Dinsdag Juni 30 06:24:52 UTC 2009

Referendum wet invoeren

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Ons belangrijkste strategische korte termijn doel is het aangenomen krijgen van wet 3.1.b Referendum in de Nederlandse wetgeving of liever grondwet.

Hiermee heeft de bevolking een middel in handen om verdere verbeteringen wettelijk af te dwingen.

Onder deze wetgeving zou waarschijnlijk een aantal Referenda in het voordeel van de meerderheid van het parlement zijn uitgevallen (ik heb dat niet precies nagerekend). De opkomst is vaak in de orde van 50%-60% en de uitslag is ook vaak in de orde van 50%-60%. Dat betekend 40% door de volksvertegenwoordiging in te vullen stemmen (door het parlement, de meest precieze afspiegeling van de bevolking). Bij A of B, 60% keuze A, 40% keuze B en opkomst 65%, heeft het parlement een speelruimte van 35% van de stemmen. Dus er zijn 60% van 65% = 39% van het totaal voor 'A' en 40% van 65% = 26% voor 'B' (39% + 26% = 65%). Als het parlement dan met een verschil van 13% uit 35% + 1 voor 'B' kiest dan wint 'B'.

13% uit 35% = 37,1% meer zou 'B' moeten stemmen (/2, +.5), dus 68,6% = 103 parlementariŽrs stemmen 'B' en 150 - 103 = 47 stemmen 'A.' 103 van 150 = 68,6%; 68,6% van 35% voorhanden (niet stemmers) = 24,033%; en 35% - 24,033% = 10,966% voor 'B'; verschil 24,033% - 10,966% = 13,067% (controle: 24% + 11% = 35%).
A = 39% + 10,966% = 49,966%
B = 26% + 24,033% = 50,033%

Korte termijn gevaar van Referendum voorstel: ratificatie EU.

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

DAVIDWE is principieel maar ook praktisch (de huidige EU is ook echt corrupt en een bedreiging voor de vrede, en is nooit te repareren) tegenstander van de EU, terwijl juist dat project onder deze wetgeving een grotere kans van slagen krijgt bij een referendum. De marges voor/tegen zijn klein, en de opkomst laat veel ruimte voor het parlement dat er in meerderheid zijn eigen ideeŽn op na houdt (grotendeels voor de EU, niet onwaarschijnlijk omdat de EU in het belang van het grootkapitaal is, en omdat partijen intern beÔnvloed worden door de EU parlementsleden (etc) in eigen gelederen). DAVIDWE hoopt dat mensen op tijd wakker worden, en met een grote opkomst tegen de EU stemmen, en tegen alles zijn wat met de EU samenhangt. De voorgestelde wetgeving bevat clausules die de uitslag in de afzienbare tijd vast leggen, het onmogelijk maken voor de regering om snel opnieuw een referendum uit te schrijven (zoals ze gewoon zijn te doen als de uitslag hun niet bevalt.) Een hoge opkomst is hiervoor belangrijk. Met geluk zal het dan pas over een jaar of 20 of 30 opnieuw op de Referendum agenda kunnen staan (zie wetsvoorstel), of zelfs nog later (tenzij de steun voor de EU plotseling dramatisch toeneemt).

DAVIDWE ziet graag dat de EU volkomen in elkaar stort door corruptie en wanbeleid, zodat we snel weer terug kunnen naar de Nederlandse soevereiniteit, met een eigen munt (gulden). DAVIDWE doet daarom ook niet mee met stemmingen voor de EU instituten. Het gedeelte van uit de EU gaan is een revolutionair onderdeel van het programma (dat betekend dat het niet kan worden doorgevoerd zonder een wereld wijde steun en kennis van alle bevolkingen.) Nog beter zou een nette ontmanteling van de EU zijn, maar de regerende klasse kennende zal dat er wel niet in zitten. Het moet eerst volkomen verrotten voordat de bevolkingen echt gaan eisen dat het weg moet, en dan zijn we er waarschijnlijk pas van af.

DAVIDWE ziet een gevaar dat het groot kapitaal een Europese oorlog op touw zou kunnen proberen te zetten op het moment dat hun EU instort, om zo de "bewijzen" dat haar EU project nodig is. Het groot kapitaal bezit de nodige media en macht om veel schade aan te richten en zelfs oorlogen op te hitsen uit het niets. DAVIDWE roept daarom alle Europese volkeren op om de oorspronkelijke grenzen militair te respecteren, en eventuele disputen over land en nationaal/regionaal zelfbeschikkingsrecht uit te stellen tot die problemen middels Referenda kunnen worden opgelost (zie voorgestelde grondwetten: 1.2.a-1 New Territory). Door de vrede te bewaren als de EU verdwijnt komen we van die EU en Euro af. Deserteren uit legers die buiten hun grenzen opereren wordt aangeraden en is een heldhaftige daad voor de bevordering van de wereld vrede.

