Wed Jul 8 10:21:29 UTC 2009

Rusland

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

DAVIDWE wil niet mee betalen aan het anti-Rusland oost-Europese raket schild, en niet meewerken op andere manieren, en niet toestaan dat onderdelen van dat schild op Nederlands grondgebied komen te staan. Dat is de limiet van de macht van Nederland, aangezien het raket schild buiten ons grondgebied valt. De macht van Nederland is dus beperkt tot het niet steunen, en zijn bezorgdheid uitspreken, en vragen aan de betreffende landen om er toch alsjeblieft mee op te houden.

DAVIDWE maakt toch een positie over het raket schild omdat het politieke debat in Nederland het er over heeft.

DAVIDWE ziet de EU als de acute dreiging voor de wereld vrede, samen met de VS. DAVIDWE ziet in Rusland geen bedreiging omdat het volgens DAVIDWE zeer onwaarschijnlijk is dat Rusland west Europa zal binnenvallen, tenzij het westen hier aanleiding toe geeft. Rusland is al meerdere keren aangevallen door west Europa de laatste 100 jaar (kort na de Russische revolutie, en door de Nazi's die volgens DAVIDWE ook een arm van het westerse kapitaal vertegenwoordigden die het doel had Rusland weer om te vormen tot een kapitalistische staat of het in ieder geval het leven zuur te maken.) Het gevaar komt uit west Europa. Wij zijn dat gevaar, daarom moeten we ontwapenen. DAVIDWE schat in dat de Russen west Europa niet gaan binnenvallen als wij het grote strategische wapentuig ontmantelen. DAVIDWE wil graag goede vrienden worden met de Russen. Een goede eerste zet zou zijn om aan Russische generaals te laten zien waar al het wapentuig ligt, hoe het eruit ziet, wat het kan en hoe het werkt. In ruil hiervoor hoeven wij dan niets, sterker nog willen wij niets. Unilaterale vrede politiek. Wat de Russen willen doen is aan hun.

DAVIDWE is bezorgd over de oorlog hitserij vanuit het westen: aan de ene kant wordt een raket schild opgebouwd zodat sommige westerse generaals misschien denken dat je Rusland nu zomaar kan aanvallen (of misschien de west Europeanen zover kunt krijgen dat ze het doen); aan de andere kant wordt er een zoetgevooisde serenade aangeheven dat de westerse top nu goede vrienden met Rusland zijn. DAVIDWE vraagt zich af: is dit een serenade bedoeld voor het westerse thuisfront ? Moeten het westerse stemvee denken dat de Europese top met de beste bedoelingen met Rusland om gaat en een nieuw tijdperk van vrede inluid ? Terwijl het raket schild wordt opgetrokken ? Als Rusland dan een wat minder hartelijk geluid laat horen, dan moet het stemvee denken dat Rusland de kwaaie pier is die we dan gaan afslachten ? Rusland verpest het feestje van de vrede, want had het westen net niet zulke mooie (alhoewel betekenisloze) woorden geuit ? Dan is het zeker ineens Rusland dat oorlog wil ? Hoe is het mogelijk dat al die journalisten naadloos dit spel meespelen, zonder op de overduidelijke tegenstrijdigheden te wijzen ?

DAVIDWE denkt dat het westen zich mogelijk aan het voorbereiden is op een oorlog met Rusland. Een grote oorlog zou een oplossing zijn voor de top om de controle te behouden over de samenleving, nu de economie blijkbaar niet zo lekker draait en vooral als de crisis heel erg zou worden (zie 1900-1929-1940). Rusland en/of het oosterse bondgenootschap zouden dan eenvoudigweg de voor de hand liggende vijanden zijn bij gebrek aan andere vijanden. DAVIDWE hoopt dat de DAVID revolutie de zaak over neemt voordat die oorlog er eventueel komt, maar de kans daarop lijkt niet groot (?). Dat zou een hoop ellende kunnen schelen.

(DAVIDWE heeft helaas niet de electorale steun om invloed uit te oefenen. Het spreekt voor zich dat op het gebied van democratie in Rusland, DAVIDWE de Russen zelf ideeŽn ter overweging aan wil bieden, die wellicht op termijn van invloed kunnen zijn op het leven in Rusland.)

