Sat Jul 4 11:30:38 UTC 2009

DAVIDWE wil een zacht wonton soepje zijn.

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Een wonton soepje is een soepje waarin deeg pakketjes drijven met een verrassende smaak. DAVIDWE wil een zachte wonton bouillon zijn met croutons.

Dit betekend dat DAVIDWE graag op vredelievende wijze aan het debat wil mee doen, zonder op de persoon te spelen, zonder grof taalgebruik haar standpunten melden, en ruimhartig strooien met excuses als nodig. DAVIDWE schuwt de samenwerking en inhoudelijk debat met niemand, vind het onaanvaardbaar - correctie: minder wenselijk - als om het even welke partij uit het debat wordt gehouden of genegeerd, etc. DAVIDWE zal dus meestal opereren als een grijze sociaal democratische muis, de bouillon van de soep.

Maar ik vind dat DAVIDWE zich nooit schuldig mag maken aan oorlogsgeweld, en daarom zouden wij uit een regering moeten stappen uit principe redenen als die regering meedoet aan een oorlog of "vredes operatie," tegen een soevereine staat. Als de operatie met medewerking van die staat plaatsvind, dan zal het overwogen kunnen worden als de operatie klein is en er geen economische motieven lijken mee te spelen (bewijs last aan de kant die zegt dat het kan.) Dat zouden dan de pacifistische croutons zijn op het zachte bouillonetje.

Echter, in de bouillon drijven ook de pakketjes, en dat is de vergaande economische theorie van het DAVID stelsel, die opeens de kop kan opsteken en het land in een goede richting duwen, als daar een kans op is. Ook geeft deze DAVID stelsel theorie DAVIDWE de mogelijkheid om op ontelbare terreinen eenvoudigweg beleid te berekenen, een beleid dat zowel voor de vrije markt is, als voor meer democratie, tegen vrij investeringskapitaal en tegen imperialistische idealen. DAVIDWE gelooft dat deze DAVID stelsel theorie zichzelf zal bekrachtigen en levend houden, en daarom blijft het soepje als geheel interessant, ook als er gedurende vele jaren eigenlijk niets bijzonders uit de partij lijkt te komen.

DAVIDWE voelt zich gesterkt door het gebrek aan visie - correctie: een volgens DAVIDWE minder optimale visie - van de andere partijen. DAVIDWE nodigt alle partijen uit met grijp grage hand te roven en stelen, uit het DAVIDWE programma. DAVIDWE is in eerste instantie een technocratische partij: het gaat ons om het systeem, niet zozeer om wie aan de macht is. Daarom vind DAVIDWE de vorm ook eigenlijk belangrijker dan de inhoud, want zonder een goede vorm houdt de democratie op, hetgeen een tragisch verlies aan progressief systeem zou zijn.

DAVIDWE wil iedere partij ook zien als iets positiefs bijdragende aan het geheel.

DAVIDWE streeft vredelievende betrekkingen met alle landen na.

Ten overvloede nogmaals op te merken: DAVIDWE gaat zonder internationale brede meerderheid steun, én binnenlandse grote meerderheid steun niet de revolutie afkondigen, en zal zich steeds gedegen proberen te beraden of bepaald beleid kan gaan leiden tot het veroorzaken van economisch revolutionaire problemen (zoals eerder beschreven.) De wonton pakketjes moeten niet te vroeg open gaan, de inhoud moet niet in het bouillonetje lopen door een onhandige lepel en/of stokje beweging, dat zou het wonton soepje bederven. Dit zal nog niet meevallen voor DAVIDWE, en daarom moet DAVIDWE goed luisteren naar andere partijen om de revolutie uit te kunnen stellen als dat nodig is. Dit zal nog niet meevallen, omdat zelfs als DAVIDWE helemaal niets doet, of zelfs rechts pro-kapitaal beleid voert, dan nog kan het kapitaal een grote schrik-reactie krijgen en ons het economische leven zuur maken. Mocht dat gebeuren, dan verklaard DAVIDWE zich bij voorbaat onschuldig, want daar kunnen wij dan toch ook echt weinig aan doen, toch ? We zouden in dat geval zo snel mogelijk kunnen proberen af te treden (zoals eerder beschreven).