DAVIDWE wil ook de VN politiek ondermijnen door nieuwe informele fora te organiseren over allerlei onderwerpen, met en in meerdere andere landen. Hieruit zou geen organisatie moeten voort vloeien, maar enkel een uitwisseling van gedachten en eventuele bilaterale samenwerking. DAVIDWE ziet de VN, de wereld bank en IMF als departementen van het westerse imperialistische groot kapitaal. DAVIDWE betreurt het feit dat de VN niet in staat zijn om zichzelf op basis van eerlijke stem verhoudingen te organiseren. Wat DAVIDWE betreft heeft de VN zich daarmee onmogelijk gemaakt. De plannen voor een wereld-munt, het IMF, de wereld-bank, VN leger: DAVIDWE is tegen deze instituten en wil dat ze ontmanteld worden.

DAVIDWE ziet die ontmanteling als onderdeel van het revolutionaire programma, omdat het noodzakelijk is dat de grote meerderheid van de volkeren een goed staats en economisch systeem hebben alvorens wij er op kunnen vertrouwen dat de overgrote meerderheid der landen voor de vrede gaan kiezen. Met de huidige heersende klasse aan de macht, het groot kapitaal grotendeels aan de macht in media en industrie, kan instabiliteit vrij snel leiden tot oorlogen.

*

Grondwet moet de hoogste wet zijn, en eenduidig zijn.

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Wij willen ook zien dat de grondwet de hoogste wet is, en dat verdragen met andere landen op het laagste plan komen te staan zelfs nog onder de niet-grondwettelijke wetgeving. Dit principe is onlangs onderuit gehaald. Eenduidigheid van bestuur en de protocollen nodig om de grondwet te wijzigen eisen dat de grondwet de hoogste wet is, en de bevolking verwacht dit ook. Verdragen zijn afspraken tussen 2 regeringen van dat moment, volgende regeringen kunnen daar wel eens heel anders over oordelen. Wie de grondwetten wil aanpassen, die moet die grondwetten gaan aanpassen. DAVIDWE wil zo snel mogelijk de grondwet weer aanpassen, zodat duidelijk is dat er maar 1 grondwet is, dat de grondwet boven een verdrag gaat, en dat normale wetgeving ook boven een verdrag gaat. Ook wil DAVIDWE het moeilijker maken om de grondwet aan te passen: er zou een termijn van enkele jaren moeten zijn tussen het publiek maken van een voorstel tot aanpassing, en de feitelijke aanpassing. Er zouden dan dus 2 stemmingen over een grondswet wijziging zijn die meerdere jaren uit elkaar liggen. Momenteel kan de grondwet worden gewijzigd middels 2 stemmingen vlak voor en vlak na de verkiezingen, hetgeen niet bevorderlijk is voor het publieke debat over zo iets belangrijks als de grondwet. Ten tweede is het momenteel in zekere zin mogelijk de grondwet te wijzigen via het sluiten van een verdrag (!!). DAVIDWE wijst die mogelijkheid ook nu af als onwettig, omdat het indruist tegen de principes van de recht staat, en openbaarheid van bestuur (een grote hoop rommelige wetgeving zoals grondwetten en verdragen die elkaar tegenspreken maar waarbij het verdrag gelding neemt doet sterk afbreuk aan het inzicht dat de bevolking kan hebben in de grondrechten / wetten.)

DAVIDWE roept alle partijen op om minder wettelijke "rommel" te maken, en de zaak netjes, coherent en vooral overzichtelijk te houden.

Als gruwelijk voorbeeld: er schijnt ergens in een verdrag te staan, in een noot van een noot, dat de doodstraf opgelegd mag worden bij sociale onrust (of iets dergelijks). In de Nederlandse grondwet staat letterlijk en zeer duidelijk: "de doodstraf wordt niet opgelegd." DAVIDWE vind dit onbehoorlijk bestuur en eist dat de Nederlandse wetgeving en netjes en duidelijk bij ligt (wat die wetgeving dan verder ook moge inhouden.)

Algemeen

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

DAVIDWE begrijpt dat haar voorstellen vrij ingrijpend zijn, en hoopt derhalve dat de veranderingen rustig stapsgewijs doorgevoerd kunnen worden, met veel tijd tussen de verschillende stappen.