Coalitie

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

DAVIDWE coalitie voorkeur is ongeveer, van meest naar minder: SP
GL, PvdA, PvD, CU, SGP
VVD, D66, CDA
Overige (PVV) (niet helemaal duidelijk of dit blijvende partijen zijn, de instabiliteit lijkt groot te zijn.)

Ik stel voor om opportunistisch gebruik te maken van de rechtse partijen: ze vormen een tegengewicht tegen de DAVID revolutie, en kunnen zo vanwege hun traditionele pro-kapitaal en anti-arbeid politiek ervoor zorgen dat DAVIDWE niet per ongeluk de revolutie ontketend. Als we dus inschatten dat de wereldrevolutie nog niet haalbaar is, dan kunnen we een rechtse partij erbij halen en zo zorgen dat Nederland niet ineens een DAVID systeem heeft in een oceaan van kapitalistische verwardheid. Denken we dat het tijd wordt voor echte veranderingen, dan gooien we die rechtse partijen er weer uit en gaan met links werken. Links is trouwens nog altijd rechts gezien vanuit ons perspectief, want DAVIDWE is extreem-links. Het is heel goed mogelijk dat een partij als de PvdA ook al rechts genoeg is om te zorgen dat er geen geÔsoleerd DAVID systeem ontstaat, wat dan mogelijk zal worden aangevallen vanuit het wereld-kapitalisme.

Het gaat er dan met name ook om om de kapitalisten het gevoel te geven dat er nog geen revolutie komt. Met wat rechtse partijen in de top zal het kapitaal minder snel geneigd zijn om in paniek te raken en de Nederlandse economie te verzieken. Het gaat wat dat betreft niet om beleid maar om de perceptie van beleid. De VVD is vooral aansprekend voor het kapitaal zelf, het CDA is wel redelijk aansprekend voor het kapitalistische en angstige middenveld dat niets anders dan stabiliteit wil. De VVD is dus vooral nuttig om binnenlandse en buitenlandse groot kapitalisten koest te houden, terwijl het CDA nuttig is om de binnenlandse bevolking koest te houden. Met de VVD voorkomen we dus eerder een economische oorlog tegen Nederland, en met het CDA kunnen we ons steviger baseren op de binnenlandse bevolking als we grotere veranderingen willen doorvoeren, zoals het stoppen met het kapitalisme. Dat laatste vooral samen met de PvdA en SP, dan hebben we een groot deel van de bevolking te pakken. (Ik zeg het gewoon zoals ik het denk, en besef ook wel dat dit publiek is.)

DAVIDWE heeft die andere partijen natuurlijk helemaal niet nodig om tot een goed beleid te komen, in tegendeel. Maar het gaat er om het kapitalistische beest over de hele wereld tegelijk te ontkrachten. In principe begint dat niet eens in Nederland (wat mij betreft). Het is een betere indicatie dat andere landen ook weten waar het heen moet (kan!) als ze daar op kop gaan lopen, en wij er achter aan (op het gebied van een DAVID systeem). Maar we moeten wel steeds proberen het systeem wat naar een DAVID stelsel te schroeven, en als het moet kunnen we daar in op kop gaan lopen (in de wereld). Andere landen kunnen dat dan over nemen, en als die weer ver genoeg zijn kunnen wij ook weer een stapje zetten.

Ideaal zou echter een coalitie op links zijn, te beginnen met SP.

Het is is te hopen dat D66 voor meer democratie is, in dat geval kunnen we daar goed mee samenwerken. Vooral in het begin, totdat Referendum wet 3.1.b is doorgevoerd. Die Referendum wet is ook bedoeld als enterhaak waarmee de bevolking de rest van het DAVID systeem als wetgeving kan instellen, en het is dus een eerste strategisch doel.) We kunnen ons waarschijnlijk heel goed tot de aanhang van D66 richten, en zo proberen die partij ons Referendum standpunt te laten steunen (als nodig). We kunnen ook helpen bij het opzetten van een meer op rechts georiŽnteerde DAVID partij. We kunnen in principe voor iedere bestaande partij een DAVID variant proberen op te zetten, en zo de hele zaak simpelweg van binnenuit op te vreten. Zou ook een goeie zijn. DAVID-D66, DAVID-GL, DAVID-SP, DAVID-VVD, DAVID-CDA (lezen jullie die bijbel ook ?), DAVID-CU (lezen jullie die bijbel ook ?), DAVID-SPG (lezen jullie die bijbel ook, valt je niks op aan de boeken van Mozes, beste SGP ?), DAVID-PvD, DAVID-PVV etc etc. Dit zouden dan natuurlijk zelfstandige partijen zijn, liefst uit de gelederen en kader van die originele partijen, maar dan het programma aangepast naar (tenminste) het DAVID 4 punten programma. Het spreekt voor zich dat een coalitie met zulke partijen voortvarend zou kunnen zijn (misschien iets te).

