Sun Jul 12 13:29:42 UTC 2009

AOW

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Leeftijd van de AOW voor mensen die fysieke arbeid doen (straten makers, dak dekkers, vrachtwagen chauffeurs, doctoren, verplegers, brandweermannen, politiemensen, etc etc etc etc), mag niet omhoog van het niveau dat het nu is.

Het is misschien een idee om te denken aan een ingaan van de AOW vroeger dan 65 jaar voor mensen die al sinds jong werken, vooral in de (fysiek) zware beroepen (VUT en soortgelijke regels moet gehandhaafd blijven of worden uitgebreid). Zo zijn er mensen die al op hun 15e op de bouw of elders werken, terwijl er andere mensen zijn die pas op hun 25e afgestudeerd zijn en daarna vooral een papier/tekst baan krijgen. Er zit een logica in dat als de papier/tekst baan met 65 met pensioen mag, dat de mensen uit de bouw zeker met 55 met pensioen mogen (of eerder). Dat zou immers dezelfde totale productiviteitsduur zijn, en het zware werk is moeilijker om zo lang vol te houden (op = op). Mensen moeten ook niet versleten aan hun pensioen beginnen, er moet nog wat pit in zitten om van een welverdiend pensioen te kunnen genieten.

Derhalve, ook met het oog op arbeidstijd verkorting, wil DAVIDWE samen met de bonden bekijken of de AOW leeftijd verder omlaag kan. Omhoog is alleen bespreekbaar omdat alles bespreekbaar moet zijn in de democratie, maar het standpunt ligt vast: geen verhoging.

Het verhogen van de AOW uit financiŽle redenen is absurdistisch. De top lonen en bedrijfswinsten moeten eerst omlaag, de winst op kapitaal moet worden gereduceerd tot nul en de afdracht van de staatsschuld moet naar nul (op termijn, dit is helaas weer een revolutionair programma punt en ligt derhalve achter de drempel van het opheffen van het kapitalisme).

DAVIDWE vind eigenlijk dat het kabinet zijn excuses zou moeten aanbieden voor het proberen te verhogen van de AOW leeftijd. Het is een schandaal, zo simpel is het.

Actie:

DAVIDWE steunt van harte de oproep van de NCPN om een algemene staking te organiseren met (indien nodig) een nationale 24 uur staking. Als het plan van de AOW leeftijd verhogen niet definitief van tafel gaat, dan algemene 24 uur staking als het aan DAVIDWE ligt. DAVIDWE stelt voor: eventueel elke maand een nieuwe 24 uur staking tot het plan definitief van tafel gaat. Hopelijk gaat de groot burgerij rekening houden met de kosten van de staking ten opzichte van de winst van het beetnemen van oude mensen. Onderwijl is het van belang om tijdens de staking de mensen echte economie te leren, en desnoods revolutie, dat gaat immers zeer sterk het resultaat ten positieve beÔnvloeden. Eerst echter vooral theoretisch, niet om meteen uit te voeren want de internationale situatie laat dat niet toe. Geef de kapitalisten geen kans om een dubbel spel te spelen (eerst revolutie toe laten, dan de zaak in de soep laten lopen en zeggen "zie je wel, dat is ook niks, kom maar weer bij ons, je uitbuiter zal voor je zorgen".) Dan is er aan het einde ook uitzicht op een ander stelsel en zijn we van de kapitalisten af. De vakbond democratie moet maar beslissen of er een staking moet komen, DAVIDWE is in ieder geval vůůr. Gaan met die banaan, er zou wat meer gestaakt mogen worden voor het goede doel. Zeker als het om de solidariteit met zwakke groepen gaat. Wat is er mooier in het leven dan de solidariteit staking ? (Ik heb trouwens ook ooit eens een solidariteit staking gehouden, zijnde uitzendkracht schoonmaak toen de vaste ploeg ging staken - wat denk je dat de bond petjes kwamen zeggen ? ... "je kunt weer gaan werken, je hoort er niet bij, je zit in een andere regeling" ! Mooi niet dus. Laat je niet klein lullen door die bond petten, solidariteit is altijd goed. De bond is lang niet sterk en solidair genoeg, te vaak het onderworpen loop jongetje van het groot kapitaal; slappe bond bazen ook altijd weer [Semsto, treinen, heel tijdje terug alweer zeg 10-20 jaar.]) Ten tweede wordt iedereen ook oud, dus ook goed eigenbelang. Staken dus als het sein gegeven wordt !!! Alles plat, als het even kan (behalve zorg en nood voorzieningen.) Het is maar voor 1 dagje, dus wat geeft het. Laat ze maar sidderen voor de algemene landelijke staking, het spookbeeld van de kapitalisten en de echte aanloop naar een revolutie (dus wel). Kans is groot dat ze al inbinden voordat het gebeurd, bang als ze zijn voor de om zich heen grijpende solidariteit in de bevolking. Maar we moeten op passen voor een halve staking, die de mensen uit elkaar drijft; dus er moet ruim draagvlak zijn, grote meerderheid moet dan gaan staken anders kan het een probleem zijn. Is er geen draagvlak genoeg, dan moeten we de staking afblazen en weer aan het werk. Anders dreigt de verbrokkeling, en dan lachen de kapitalisten als laatste.

