Dinsdag Juni 30 09:21:43 UTC 2009

3e plaats op lijst afstaan

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Ik (jos) stel aan de leden voor, om de 3e plaats in het nationale parlement af te staan aan iemand van de communistische linker zijde, door die partij verder in te vullen. Die persoon zal dan bij ons op de lijst op de 3e plaats staan, als ze willen, en na eventuele verkiezing afsplitsen als zelfstandige fractie, en op die manier weer contact maken met zijn/haar oorspronkelijke partij.

Dit lijkt een mooi plan om wat diversiteit in het parlement te krijgen, wat meer anti-kapitalisme en wat minder burgerlijk denken. Dit zouden we dan elke keer kunnen doen, eventueel ook met andere organisaties. Het spreekt vanzelf dat we hiermee betere banden krijgen met die andere organisaties die de kies drempel niet halen, en op die manier kunnen we misschien die organisaties en hun leden bewust maken van rationele economische wetenschap. Als wij bijvoorbeeld de NCPN binnen halen, dan heeft de NCPN weer contacten met allerlei andere communistische partijen, en dan kunnen die ook worden geconfronteerd met het idee van een DAVID stelsel. Het is ook prettig om een wat diverser debat te hebben, en niet steeds alleen op kop te moeten zitten aan de linker kant. Diversiteit is een fundamenteel punt van de DAVIDWE politieke en revolutionaire strategie, laten we dan ook de daad bij het woord voegen en macht opgeven in het belang van die diversiteit. Met 2 kamerleden mag men aannemen dat wij ons zegje ook wel kunnen doen; bewust-wording bij de bevolking is ons belangrijkste doel zodat het stelsel veranderd kan worden.

Anticipatie op de macht

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Maar we zullen de politieke macht en het dagelijkse bestuur ook niet schuwen, zo moeilijk is het allemaal niet. Wij merken wel op dat als wij de dienst gaan uitmaken dat de kans dan groot is dat het groot kapitaal in binnen en buitenland ons in stilte de oorlog verklaart, hetgeen een grote achteruitgang in de economie ten gevolge kan hebben. Hier ligt een gevaar dat er een spel gespeeld kan gaan worden, waarbij wij de macht toe gespeeld krijgen van het groot kapitaal (bijvoorbeeld via de media), en dan als wij aan de macht zijn worden alle registers open getrokken om een puinhoop te creŽren. Die puinhoop zal dan ons in de schoenen geschoven worden (of wij nu wel of niet verantwoordelijk zijn), om zo hopelijk de bevolking van een DAVID stelsel af te schrikken. Op dit soort manipulaties moeten wij terdege voorbereid zijn. Helaas zijn de mogelijkheden zeer beperkt als er nog geen revolutionair niveau van wereld bewustzijn is als wij aan de macht komen in Nederland, want dan kunnen we immers niet het DAVID stelsel implementeren en daarmee het groot kapitaal alle macht ontnemen middels het invoeren van een nieuwe munt en genationaliseerd investeringswezen.

Zonder de wil van de grote meerderheid om een DAVID stelsel in te stellen zullen we min of meer als fatsoenlijke sociaal-democraten moeten opereren, en zoveel als mogelijk onze plannen doorvoeren zonder het stelsel fundamenteel aan te pakken. Dit betekend bijvoorbeeld invoeren Referendum wetgeving, (in de huidige context) her-nationalisering gezondheidszorg verzekeringen, maximaal versterken macht werknemers, politiek aangestuurde investeringsbanken opzetten en zeer ruim van geld voorzien om zo de strijd tegen het parasitaire kapitaal in de economie aan te gaan, banken hun investering vergunningen ontnemen voor zover mogelijk; en praktische voorbereidingen treffen voor het her-invoeren van de Nederlandse monetaire soevereiniteit (nieuwe guldens drukken / slaan), en ruim investeren in voedsel en voedsel voorraden om in ieder geval proberen te zorgen dat het voedsel wapen moeilijker in te zetten zal zijn door het groot kapitaal. Ik stel ook voor om experimenten te doen met het DAVID stelsel, ook als er nog geen wereld-meerderheid voor is. Zo kruipen we steeds verder in de richting van een DAVID stelsel. Het is ook heel belangrijk om in principe de staats-schuld verbeurd te verklaren, die wordt dus gewoon 0 en niet terug betaald.