DAVIDWE hoopt dat de lekkere geur van het zachte wonton soepje zich over de wereld zal verspreiden, om zo alle volkeren uit te nodigen mee te doen op hun eigen manier door de opbouw van een DAVID achtig stelsel.

DAVIDWE houdt zich aanbevolen voor kritiek op onnodig grof taal gebruik, en zeker ook op kritiek voor het ondermijnen van de kapitalistische orde op het moment dat er geen kans is op het implementeren van een DAVID stelsel vanwege de macht van het internationaal opererende en machtige privé kapitaal.

DAVIDWE wil onder geen beding een paard van Troje spelen, DAVIDWE speelt het spel van de parlementaire democratie met overgave mee, en ziet deze parlementaire democratie als een grote verbetering ten opzichte van eerdere systemen. DAVIDWE zal niet naar de kroon proberen te grijpen, maar wil het parlementaire protocol tot het zoete of bittere einde toe volgen. DAVIDWE wil de huidige bestaande parlementaire democratie niet opblazen of ontwrichten. Wat DAVIDWE betreft moet het geldende protocol gevolgd worden, eventuele revolutie zal moeten worden gevoerd vanuit de algemene massa staking en van onder uit door de bevolking. Dat DAVIDWE daar dan buiten parlementair actief zou kunnen zijn doet niets af aan het parlementair protocol. Desnoods zal DAVIDWE de laatste zijn die in het parlement de lichten uit doet, als de andere partijen het parlement al hebben opgegeven vanwege revolutionaire toestanden. DAVID achtige partijen kunnen gewoon doorgaan met het parlement/regering bemensen, samen met andere partijen die ook blijven.

Vanwege het principiële mandaat dat de partijen hebben, lijkt het mij zinnig om als er een verandering van stelsel komt en het grondwetsvoorstel hoofdstuk 3 wordt uitgevoerd, dat dan in beginsel het hele parlement en regering automatisch een advies raad wordt van de nieuwe landelijke regering. Dit is niet alleen protocollair netjes, maar het houdt ook de weg terug open, en het respecteert het gegeven mandaat. Dit zal dan, uiteraard, moeten gelden voor de voltallige kamer, zonder uitzonderingen, inclusief alle geldende gedragsregels. Behalve dan dat er niet geregeerd wordt (afhankelijk van de situatie, wat het volk wil met name), maar geadviseerd.

