Wed Jul 8 19:31:14 UTC 2009

Uitkeringsgerechtigden / werklozen

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Het pesten van werklozen middels het maandelijks vragen naar de bekende weg moet met onmiddellijke ingang stoppen.

In de eerste plaats is dit niets meer of minder dan pesten. Een fraudeur zal zonder problemen elke maand zijn vals ingevulde papier posten, terwijl een gerechtigd iemand zich elke maand lastig gevallen ziet, en dus terecht geen andere conclusie kan trekken dan dat de maatschappij hem / haar aan het pesten en sarren is. Geen prettige gedachte voor iemand die er al naast staat, tegen wil en dank (als het goed is.)

Het principe beleid van DAVIDWE mbt werklozen is: aan de ene kant is het de plicht van iedereen om te werken en bij te dragen aan de maatschappij, aan de andere kant is het de plicht van de maatschappij om iedereen die wil ook mee te laten werken / doen. Deze plichten zijn ook opeisbare rechten: de maatschappij mag eisen dat iedereen werkt, en de werkloze mag eisen dat de maatschappij hem / haar een plek aan de kar open laat.

DAVIDWE ziet niet het bezwaar om iemand die hoog gekwalificeerd is afgestudeerd, toch aan de bak moet in een ongeschoolde vorm van arbeid. Dat is het risico van het leven. De hoop is dat alle banen genoeg betalen, ook ongeschoold, zodat de hoog gekwalificeerde persoon ruimte overblijft om uiteindelijk aan een andere baan te komen. Het verhaal van passende arbeid gelooft DAVIDWE dus niet zomaar in: werk is werk, probeer er wat van te maken, het moet nu eenmaal gedaan worden. Merk op dat in een DAVID stelsel, als het goed is de economie veel gezelliger is. Harde uitbuiting door sociaal brute en uitbuiterige bazen zou niet veel meer voor moeten komen, dus de arbeidsvoorwaarden zijn beter, en ook de "slechtste" banen zijn hopelijk niet meer zo erg.

Is er geen plek aan de kar, dan is de maatschappij in gebreke, en is de werkloosheidsuitkering een schadeloos stelling voor het niet nakomen van zijn plichten door de maatschappij.

Is een bepaalde persoon niet van zins te werken ondanks dat er een plek aan de kar is, dan blijft die persoon in gebreke, en kan eventueel de werkloosheidsuitkering worden verlaagd. Ik durf niet te stellen "afgeschaft," want in de uitvoering kunnen er dan wel eens grote misstanden kunnen komen.

Het principe beleid mbt arbeidsongeschiktheid is: iedereen moet binnen zijn/haar mogelijkheden laten zien te willen werken, ook als dat werk niet altijd even leuk is, maar alleen als dat echt haalbaar is. Ook hier kan dan de uitkering worden verlaagd als het er echt op lijkt dat het hier om pure luiheid gaat.

DAVIDWE gaat er niet van uit dat het hebben van eigen land de plicht van de maatschappij om in werk te voorzien af doet, alhoewel daar wel een sterke logica in zit. Nederland is geen agrarische samenleving waar het hebben van land eigenlijk "het hele leven is."

Dit principe beleid zegt dus niet zo veel over het te voeren werklozen/arbeidsongeschikten beleid.

DAVIDWE denkt dat de uitvoering van het werklozen / arbeidsongeschikten vrij simpel in theorie is, maar moeilijk in de praktijk is te brengen, omdat het zo moeilijk te controleren is. Iedere situatie is weer zo uniek, het is moeilijk om een goed getrainde fraudeur te pakken. DAVIDWE vind desalniettemin dat de goeden niet (teveel) onder de kwaden moeten lijden, vooral niet kinderen, en dat een zekere hoeveelheid gefraudeer voor lief genomen zal moeten worden. We kunnen een overleg starten met uitkeringsgerechtigden en arbeidsongeschikten organisaties en bonden.