DAVIDWE roept de CNV op om op zich harder op te gaan stellen, harder tegen de kapitalisten en hun bedrijfsdictators in. Kapitalisten en bedrijfsdictators zijn geen gerechtigde klasse in de samenleving met gerechtvaardigde belangen die ook gedekt moeten worden. De middenpositie tussen criminelen en niet criminelen is op zijn best half-crimineel; dat moet je niet willen, dat is alleen maar schijnheilig. Als 8 + 12 = 20, en 8 + 12 is niet 40, dan is het juiste antwoord ook niet 30. Wie het in politieke termen wil hebben over "het juiste midden," die komt waar uit ? Tussen de SP (de erfgenamen van de PvdA) en de NCPN in ! Dus helemaal niet tussen VVD/CDA en PvdA/SP/GL in, zoals de CNV wellicht gelooft ... Het meerderheids midden van de huidige politiek in Nederland is niet het juiste midden. Het is allemaal veel en veel en veel te ver naar rechts. Wordt wakker CNV, en vecht mee, aan kop als het moet, niet mee deinen in het midden maar vooraan als het moet. Slappe gedoe wat hebben we er aan. Dat geldt ook voor de FNV. Hopelijk laten deze bond koepels zich van hun gezonde kant zien in de toekomst, politiek en als het moet revolutionair (ja, dus, revolutionair ... in Nederland.)

Laat iemand die bonden economie uitleggen, anders wordt het nooit wat in Nederland ...

Gedoe met klein rechts

Stemming: ja 0, nee 0, onbekend 0, onthouding 1, afgehandeld nvt

DAVIDWE betreurt het dat klein rechts (Fortuyn, Rita, Wilders) zo ontstellend brede steun (in de vorm van extreme aandacht) krijgt van de kapitalistische pers. DAVIDWE is derhalve van mening dat klein rechts de kapitalistische elite vertegenwoordigt. De rechter avonturistische vleugel van het grootkapitaal (waar de VVD de wat behoudender linksere vleugel van het grootkapitaal en kapitalistische ondernemers lijkt de vertegenwoordigen.) Het contrast in media behandeling met de SP is groot. Waar de SP een partij is die veel goede dingen heeft gedaan, werd ze consequent getreiterd en met domme vooroordelen weg gezet, en vooral genegeerd. De kapitalistische pers laat zien wat ze wil, ze is een zeer grote politiek inhoudelijke fractie. De kapitalistische pers doet geen verslag van de politiek, maar bepaald grotendeels de agenda en de uitkomst. De vrije pers wordt in feite gedomineerd door het grootkapitaal, zoals de meeste sectoren van de industrie. De vrije pers is derhalve helemaal niet onafhankelijk, maar een partij met een groot belang op rechts.

Merk op dat extreem rechts de media juist als links wenst af te schilderen. De media is blijkbaar linkser over het algemeen dan extreem rechts zelf, dat zou kunnen (?). Dit zou aan klant werking kunnen liggen, klanten die een extreem rechtse pers niet willen kopen en dus moet het grootkapitaal concessies doen. De macht van het grootkapitaal is natuurlijk ook niet absoluut, het is ook maar 1 van de machtsfactoren.

Wie financiert deze kleine partijtjes ? Waarom is dat niet bekend, waarom de merkwaardige interne partij structuren die vooral uit lijken te blinken in gebrek aan democratie ?

Met andere woorden: DAVIDWE vind "het gedoe op rechts" eigenlijk meestal niet de moeite waard om op te reageren. De pers zet hier de agenda, het contrast met het recente SP verleden toont dat aan. Daarom zo kort mogelijk een reactie op het media geweld:

DAVIDWE betreurt het feit dat het Nederlandse parlement zo fel op Engeland heeft gereageerd toen ze een parlementariŽr de toegang weigerde. DAVIDWE respecteert de soevereiniteit van Engeland, en hoopt dat de Moslims in Engeland zich gesteund hebben gevoeld door de beslissing van de Engelse regering. Over het feit van de weigering heeft DAVIDWE geen mening. Het was overigens het goed recht van betreffende parlementariŽr om te proberen binnen te komen. DAVIDWE betreurt de manier waarop betreffende parlementariŽr (Geert Wilders) zich jegens het buurland heeft uitgelaten, en hoopt dat dit niet de goede banden met Engeland zal schaden.