DAVIDWE erkent het mandaat dat iedere partij van de kiezers heeft gegeven, of er nu wel of geen parlementair protocol is. Dit betekend dus ook dat in een revolutionaire situatie de parlementaire partijen niet opeens van hun mandaat en recht op invloed zijn ontdaan; alhoewel het mogelijk wel wordt aangetast en kan afbrokkelen (technisch gezien is afgebrokkeld 4 jaar na de laatste verkiezingen). DAVIDWE zou in dit geval in beginsel stellen dat de verkiezingen voor het parlement gewoon zelfs na een eventuele staatsvorm verandering door kunnen gaan. Het is makkelijk zat om aan de verkiezingen de vraag toe te voegen "Parlement/regering advies-raad voor de nationale raad, of nationale raad (niet-officieel, wel officieel?) adviesorgaan voor het parlement/regering." Eenzelfde vraag kan opgeworpen worden binnen de mechanismen van voorgestelde grondwet hoofdstuk 3. Het is zo ook mogelijk dat de macht wat heen en weer schippert tussen 2 staatsvormen, en qua markt-werking is dat iets moois. Zolang het maar duidelijk is wie wat van wie is, en tegengestelde resultaten kunnen worden opgelost (eventueel uiteindelijk via de rechter). Op deze manier kan de bevolking steeds laten merken waar ze haar steun geeft (meestal aan wat het beste werkt zou je denken), en kan het mandaat van de partijen worden vernieuwd / aangepast. DAVIDWE merkt overigens op dat het parlement in de functie van adviesraad aan de nationale raad een niet te onderschatten top functie heeft in het voorgestelde raden overheid model. Het is misschien juist heel mooi en aardig, en ook zo oer-hollands nietwaar, om dat parlement gewoon levend te houden. Net zoals we de Monarchie levend hielden naast het parlement, iets wat ook nu waarschijnlijk weer zal gaan gebeuren (gekozen Koning/Koningin krijgt dan spreek recht terug, en gezien populariteit/leeftijd zal dit hoogstwaarschijnlijk weer het huis van Oranje zijn, geloof het of niet). Een advies raad kan toch ook geen schade aanrichten, dus als de animo ervoor is, prima ! DAVIDWE betreurt op voorhand de voorziene leegloop van het parlement, de mensen met echt hart voor de zaak zullen zich wel blijvend interesseren ook in een advies functie, en wellicht in staat zijn over te stappen naar de echte regering (lijkt mij een heel goed idee).

Dat is dus de smaak van de wontons in de soep. Het blijken zo te zien behoorlijk pittige pakketjes te zijn, maar zolang wet en orde blijven heersen zullen ook die hopelijk te verteren zijn.

DAVID partijen zijn wonton soepjes die voorzichtig gegeten moeten worden. Hopelijk word de soep in dit geval niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend, maar het zal mij benieuwen. Men kan er ook anders naar kijken: liever een bijna professioneel voor bereidde revolutie met een duidelijk, zinnig eind doel, dan totale chaos. Toch ? Je kunt het revolutionaire DAVID programma ook zien als crisis-management. Mocht de chaos toe slaan, dan is daar ook weer een hopelijk begaanbare weg uit terug.

Overigens is DAVIDWE niet principieel van mening dat het Nederlandse democratische bestel niet goed genoeg zou kunnen zijn om Nederland aan te sturen in de context van een DAVID stelsel. Het groot investeringskapitaal is weg gevallen als machtsfactor op de politiek, hetgeen een positieve uitwerking zou moeten hebben. De "A" in "D.A.", "Democratische Autoriteiten," eerste van de 4 punten die een DAVID stelsel definiëren, is al in werking op een bepaalde manier. Of dat nog beter kan is onderwerp van inhoudelijk debat en de volkswil. DAVIDWE stelt eenvoudigweg dat het volk maar om meer democratie moet vragen, en als die wens er is dan kunnen op ordelijke wijze wijzigingen in het democratische stelsel worden aangebracht. Hier moet wel bij gezegd worden dat het vrij onwaarschijnlijk is dat de parlementaire democratie in staat zal zijn haar eigen partij structuren op te heffen, ook als dat de volkswil is, omdat de mensen die binnen het parlement macht uit oefenen die macht van die partij structuren krijgen en dus een eigen belang hebben die partij structuren te verdedigen. Dit geldt overigens ook voor DAVIDWE. Hoe dit verder gaat is wat DAVIDWE betreft een open vraag. DAVIDWE is niet principieel voor het 1 of ander, zolang er een minimum niveau van democratie is corresponderende met de volks wens naar democratie.

DAVIDWE merkt dat haar programma dermate pittig en heet is, dat het nog niet mee zal vallen om daar een zachte bouillon omheen te brouwen - maar het is te proberen ! We kunnen ook moeilijk zeggen: laat dan maar. Dat is ook de democratie niet respecteren, nietwaar ? Zoveel mogelijk verdunnen tot het eetbaar wordt, dus. DAVIDWE is niet bang dat verdunning tot afschaffing leidt. Wie economie begrijpt die heeft het door, en dat zal dan zo blijven, verdunning van beleid of niet.