DAVIDWE is absoluut niet van mening dat een werkloosheidsuitkering een vervanging van een fatsoenlijk loon moet inhouden (arbeids ongeschiktheid is nog wat anders, want hier kan men niet meer werken en is een prikkel om werk te vinden dus nutteloos). Een uitkering is een nood situatie. Iemand die een uitkering heeft moet niet denken dat daar het hebben van auto's bij hoort, of dat men allerlei overdreven luxe artikelen moet behoren te hebben. Aan de andere kant moet het leven van werklozen ook een fatsoenlijk leven zijn, en daar hoort ook wat luxe bij. DAVIDWE hoopt dat de factor arbeid, die aan de macht is in een DAVID stelsel, ruimhartig de medemens een plek aan de kar laat. Ook ziet DAVIDWE wel wat in verdere arbeidstijd verkortingen, omdat door de automatisering we logischerwijs steeds minder mensen nodig hebben om hetzelfde produceren. Met de verminderde arbeids duur krijg je weer minder snel arbeidsongeschikten (die afgeleefd zijn door hun werkgevers), en ook de luien onder ons zullen een baan minder afschrikwekkend vinden.

Het is dus allemaal redelijk lastig uit te voeren, er is niet zomaar een algemeen systeem dat altijd voor iedereen werkt. Veel zal afhangen van de goede wil van de mensen. Het is overigens ook niet gezegd dat iemand die fraudeert desondanks toch ergens geen recht op heeft (moreel dan wel wettelijk.) Het lijkt er op dat op dit terrein fouten gemaakt zullen worden in de uitvoering, en dus moet er steeds heel goed naar gekeken worden. Hopelijk gaan de aantallen werklozen en arbeidsongeschikten onder een DAVID stelsel dermate naar beneden, dat het probleem niet meer zo urgent zal zijn (??).

Werklozen pesten met maandelijks naar de bekende weg vragen is volgens DAVIDWE van een heel andere orde, namelijk pesten van de medemens zonder dat het ook een echt nut heeft. Veel werklozen voelen zich al minder omdat ze geen werk hebben, schamen zich voor die vervelende situatie, en dat moet dan op die manier ingepeperd worden. Graag hoort DAVIDWE wat het nut van die maandelijkse regeling is, en als die er niet is dat het dan wordt afgeschaft. Dat scheelt ook weer bureaucratie. Het lijkt DAVIDWE zinniger om bij een (steekproef) controle ook echt naar iemand te kijken. Liefst op een constructieve manier, niet meer kapot maken met de controle dan die controle waard is. Uiteraard kan dit ook weer verkeerd gaan. Wat is de grens van de privacy ? Hoe kunnen we in iemand zijn hoofd kijken om er achter te komen of iemand lui is, of overspannen, of iemand een stuk crimineel tuig is, of echt niet aangenomen wordt ? Is iemand nu eenmaal een vandaaltje dat keiharde structuur nodig heeft en harde straffen, of losgeslagen door kindermishandeling en dus in feite een bemoedigende zachte hand nodig heeft ? Het lijkt lastig, dus het zal wel een beetje aanmodderen worden. Soms wat harder beleid, dan weer wat zachter, om te zien wat het beste is. Voor sommige mensen zal een hard beleid beter zijn, en anderen weer een zachter beleid. DAVIDWE is in principe niet tegen discriminatie in de uitvoering op moreel gebied , vooral als mensen crimineel worden. Van iemand die zich zijn leven heeft ingezet als vrijwilliger verwachten wij een morelere houding en meer eerlijkheid, dan van een draaideur crimineel, en dat zou terug mogen komen in de hoeveelheid steekproeven in iedere categorie. Criminelen kunnen bijvoorbeeld hard aangepakt worden: veel structuur, verplicht werken, etc. Wie crimineel wordt (stelen) overschrijdt een grens, vooral de draaideur criminelen die zichzelf stoer vinden (nog weer wat anders dan de zielige verslaafden die zich gedwongen voelen te stelen). Harde kern criminelen laten zien dat de verwachting van goede wil onterecht was, dan hoeft de maatschappij niet aan te nemen dat iemand van goede wil is. Dan is het gewoon verplicht rot werk doen. Criminelen zijn niet zielig, het zijn klootzakken. (Die constatering houdt uiteraard niet in dat ze ook als klootzakken behandeld moeten worden, maar er kan wel een ander structuur beleid voor komen.)

