Mon Jul 13 14:11:14 UTC 2009

(Intern) Archivering besluiten DAVIDWE

Zaken die later weer anders worden besloten komen als nieuwe besluiten (mutaties) in het archief. Dus de oude besluiten blijven beschikbaar. Dat lijkt me beter, voor het historische proces en anders wordt het zo'n gerommel. Uitzondering zijn (eventueel) de statuten etc. Oude versies kunnen weer opgenomen worden bij het mutatie-besluit, dus op die manier beschikbaar blijven. Bij veranderde besluiten kan wel een link gezet worden naar de vernieuwde inhoud. Veelal zal er wel gevaren kunnen worden op de al genomen besluiten want vaak komen dezelfde ondewerpen weer terug. In die zin zou je verwachten dat het aantal nog te nemen besluiten steeds verder afneemt, dat het steeds meer een kwestie van uitvoeren en detail besluiten wordt; en detail reacties op specifieke omstandigheden (detail uitwerking en uitvoeringsbesluiten). Als al is bepaald dat de AOW leeftijd niet omhoog mag, bijvoorbeeld, dan ligt stemmen tegen AOW leeftijd verhoging in de lijn der verwachting en is een besluit om op die manier te stemmen geen nieuwsfeit, en het is dus niet nodig om er weer een algemeen partij besluit van te maken. Tegen het besloten beleid in gaan natuurlijk wel, dat zal eerst geratificeerd of verworpen moeten worden.