DAVIDWE is niet van mening dat de Islam fascistoÔde is. Fascisme is het samengaan van het dictatoriale bedrijfsleider, privť groot kapitaal en de staat waarbij de democratie nog verder om zeep word geholpen. De Islam bevat wetten tegen de verkoop van geld op rente, en derhalve stimuleert de Islamitische wetgeving niet een ontwikkeling richting bedrijfs-dictaturen middels stimulering vanuit het privť investeringskapitaal. De Islam is een historische beweging uit het midden Oosten, die als doel had en heeft om de mensen daar een menselijker leven te bieden. De kern van de Islam is derhalve vergelijkbaar met de Testamentling cultus (de Jezus volgelingen groeperingen). Beide boeken bevatten bepaalde extreme passages, maar juist die passages worden gewoonlijk niet als de kern van die bewegingen beschouwd door de volgelingen. Soms wel maar dat is dan een minderheid. Er is dus geen acuut probleem met de Islam. DAVIDWE betreurt met Geert Wilders bepaalde gewelddadige uitingen van wat zich ook Islam noemt, evenals gewelddadige uitingen van het kapitalisme (zoals het fascisme, wereld oorlogen, uitbuiting tot op het bot, etc etc), en gewelddadige uitingen van de testamentelingen Jesus volgelingen. DAVIDWE merkt op dat nog maar een paar eeuwen geleden de testamentelingen zeer veel geweld hebben aangericht in Europa, terwijl die cultus nog steeds in Europa blijft bestaan zonder dat daar op dit moment gewelddadigheid uit lijkt voort te komen.

(DAVIDWE wil debatten over religie liefst uit de weg gaan (tenzij nuttig voor het invoeren van een DAVID stelsel)).

DAVIDWE wijst ook op de provocaties vanuit het kapitalistische westen tegen de gebieden die traditioneel Islamitisch zijn. DAVIDWE is van mening dat de eventuele gewelddadigheid jegens het westen daardoor is uitgelokt. Ophouden met provoceren, ophouden met oorlogen voeren en die landen bezetten, is de beste weg om gewelddadigheid jegens het westen te verminderen. Zoals elders is opgemerkt: de mensen daar zijn Moslim, ze zijn boos op de gewelddadigheid van het westen (de roof van natuurlijke hulpbronnen en vrijheid), en dus komt die boosheid er uit op een manier die gekleurd wordt door het feit dat ze Moslims zijn.

*

In principe kan DAVIDWE heel goed een coalitie vormen met de PVV. Ik ben wel bang dat de PVV zich wellicht niet aan hun eigen standpunten omtrent Europa (mee stoppen) gaat houden, omdat dit niet de belangen van het grootkapitaal zijn. Gaat de PVV tegen het belang van het grootkapitaal (op dit moment) in, en toch meehelpen om uit de Euro, Europa, Navo te komen en de gulden weer in te voeren ? Gaat de PVV draaien in het belang van het grootkapitaal ? Met een immigratie quotum heeft DAVIDWE geen enkel probleem, DAVIDWE gelooft niet in principieel open grenzen.

Er zijn tussen de PVV en DAVIDWE overeenkomsten die niet veel andere partijen hebben, zoals ophouden met Europa. DAVIDWE gaat hierin mogelijk verder dan de PVV lijkt het. Wil de PVV de gulden zo weer invoeren (een revolutionair onderdeel van het programma, helaas) ? Een vraag is of de reden voor deze overeenkomst hetzelfde is. Voor DAVIDWE is het een principe kwestie die met de democratie samenhangt: er is geen serieus te nemen democratisch proces mogelijk op de schaal van de EU, dat zal ook nooit kunnen. Vind de PVV dat officieel ook, of is de motivatie van de PVV de feitelijk bestaande corruptie van de EU ?

De reden dat DAVIDWE geen probleem heeft met een immigratie quotum ligt: 1. in de nationale soevereiniteit, het recht van de bevolking om dit te doen; en 2. om de arbeid immigratie te voorkomen die de laagste lonen laag houdt. Wil de PVV ook arbeid immigratie beperken om te zorgen dat de laagste lonen omhoog gaan via markt-werking ? Dit is ook niet in het belang van het investerings-kapitaal.

