Thu Jul 2 14:37:52 UTC 2009

Binnen kapitalistisch stelsel geen behoorlijk bestuur mogelijk ...

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Opmerking: het blijkt lastig om nuttige politieke besluiten te nemen, omdat men bij vrijwel elk wat belangrijker onderwerp direct tegen de grens van de revolutie aan blijkt te zitten. Bedrijven helpen niet failliet te gaan ? Dan zitten we alweer op het genationaliseerde investeringswezen. Iets minder oorlog in de wereld ? Uit de Navo en EU. Het is dus zaak zo snel mogelijk het bewustzijn in de wereld genoeg te verruimen, zodat de mensheid beseft wat een echte economie is, en wat het niet is. De kapitalistische orde moet eigenlijk per onmiddellijk ontmanteld worden, en vervangen worden door een DAVID stelsel, zelfs om de lopende zaken fatsoenlijk te kunnen afhandelen !

Als minderheid partij is het natuurlijk allemaal makkelijk, maar DAVIDWE voert geen oppositie. DAVIDWE stuurt het land aan alsof ze de absolute meerderheid had. Nu een paar zaken afgehandeld zijn met een poging niet-revolutionaire politiek te voeren (dus politiek die niet direct tegen kapitalisten klasse in probeert te gaan) blijkt de speelruimte vrijwel nul te zijn.

Het is misschien een idee om als DAVIDWE de staatsmacht in handen heeft, sociaal-democratische kapitalisten aan te stellen voor het dagelijks bestuur omdat anders binnen de kortste keren de DAVID revolutie zou uitbreken (kapitalisten vallen Nederlandse economie af en aan, dus wij moeten de socialistische revolutie doorzetten om ons te verweren en de kapitalisten van hun macht te ontdoen).

Een ander idee is om niet mee te doen met welke regering dan ook, en onze eventuele positie zoveel mogelijk te gebruiken voor de bewustwording van buitenlandse volkeren. Opdat die hun kapitalisten klasse ook in toom krijgen, en wij de handen vrij krijgen voor behoorlijk en rationeel bestuur in Nederland.

Uiteraard is DAVIDWE in het geheel niet afhankelijk van de Nederlandse staatsvorm; als wij een grote partij zijn, een vrij front van zuster partijen, dan vormen wij in feite een intern Nederlands staatsbestel. Een staatsbestel dat wij vrij snel zouden kunnen veralgemeniseren. Een derde lijn is de sociale investeringsmacht, echter dit is het terrein van beroeps-kapitalisten, en dat kan DAVIDWE leden/hoofden ook veel geld kosten (criminele truks, etc etc). Op deze manier drukken we aan alle kanten tegen het beknellende keurslijf van het burgerlijke parlementaire en kapitalistische systeem.

Het blijkt dus maar weer dat het belang van bewustwording van alle volkeren een uitermate belangrijk punt is. Zonder die conditie kunnen we eigenlijk niet eens meedoen met de regering in een parlementaire en kapitalistische context. Het gevaar is groot dat we per ongeluk min of meer door de kapitalistische barriŔres heen breken (wat ellende kan betekenen voor de bevolking als de revolutie ge´soleerd raakt, in het geval het doorgezet wordt; maar ook ellende kan betekenen als de kapitalisten klasse doorgaat met vervelende maatregelen nemen voor Nederland als we de verandering van stelsel niet doorvoeren en/of de parlementaire staatsmacht opgeven, misschien als straf of misschien uit angst voor hun geld.) Het zou ook vervelend zijn als DAVIDWE moet aftreden wegens gebrek aan revolutionaire condities. DAVIDWE moet dit dan wellicht toch gewoon doen, en de aantijgingen van mislukt bestuur dan maar voor lief nemen. De kapitalisten klasse zal niets liever zien gebeuren dan dat. Het nemen van de staatsmacht houdt dus een zeker imago schade risico in, iets waar de kapitalistische media bedreven in zijn om uit te spelen. Ik stel dat we gewoon moeten doen wat we moeten doen, en eventueel de staats macht in het parlement opgeven als de revolutie te ge´soleerd dreigt te raken. Gezichtsverlies is imago behoud als het anders toch niets wordt. Hopelijk kunnen sommige mensen dit probleem begrijpen, en kunnen we later terug komen met voldoende meerderheden, wereld wijdt. Het kapitalisme mag dan een eeuwigdurend spelletje van imago dit imago dat zijn, wij moeten niet mee willen doen aan dat spel en ons niets aantrekken van verlies of winst in dat spel. Als we doen wat de mensen willen, dan is ons niets te verwijten; gaan mensen roepen om aftreden DAVIDWE als het kapitaal toe slaat, dan is het zelfs volgens onze eigen normen noodzakelijk om af te treden (!).