De betreffende partijen kunnen ook DAVID dochters opzetten, om zo te zien of er ook politiek belang bij is vanuit hun achterbannen. Dan krijg je een soort markt-werking tussen de oude en nieuwe variant. DAVIDWE hoopt dat die nieuwe partijen een ijzersterk intern democratisch protocol na zullen streven. Aan de andere kant is een sterk intern democratisch protocol lastig omdat dan je politieke tegenstanders lid kunnen worden en de boel van binnen uit opblazen (binnen DAVIDWE is dit hopelijk opgelost via het splitsingsprotocol, en het onderschrijven van een inhoudelijke petitie.)

VVD: de eerlijkheid gebied te zeggen dat de VVD duidelijk de partij is die het meest begrijpt van het huidige systeem, en de partij is met de meest ervaren bestuurders. Met een liberale koers en voor de markteconomie heeft ook de VVD zo een paar splinters te pakken van een correct economisch/staatkundig model. Die splinters zijn niet volledig, en zo loopt het dan uit in een extremistisch standpunt: niet alleen handel in diensten, producten en arbeid is goed, maar handel in nog veel meer is goed: bedrijf eigendom, (groot) investeringskapitaal, natuurlijke hulpbronnen van de natuur (land). Vooral ook goed voor de VVD achterban. Dat de VVD de meest ervaren bestuurders heeft is niet zo verwonderlijk, aangezien het de partij van kapitalistische ondernemers en het groot kapitaal is. Desondanks moet gezegd worden, vind ik, dat gezien deze problematische achterban de VVD het nog niet zo gek doet. Het is alleen jammer dat de VVD haar kennis, kunde en netwerk verkeerd inzet. Altijd maar weer de parasitaire kapitalistische winst verdedigen van het kapitaal, altijd maar weer de bedrijf dictators steunen. Ja ik weet het, dat zijn jullie en wat kan het schelen, de kiezer bepaald. Zo is het maar net. Ik weet nu al hoe het debatje over het kapitalisme waarschijnlijk zal verlopen als jullie vast willen houden aan het kapitalisme: "jij wil een grote overheid, en dat is slecht," en dan zeg ik: "maar we hebben al een reuzen overheid, want de banken horen daar ook in principe bij, maar nu mogen ze doen wat ze willen voor eigen gewin en dat is een groot bestuurlijk probleem" en dan zegt de VVD: "nee hoor, dat zijn allemaal privť individuen" (ja makkelijk hť, je hoeft het debat niet eens meer zelf te doen ... politiek was nog nooit zo goedkoop), "en mensen kunnen met bewust investeren zelf bepalen wat voor soort economie ze willen" en dan zeg ik: "dat is ook zo en in dat opzicht liggen de te grote inkomensverschillen en al die bedrijf dictaturen in plaats van bedrijfsdemocratieŽn ook aan de blinde hebzucht van de privť investeerders, maar het is nu eenmaal meer winstgevend om mensen uit te buiten en het is nu eenmaal de taak van de overheid om het grote bestuur te verzorgen van het land," en dan zeggen jullie: "je bent gek, je wilt een planeconomie, alles bureaucratiseren," en dan zeg ik "neen, ik wil vrij handel in producten, diensten en arbeid, vrije vestiging en startende bedrijven mogen ook een dictatoriaal bestuur hebben zoals nu vrijwel alle bedrijven ook hebben, maar ik wil wel het investerings-wezen grotendeels nationaliseren en socialiseren, zodat het investeringskrediet niet meer op zoek gaat naar de meest winstgevende bedrijven (de uitbuitende dictaturen, in binnen en buitenland, wat ons onze binnenlandse industrie kost overigens omdat wij betere loon/werk omstandigheden hebben afgedwongen)," dan zeggen jullie: "ok, je hebt een punt, maar dat krijg je nooit voor elkaar, dat werkt zo niet, het wordt allemaal corruptie en ellende," en dan zeg ik: "welles, het kan wel, er is geen grotere bestuurlijke ellende denkbaar dan een volledig geprivatiseerd economisch investeringsministerie, dat is geinstitutionaliseerde corruptie" en jullie "wat raaskal je nou, nietes," en dan gaan we waarschijnlijk de herhaling in en proberen te scoren bij mensen die het niet helemaal snappen, en dan gaat het niet meer om de inhoud maar wordt het een theater show voor de kiezer dus kunnen we er ook mee stoppen.