*

DAVIDWE onderschrijft de stelling dat de echte criminelen de nette witte boorden criminelen zijn. Die stelen het grote geld, de rest is maar klein grut. DAVIDWE is dan ook van plan eindelijk eens wat aan de groot-criminelen te gaan doen ... zo groot dat ze nogal wat in de melk te brokkelen hebben als het gaat om de wetgeving zelf gaat. Daar maken we hopelijk de echte winst als het gaat over verlies aan inkomen / belasting gelden, en dat komt dubbel terug omdat mensen niet meer stuk gewerkt worden door het investeringskapitaal.

Coalitie met GL ?

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

DAVIDWE roept Groen Links op:
- Economische theorie heroverwegen, niet op grond van vage gevoelens of "wat lijkt" of vrouwelijke intu´tie, maar op grond van logica en maatschappelijke simulatie ervan uitgaande dat alhoewel er veel goeds in de mens zit, er ook veel kwaads in zit. Dus niet te na´eve verwachtingen inbakken in de maatschappelijke denk simulatie. Als we allemaal engelen waren, dan zag de wereld er wel wat beter uit. Zo is de situatie niet, en dus is goede wetgeving noodzakelijk. Denk vooral hard na over wat het economische model betekend over periodes van eeuwen, millennia. Wie komt aan de macht, en waarom ? Waarom werkt de ene mens wel, en de andere niet, en is dat eigenlijk wel goed ? Is het moreel niet verwerpelijk dat de ene mens gokt met zijn geld, terwijl de ander zich ervoor kapot moet werken ?
- Heroverwegen van "1 wereld-staat" en pro-Europese Unie beleid. Heel graag overwegen dat, ondanks het schitterende doel van een wereld die leeft naar menslievende regels, een doel dat DAVIDWE van harte najaagt, soms het ene ideaal het andere ideaal de kop kan kosten. Zo is het bijvoorbeeld prachtig als moord tussen burgers in alle landen hard wordt bestraft (iets dat vroeger bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend was). Maar dat is al zo. Dat is al zo, ondanks dat er niet 1 wereld regering is. Het zou ook heel mooi zijn als er informatie vrijheid is (kan zijn) in alle landen. Maar die informatie vrijheid afdwingen via een mondiale eenheidsstaat bijt het ideaal van de democratie. De democratie moet immers bestaan op een menselijke maat, en dat vereist een bepaalde grootte van een wetgevende macht. Een wetgevende macht moet derhalve bestaan op een gelimiteerd territorium, met een gelimiteerd aantal mensen. Dit levert ook weer culturele en wettische diversiteit op, iets dat ook verdwijnt onder de 1 natie wereld. Overweeg heel graag: als er een wet moet gelden over de hele wereld, dan moet er ook een wereld wetgevende macht zijn, en dat betekend dus een vorm van een 1 wereld regering. Kijk naar het voorbeeld van de straf op moord tussen 2 burgers, die vrijwel overal voorkomt, onder het nationale beheer van al die landen. Het goede voorbeeld deed goed volgen ? Of het goede kwam uiteindelijk naar boven in al die landen, wellicht juist ook wel door de bittere ellende die een volk deed beseffen dat het anders moest ? Laten we dan leiden door het voorbeeld proberen te zijn: informatie vrijheid in Nederland, mensenrechten in Nederland, ophouden met oorlog voeren door Nederland.

Als GL de steun voor de 1 wereld natie en het Europese imperium intrekt, en een DAVID stelsel steunt, dan lijkt mij samenwerking met GL een prettig vooruitzicht. Het principe ideaal is mooi, maar het moet wat DAVIDWE betreft anders worden uitgevoerd (meer democratie, minder 1 wereld staat / wereld opdelen in super-staten). Euro moet weg, wereld straf hoven moeten weg, etc. Het is niet anders, want het bijt het ideaal van de democratie wat DAVIDWE betreft. De idealen zullen langs de route van de informele en wetenschappelijke cultuur wellicht alle landen binnendruppelen, dat zou mooi zijn maar is uiteindelijk niet aan ons maar aan die bevolkingen.

Hetzelfde geldt zo'n beetje voor D66. Ook graag meer voor democratie kiezen, dan kunnen we goed samenwerken !!