Echter hier lopen we opnieuw tegen iets aan dat als we het veranderen we revolutionaire condities kunnen scheppen. Het probleem kan zijn dat als we de staatsschuld afschaffen, we met een begrotingstekort kunnen komen te zitten, waarvoor (uiteraard de rijke groepen die nu vooral meedoen met de staatsschuld zwendel) belast moeten gaan worden. Of er moet misschien gesneden worden in uitgaven, of er moet geld bijgedrukt worden, tot belastingen en uitgaven precies in evenwicht zijn. Het probleem is dat de dictatoriale management klasse onder beheer van het private investeringskapitaal het ongetwijveld niet leuk zal vinden als de belastingen sterk omhoog moeten. Ook zal men het niet leuk vinden dat de staatsschuld zwendel wordt aangepakt en er belasting betaald moet worden, in plaats van spelletjes spelen met schuldpapier. Dit kan leiden tot een financieel/economische strijd, een zeer zware teruggang van de economie, een boycotten van Nederlandse bedrijven door de buitenlandse kapitalisten klassen, en al deze problemen kunnen weer leiden tot de vraag: of nu de revolutie doorzetten, of inbinden. Dit probleem hangt direct samen met de Euro en de Euro infrastructuur: Nederland kan de zaak niet op orde krijgen zonder uit de Euro te gaan, ook niet met betrekking tot de staatsschuld of het budget. Het lijkt er daarom op dat het staatsschuld probleem oplossen ook onder de noemer "revolutionair programma" moet vallen, wat betekend dat het alleen doorgevoerd kan worden met wereldwijde kennis en steun (en dus zware wereldwijde druk om het kapitalistische systeem te vervangen, en we dus de handen vrij hebben).

Als we er uiteindelijk aan toe komen om de nationale soevereiniteit weer in te voeren (via de gulden), het begrotingsprobleem (voldoende belasten, 0% inflatie) en staatsschuld (verbeurd verklaren) op te lossen, dan lijkt het mij zinnig om voor private individuele staatsschuld certificaat houders tot een maximum terug te betalen, om het ergste leed bij mensen die zo dom geweest zijn om te gokken met hun zuur verdiende geld te verzachten. De maatschappij heeft het immers allemaal toe gelaten en toe gejuigd, en is daarom mede schuldig aan het hele staatsschuld fenomeen. Pensioensfondsen die hierdoor in de problemen komen worden genationaliseerd en mogen niet meer investeren (het hele pensioen stelsel wordt toch grotendeels genationaliseerd). Uiteraard leidt dit tot een papier winkel aan overgenomen investeringen, waar allemaal beleid op moet komen in de context van een politiek aangestuurd investeringswezen (investeringen in landmijnen opheffen, en naar betere doelen sturen, en/of geld achter houden). Verder is het cruciaal dat de overheid direct het geld drukt / vernietigd, iets wat de meeste mensen denken dat al gebeurd maar wat in feite niet zo is.

Uiteindelijk echter zijn wij niet meer dan een lamlendige provincie in het EU imperium, en dit maakt het erg moeilijk om een goede financiŽle politiek te voeren. Wij kunnen van alles wel doen, maar de 1ste de beste kapitalist of crimineel uit heel Europa kan zonder pardon een enorme chaos aanrichten met zijn Euro's; de gekste dingen zijn mogelijk. Daarom is het van belang zo snel mogelijk uit die Euro weg te komen. Wat we ook doen, zonder uit de Euro te zijn is het eigenlijk allemaal onzin. Het zou handig zijn om terwijl we de gulden weer invoeren, we ook meteen het investeringskapitaal socialiseren / nationaliseren, zodat het niet weer binnen de gulden scheef gaat lopen en we daarna eventueel weer een nieuwe munt moeten invoeren.

Als dit allemaal niet netjes en ordelijk kan, ruim in tijd bemeten, dan is de kans groot dat het redelijk wanordelijk wordt. Zelfs als wij ons als keurige sociaal-democraten aan de kapitalistische orde zouden houden, is er een kans dat we met economische oorlogsvoering te maken krijgen uit politiek motief. Hier kunnen wij dan ook niets aan doen, blijkbaar hebben de kiezers dat risico op buitenlandse inmenging willen nemen.