Misschien zeggen jullie de bedrijfsdemocratieŽn "niet te zien zitten," dat je misschien "oorlogen krijgt zonder EU en VN," en dat "het heel eerlijk is dat mensen die met hun zuur verdiende geld gokken daar rijk mee kunnen worden terwijl andere mensen werken, want die mensen kunnen ook hun geld verliezen," en dat "de Russen en Chinezen echt heel gevaarlijk zijn en daar hebben we oorlogstuig voor nodig, en dat de Taliban en de CIA - correctie: - Al Queda echt heel eng is enzo en heel gevaarlijk en dat we de martelende VS moeten blijven steunen met alles wat we hebben want die vechten voor onze vrijheid," en dan hebben we alle stokpaardjes over en weer wel weer gehad, schat ik in. Jullie ook weer veel succes ermee gewenst. De kiezer zal het wel uitmaken wat er moet gebeuren, binnen en/of buiten het parlement. Moge degene met de meeste steun winnen.

Ik waarschuw de VVD vooraf: ik ben niet tevreden tot ik het grote investeringskapitaal heb uitgespoeld middels 1 of meerdere munt wisselingen, en de bedrijven die niet meer onder originele starter opereren democratisch worden per wet - dus als de kapitalisten klasse alle macht is ontnomen, en zijn productieve arbeid eerlijk in de arbeidsmarkt moet aanbieden. Ga er maar van uit dat dit gaat lukken, en zorg dat je een verkoopbare vorm van arbeid in de aanbieding hebt - dat zou niet eens zo moeilijk moeten zijn, en het zou heel best wel eens in de sfeer van het bedrijfsmanagement kunnen zitten, ook al zijn dat dan vaak democratieŽn (die trekken immers ook bedrijfsleiders aan, nietwaar).

Het zal met name van jullie klasse afhangen hoeveel schade de maatschappij zal leiden tijdens en na het doorvoeren van deze politiek. Werken jullie mee, dan wordt het een eitje. Blijven jullie aan de zijlijn staan, dan lukt het ook. Werken jullie actief tegen, dan kan het nog wat worden, maar voorzover jullie de zaak echt lopen te verzieken ligt dat dan ook op jullie bordje, en niet op het mijne.

DAVIDWE is een partij die er ook is voor de startende ondernemers, en ook een sterke liberale component heeft (waarschijnlijk een stuk sterker liberaal dan de VVD, want wat is er liberaler dan iedereen een stuk land geven, wat ruikt meer naar iedereen een eerlijke kans op succes in de economie ?). DAVIDWE is fundamenteel voor vrije vestiging en de vrije markt in producten en diensten (alhoewel voor een wettelijk minimumloon). Daarom doet DAVIDWE ook mee in de strijd om de traditionele VVD kiezer, loon naar werken is natuurlijk een fundamenteel sociaal doel. Het zou ideaal zijn als de VVD het DAVID partij programma zou overnemen. Hier zijn wel kansen op omdat de VVD toch ook niet gek is.

Zoals gezegd lijkt het een goed idee om de VVD in te zetten als een rem tegen een te vroeg ontketenen van grote systeem veranderingen. En inderdaad dan is het aan de kiezer (overigens ook via de 3.1.b Referendum wet waarmee systeem veranderingen ook tegengehouden kunnen worden), en zo is alles dan goed en rond. Het zou zo allemaal goed moeten komen, het stuur erover ligt bij de bevolking.