(Wat zou het handig zijn als een mede partij lid deze teksten ook eens op spelfouten controleerde. Correct Nederlands schrijven blijkt niet haalbaar voor mij te zijn, helaas.)

(Ik merk op dat ik in principe helemaal niet de macht heb binnen DAVIDWE, dus ik weet ook niet wat er uiteindelijk gedaan zal worden. Ik kan natuurlijk een beetje wat ideeën formuleren en beargumenteren, maar verder niet. Momenteel kan ik alles uit naam van DAVIDWE doen, omdat ik de absolute meerderheid vertegenwoordig van alle leden. Overigens wel heel handig, tja. Maar anders praat ik wel uit mezelf hoor, ook goed.)

Eventueel nieuwe functie 2e kamer

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Als eventueel op het laatst niemand zich nog interesseert voor landelijke partijen en hun verkiezingen, omdat een ander staatsbestel regeert, dan kan het 2e kamer gebouw en zaal (zalen) nog gebruikt worden voor kamers en zaken van het nieuwe bestel.

Mogelijkheden vanuit de nieuwe staat zijn:
- Het 10 koppige electorale comité zou er zitting kunnen hebben als dat gebeurd (heel zelden).
- Na algemene verkiezingen zou de nationale raad er het mandaat officieel in ontvangst kunnen nemen, en zich hoofdelijk voorstellen aan de bevolking (50 personen, gekozen door afgevaardigden van elke 1/50e provincie, en dus heel goed mogelijk volslagen onbekend in de rest van het land en zelfs in de eigen provincie). Als de nationale raad besluit niet steeds rond te reizen zoals voorgesteld, dan kan ze altijd zitting houden in de 2e kamer. Als de nationale raad meerdere plekken in het land aanwijst om zitting in te houden, dan kan het binnenhof 1 van die plekken zijn.
- Bepaalde landelijke infrastructurele organisaties zouden hun raden daar kunnen laten vergaderen.
- De grote raden in het algemeen, belangrijke debatten en besluitvorming, zou daar kunnen.
- Het kan gebruikt worden als het publieke podium van Nederland, waar in het algemeen de belangrijke debatten worden gevoerd die het volk wil zien (of zou moeten zien). Dat zou ook kunnen tussen privé personen, niet staatsrechtelijke organisaties. Het zou kunnen gaan om debatten met belangrijke advies-raden, de leden onder elkaar en anderen. Wetenschappers met ideeën, vooral als ze weer gesteund worden door voldoende mensen (direct of indirect) om er te mogen spreken (moet natuurlijk wel een zeker mandaat aan die mensen vast zitten, anders is het niet bijzonder genoeg).
- Het vrouwencomité als het gevormd is zou er kunnen samenkomen, in deel groepen (het vrouwencomité is een algemeen advies orgaan dat alleen wordt gevormd als er zeer grote veranderingen kunnen komen, bijvoorbeeld een compleet nieuw grondwettelijk model, opsplitsen of samenvoegen van de natie, etc, het heeft alleen een algemeen advies recht en heeft geen interne structuur).
- Met 150 stoelen kunnen er 2 of 3 raden van 50 personen onderling debatteren.
- Eventueel zou de grote kamer van het wetsgerechtshof er een zitting kunnen hebben als de zaak van belangrijk politiek gewicht is.
- Als de nationale raad wel altijd rond reist door het land, kan het 1 week per jaar in Den Haag 2e kamer zitten. Maar aan de andere kant als je toch al rond reist en overal kunt zijn dan is het ook leuker om ook telkens ergens anders te gaan staan in een 1/50e provincie.
- Als er chaos uitbreekt kan de Koning er zitting nemen, met de nationale raad in de stoelen, en bijvoorbeeld de resterende stoelen voor personen die bij een bepaald debat betrokken zijn.
- Verkiezingsuitslagen voor het electorale comité kunnen er officieel worden aangeboden aan de bevolking.
- Het kan in het algemeen een plek zijn waar besluiten worden voorgelezen, bijvoorbeeld besluiten van de reizende nationale raad. Er zouden persconferenties gehouden kunnen worden, en/of vraag/antwoord met woordvoerders van de nationale raad in het algemeen. Als de nationale raad rond reist is het ook wel handig als er een plek is waar je er altijd contact mee zou kunnen vinden, en met woordvoerders kan praten. Dat zou ook kunnen op het binnenhof. Dit soort zaken kunnen allemaal weer door de nationale raad worden besloten.
- Ik zou het wel jammer vinden als "het huis van de nationale democratie" verdwijnt. Het werkte in principe onder het polarisatie model (partijen polariseren, en dan weer samen werken), en dus waren de debatten redelijk fel. Feller dan je zou verwachten binnen een niet-polarisatie model zoals voorgestelde grondwet. Wat dat betreft is het binnenhof een geëigende plaats voor polarisatie debatten, bijvoorbeeld voor debatten tussen belangrijke organisaties die het al lang oneens zijn. Ze kunnen dan een debat kunnen organiseren voor het oog van het volk.
- Als er een belangrijk referendum wordt georganiseerd, dan kan het debat tussen voor/tegen standers gevoerd worden in de 2e kamer.
- 1 keer in de week (maand / kwartaal / half jaar / jaar), en/of als de nationale raad weer naar een andere locatie gaat, zou de nationale raad in de (ex-) 2e kamer kunnen verschijnen voor verschillende dingen, zoals: de meest moeilijke debatten nog eens over doen, persconferenties, besluiten medelen, inspraak organiseren met op dat moment relevante advies-raden en andere raden (locale overheden). Ook heel belangrijk: medelen van de agenda, en/of het voor-debatje over wat er op de agenda komt te staan. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor iedereen om te weten. Aan de andere kant is het, zeker tegenwoordig met alle techniek, niet meer nodig om op 1 locatie te zijn in het land om het land te bereiken.