Er zijn tussen de PVV en DAVIDWE natuurlijk ook verschillen. Is de PVV voor een rationele economie in plaats van een kapitalistische economie ?

Er wordt wel eens geroepen dat extreem links en extreem rechts elkaar raken. DAVIDWE betwijfelt of dit zo'n moment is, maar als de PVV ermee akkoord gaat dat het alleen een anti-EU/Euro beleid krijgt, dan is er in principe geen probleem om een coalitie te vormen met de PVV. DAVIDWE is overigens voor een onmiddellijk algemeen pardon en excuses en schadevergoeding voor alle buitenlanders die veel te lang in zinloze procedures psychologisch geleden hebben. DAVIDWE is niet voor de samenvoeging van Nederland en BelgiŽ (iets dat nog wel eens een doel van nationalistisch rechts is). DAVIDWE wil de Nederlandse bewapening reduceren, klein rechts wil dit meestal opvoeren.

De verschillen met de PVV en DAVIDWE zijn dus waarschijnlijk vrij groot, maar aan een "kordon sanitaire" doet DAVIDWE uit principe niet mee. Alles zal op de inhoud moeten worden bekeken, niet op de vorm of op basis van verdenkingen.

anti-EU standpunt handhaving

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

(Herhaling, versterking standpunt.)

DAVIDWE doet uit principe niet mee met de EU instituties / verkiezingen, omdat we er alleen zo zeker van kunnen zijn dat het principiŽle anti-EU standpunt in stand blijft. Op het moment dat we gaan mee doen, komen er machtige personen binnen de partij die in de EU werken, hun geld verdienen, er plezier in hebben, en die gaan DAVIDWE op het hoogste niveau intern beÔnvloeden om van het anti-EU standpunt af te stappen. DAVIDWE kan zich dit soort corruptie-dreiging niet veroorloven. Door niet aan de EU mee te doen zal het duidelijker blijven dat het hier om een machtsstrijd gaat tussen de Nederlandse democratie en het corrupte niet gewenste EU Imperium. Wat DAVIDWE betreft hoeft de EU niet als een buitenlandse soevereine staat met de nodige eer behandeld te worden, er zijn geen vriendschappelijke betrekkingen met de EU nodig. De EU is een antidemocratische culturele bezettingsmacht, die Nederland hoogst waarschijnlijk samen met de rest van Europa in de ellende gaat storten. Hoe dan ook: het democratisch tekort is onoplosbaar en een principe kwestie.

Samenwerking is een ander concept dan samenvoeging. Harmonisatie van regels is een ander concept dan samenvoeging. Vermindering grens drempels is een ander concept dan samenvoeging.

(Wij onderschrijven derhalve de positie van de SKP, de Zweedse Communistische Partij, die ook principieel tegen het EU Imperium is. Link: 1, 2. DAVIDWE is ook principieel tegen de VN als exclusief internationaal platform, omdat de VN teveel een wereld-staat is geworden en te weinig een open/informeel debat platform. Een machtsinstrument van het westerse imperialistische kapitalisme. Derhalve roept DAVIDWE andere partijen niet op tot herstel van de VN - het is te groot en dus ook niet in staat tot democratie, maar tot het organiseren van nieuwe fora en samenwerkingslijnen buiten de VN om. DAVIDWE betreurt het ontstaan van de positie van "secretaris generaal" van de VN. Dit terzijde omdat de positie van de SKP wellicht niet helemaal die van DAVIDWE is, en niet die indruk gewekt moet worden.)

JSF

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

DAVIDWE is tegen de aanschaf van de JSF. Als er een nieuw vliegtuig moet komen dan bij voorkeur niet iets uit de VS. Liefst helemaal geen nieuwe vliegtuigen, omdat bij een algemene strijd tegen een bezettingsmacht op Nederlandse bodem die vliegtuigen waarschijnlijk toch al lang zijn uitgeschakeld. Derhalve betreft het hier eerder een aanvalswapen dan een verdedigingswapen (alhoewel het ook een functie kan hebben bij het afslaan van een aanval.) DAVIDWE ziet meer in een algemeen volksverzet tegen bezetting, en nog meer in het voorkomen van oorlog door niet de provoceren en overal de democratie op vreedzame culturele manieren te stimuleren. Een bezetting is wellicht ook uit te zitten, en dan op een goed moment via de algemene revolutie omver te werpen. Er wordt zeker teveel oorlog gevoerd door Nederland, dat mag zeker niet gestimuleerd worden met tuig dat makkelijk offensief inzetbaar is.