesseert DAVIDWE geen lor dat dit eventueel politieke steun kan kosten binnen Nederland. Een niet principiele bevolking moet het dan zelf maar uit zoeken, DAVIDWE kiest voor de principiele weg zonder compromie aan het kiesvee (lol).

DAVIDWE vind het idee van de "kennis-economie" (wij kennis hier, buitenlandse oenen produceren het op onze aanwijzingen) zeer te ontraden. Punt 1 zijn de buitenlanders helemaal geen oenen. Binnen de kortste keren weten ze hoe het werkt en zijn ze beter dan ons. Dan hebben ze ons niet meer nodig en zijn we alle fabrieken etc al kwijt. DAVIDWE vermoedt achter het schijnbaar politieke idee van de "kennis economie" het belang van het investeringskapitaal en door haar verzorgde management klasse om de productie naar de lage lonen landen te verplaatsen ten behoeve van winst maximalisatie. Met andere woorden: "kennis economie" is een smoes die de verplaatsing van fabrieken naar lage lonen landen politiek moet goed praten. DAVIDWE wil dat Nederland een productief land is en blijft: alleen zo maken we wat, voor onzelf en voor de export, alleen zo kunnen we overleven. Mensen kopen niet tot in het oneindige gebakken Nederlandse lucht, expertise en kennis zijn onlosmakelijk verbonden aan het productieproces zelf. Waar de productie is, ontstaat de kennis.

4.

DAVIDWE wil minister president Jan-Peter Balkenende verzoeken zijn verontschuldigingen en inkeer uit te spreken over zijn VOC opmerking ("Nederland moet terug keren naar de VOC mentaliteit" of iets dergelijks ?). Ook stelt DAVIDWE een motie van wantrouwen tegen de volgens eigen zeggen "normen en waarden" minister-president voor, zodat de president moet aftreden. DAVIDWE heeft verder geen bijzondere andere problemen met de minister-president die deze motie motiveren (wat niet betekend dat DAVIDWE niet tegen vrijwel al het nu gevoerde Balkenende beleid is, van privatisering van de gezondheidszorg tot het mee doen met de bezetting van op Irak en Afghanistan veroverde (olie) gebieden, etc). DAVIDWE vraagt zich af: over welke "normen en waarden" hebben wij het nu precies ? Waardeloos en normloos gedrag zijn toch de kenmerken van de slaven handel drijvende en genadeloos uitbuitende VOC ? Volgens DAVIDWE moeten we daar niet naar terug. De minister-president heeft zich helaas onmogelijk gemaakt, en moet nu volgens de fatsoensnormen worden afgezet of aftreden. Het is nu te laat om met goed fatsoen excuses aan te bieden, en dus is aftreden aan de orde.

Jammer, maar helaas. Grote vorm fout van Balkenende. Er moeten fatsoensgrenzen zijn en dit kan dus absoluut niet. Wij zijn het ook verplicht aan de volkeren die geleden hebben onder de VOC dat wij deze minister-president afzetten, waarmee we ons solidair verklaren met de mensen die geleden hebben onder de terreur van de VOC.

5.

Uiteraard wensen wij Balkenende en Bos ook weer een prettige dag toe, en veel plezier met het werk. Bij voorbaat excuses voor eventueel te hard rondgeslingerde meningen. De keuze ligt toch bij de kiezer, dus waar maken we ons druk over.