Mon Jul 13 11:11:01 UTC 2009

Bio-metrische paspoorten en archieven

DAVIDWE vind de pas foto genoeg biometrische data in een paspoort, dat is al een extra manier om een document aan een persoon te koppelen. Misschien gaat zelfs dat al te ver en zou het terug gedraaid moeten worden. In die zin is het vinger afdruk probleem een probleem van de glijdende schaal: aan de ene kant hebben mensen niet eens een achternaam en zijn niet geregistreerd op enigerlei wijze, aan de andere kant heeft iedereen 5 oormerken in ieder oor, in elk lichaamsdeel zitten chips, en wordt iedere beweging en communicatie voor de eeuwigheid geregistreerd.

DAVIDWE wil zoveel mogelijk aan de niet geregistreerde kant blijven. Dat bevorderd de rust, de vrijheid, de veiligheid in feite (veiligheid van tirannieke overheden) etc. Als het even kan moeten we ook van die pasfotos in paspoorten af, en dergelijke. Het nut van dit soort registratie moet altijd worden afgewogen tegen de hoeveelheid echte criminele daden die ermee worden tegen gegaan.

DAVIDWE is niet principieel tegen allerlei hoog technologische toepassingen, maar het probleem is dat het kapitalistische systeem ten enenmale onbetrouwbaar is; het is een ineenstortingsmodel, het is een model dat oorlog en onderdrukking voortbrengt omdat het slechte mensen aan de macht brengt. Daarom moet zeker in het kapitalistische model de macht van de overheid hard worden bestreden.

DAVIDWE juigt het toe als ambtenaren niet mee werken aan paspoorten met vinger afdrukken. Iedereen schijnt nog zonder verdere problemen een paspoort met alleen pasfoto tot 21 september te kunnen krijgen. Wie weet is het probleem over 5 jaar opgelost. Helaas zal het heel moeilijk zo niet onmogelijk kunnen worden om een eenmaal aangelegde vingerafdrukken database te vernietigen (want er hoeft maar 1 stapeltjes CD's ergens gekopieerd te liggen achter in een doos op een zolder). Het moet dus gewoon niet worden aangelegd. Als het bestaat is de enige hoop dat het verjaart, dat duurt ongeveer 50 jaar.

DAVIDWE vraagt zich af of het kapitalisme nu weer haar fascistoļde fase ingaat: diepe economische crisis, rechtse polariserende oorlogs demagogen voor het volk opvoeren, dan de oorlog en de dictatuur in. DAVIDWE betreurt het dat de Nederlandse overheid zo ver durft te gaan (in naam van democratie en vrijheid nota bene, precies wat hierdoor bedreigt wordt). Ook betreurt DAVIDWE het dat de maatregel nu in de kranten staat terwijl het zomer reces bezig is, en dat het pas na het zomer reces ingevoerd zal worden.

DAVIDWE roept alle mensen op geen paspoort te nemen als dat met vinger afdruk moet. Het paspoort wordt dan een gevangenis kaart: mensen mogen niet meer vrij reizen in/buiten het "vrije westen" als ze niet willen meewerken aan de totalitaire kapitalistische staat. Het is natuurlijk mogelijk dat de staat mensen zonder paspoort als niet bestaand gaat beschouwen. Dus afsnijden van alle diensten. In principe vind DAVIDWE dat we dat risico dan moeten nemen, dan gooien ze ons maar op straat als oud (uit) vuil. Liever sterven als oud vuil dan de slaven van het vervloekte kapitalisme. We moeten ergens de grens trekken, dus waarom niet hier, op het moment dat er eigenlijk geen nut is voor die vinger-afdrukken, en het doel van identificeerbaar paspoort al is behaald via de foto.

Ik snap wel, machtswellustelingen die hier achter zitten, dat jullie het helemaal niet erg vinden als een groep mensen die niet akkoord gaan met biometrie mogelijk uit de samenleving worden gestoten. Ik snap dat jullie dat juist prettig vinden, want dat zijn juist de wat jullie betreft ongedurige stukken vee, de "last pakken." Prima, speel je spelletjes maar, Den Haag, we zullen zien.

DAVIDWE roept alle parlementariėrs op zich te verzetten tegen vinger afdrukken, en een zo groot mogelijk volksverzet hiertegen aan te zwengelen. Als er parlementariėrs uit het parlement worden geweerd ("want ze bestaan niet meer" bijvoorbeeld), of vervelende dingen meemaken omdat ze niet met het fascisme mee willen lopen, dan is dat zichtbaar en kan tot meer steun leiden. Is de steun groot genoeg dan moet het plan instorten. Is de steun te klein, dan krijgt een kleine minderheid het te verduren, mogelijk juist de beste mensen. De rest, die gaan in de rij staan voor de fascistische slachting ? Kan maar zo. Wat is de volgende stap ? Nu eenmaal de richting van het nutteloze data vergaren door de staat is ingeslagen zit er geen einde aan die weg meer, behalve de totalitaire informatie staat (kennis is macht). Waarom is de staat zo bang voor de burgers, weet ze soms dat haar misdadige beleid vijanden maakt ? Is ze zelf de grote crimineel intussen (weer) ? Wordt het volk verdacht van niet mee te willen werken met crimineel bestuur ? Is er vanuit het volk de wens kenbaar geworden dat er vinger afdrukken in die paspoorten zouden moeten ? Wat heeft dit nog met democratie te maken ?

We moeten zo snel mogelijk wereldwijd van het kapitalisme af, want het kapitalisme zal altijd blijven drukken in de richting van het fascisme, want dat is zijn natuurlijke sociaal-economische richting. Een DAVID stelsel moet zo snel mogelijk worden ingevoerd. Is dat eenmaal ingevoerd, dan zouden dit soort databases en biometrie ook niet meer (zo) schadelijk zijn omdat de staat zich als het goed is niet meer verpopt tot criminele volksvijand nr. 1. Maar dan nog: wat is het nut, laat de mensen met rust.

Alle eer naar de mensen die principieel blijven weigeren.

DAVIDWE betreurt het dat Den Haag het democratische stelsel op deze manier in discrediet brengt.

Andere mensen zullen de lijn willen leggen bij iris-foto's, bij camera's die continue bijhouden via gezichtsherkenning wie waar is, of bij het bijhouden van de bewegingen en gesprekken via telefoon en Internet (en openen van post), of bij het implanteren met ID-chips, of het implanteren met nog nieuwere machinerie.

DAVIDWE legt nu de grens bij vinger-afdruk databases en paspoorten, en wijst al die andere mogelijke toepassingen voor staats-controle ook op voorhand af. Het is levensgevaarlijk voor als de kapitalistische dictatuur en/of oorlog weer eens uitbreekt. Ook als die oorlog en dictatuur er niet openlijk komen, dan nog kan al die data politiek misbruikt worden, misschien wel om het mislukte kapitalistische stelsel in leven te houden. Dus hier ligt de grens en we moeten er niet over heen want waar is het einde (ik wil graag een graf zonder een kruis, gewone halfronde steen is prima).