DAVIDWE hoopt dat de bevolking weet wat het doet als het in meerderheid voor DAVID-achtige partijen gaat stemmen. De kans op revolutie lijkt zo groot dat het zelfs moeilijk te voorkomen is, omdat binnen het kapitalisme eigenlijk geen behoorlijk bestuur mogelijk is - en dat is wel het minste wat we moeten doen als we aan de macht zijn. We kunnen niet aan de macht zijn, en dan geen behoorlijk bestuur plegen. Of wel ?!

Het ziet er dus naar uit dat, als we de macht hebben, we mogelijk kapitalistisch beleid moeten voeren om de revolutie uit te stellen, en dus onbehoorlijk bestuur moeten plegen ! Ik stel dat we dat dan toch maar moeten proberen, desnoods via onbehoorlijk bestuur en zoveel mogelijk de bevolkingen in de wereld helpen met economie leren. Uit het kapitalistische parlementaire verleden kunnen we leren wat dit onbehoorlijk bestuur precies in houdt. Uiteindelijk valt het kapitaal toch aan en de socialistische economieŰn af (zou je verwachten, alhoewel je natuurlijk hoopt dat het kapitaal netjes inbindt); het is een probleem dat toch niet te voorkomen is. Het is zaak om zo goed mogelijk voor bereidt te zijn als wereld en bevolkingen, op het moment dat we een einde maken aan het kapitalisme, en dus het kapitalisme mogelijk in zijn doodsstrijd terug probeert te slaan (iets waar we maar beter van uit kunnen gaan, voor de zekerheid.)

Vooral de Amerikanen moeten heel veel leren op economisch gebied, zij lijken uiterst onwetend, en zitten ook met een in zekere zin tegendraads verleden en een verdraaide kijk; ze hebben ook een zeer laag niveau van democratie, zo'n beetje het laagste wat nog net democratisch genoemd kan worden (of al niet meer?).

Buiten kennis, is er ook training nodig. Op het gebied van propaganda en training zijn DAVID partijen in feite zeer geŰigende organisaties. Ook om uiteindelijk de parlementaire staatsmacht te pakken en de DAVID revolutie in goede orde door te voeren (liefst in zo'n goede orde dat het woord "revolutie" overdadig voorkomt.)

Zolang we voortgang kunnen maken met bewustwording, nationaal en internationaal (vooral), maken we voortgang op het belangrijkste punt dat er vˇˇr de verandering van het stelsel is. Het dagelijks bestuur binnen het kapitalisme is vergeleken daarmee bijzaak en relatief onbelangrijk. Het zou zelfs al heel wat zijn als al het beleid in volledige openheid gemaakt wordt, zelfs als het traditioneel onbehoorlijk kapitalistisch bestuur is.

Het wordt dus nog heel lastig om het kapitalistische kaartenhuis niet om te stoten. Merk op dat dit "omstoten" niet door DAVIDWE wordt veroorzaakt, maar door de daden van de kapitalisten klasse in reactie op voor hun nadelige politiek, iets waar DAVIDWE alleen binnen een DAVID stelsel iets aan kan doen (alles aan kan doen als het goed is.)

DAVIDWE hoopt dat de mensen beseffen in wat voor een gevaar ze zich bevinden door een kapitalistische markt toe te laten, vooral nu de wapens waarover de mensheid beschikt niet kinderachtig meer zijn. Een mislukte revolutie is niet het enige gevaar, het doorgaan met het kapitalisme houdt wat DAVIDWE betreft meer gevaar in, met name het gevaar op oorlog en fascistische en/of militaire revolutie. Veel mensen leven alsof we al in een DAVID stelsel zitten. Nee mensen, we zitten nog niet in een vrij handel systeem met een democratische overheid; we zitten in het kapitalisme, in de anarchistische "handel maar in alles wat los en vast zit, van land tot kapitaal, van grote wapens tot eigendom van bedrijven." Het kapitaal vertegenwoordigt een private economische overheid die veel schade aanricht in de wereld. Met die private overheid hebben we te maken, die moet ontkracht worden, maar voordat hij is ontkracht kan hij veel schade aanrichten - vooral als het zijn eigen einde ziet aankomen en in paniek kan raken. We hebben het dan over militaire confrontatie door hele series kapitalistische landen gesteunt door hun verwarde en onwetende bevolkingen, dus dat zijn geen kleine problemen (het is al eerder gebeurd, precies zoals aangekondigt overigens, het kan in principe weer gebeuren).