Waarschijnlijk is er dus wel weer een functie voor te vinden die ook in de lijn van het publieke openbare debat ligt (hoop ik).

Zeker in het begin van een nieuw staats model moeten de gebouwen gewoon blijven, want het volk kan wel terug willen naar het oude model en dan is het prettig als alles er nog is. Dat geeft weer wat rust nadat er mogelijk een hoop is gebeurd. Het kan een idee zijn om het 1ste jaar (dag, week, maand, jaar, decade, eeuw) dat de nationale raad actief is in Den Haag te blijven, totdat er genoeg stabiliteit en bekendheid over is dat rondreizen niet gaat leiden tot een gevoel van instabiliteit ("help, waar is de regering nu ineens ?! ... laten we gaan roven en chaos maken want er is blijkbaar geen overheid ..."). In het kader van langzame veranderingen zijn het beste is dat een idee. Het is ook makkelijker voor de media om de zaak goed in beeld te brengen etc, zodat iedereen ook kan zien hoe die nationale raad functioneert (veel minder gepolariseerd waarschijnlijk, veel minder fel; ergens wel jammer vind ik.) Is iedereen akkoord, dan kun je je ook weer wat fouten veroorloven bij het rondreizen.

Crisis-plan extra snel bouwen: voor.

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Het kabinet zegt extra snel allerlei publieke werken uit te willen voeren, DAVIDWE is het hier natuurlijk mee eens. Over de Olympische spelen moet het volk maar beslissen, als het moet (meerderheid) dan is DAVIDWE voor een zo sober mogelijke variant. Het hoeft allemaal niet perfect, het is maar een spelletje.

DAVIDWE vraagt zich af of het nog leuk is de "arbeiders spelen" weer in te stellen.