Tue Jul 14 11:06:09 UTC 2009

Nieuw lid besluit

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Het lijkt mij een goed idee om voordat iemand wordt toegelaten tot lid, er een kennismaking van enigerlei soort is. Het is ook noodzakelijk dat nieuwe lid een relevante petitie ondertekend. Is nieuwe lid bang voor toekomstige politieke vervolging en wil dus niet openbaar lid zijn, dan moet bekeken worden of dat moet worden toegelaten. Merk op dat het veiliger is dan helemaal geen lid te zijn, nietwaar.

De kennismaking is ook iets dat wordt toegepast door de NCPN. Het lijkt mij een prima strategie, vooral als de dekking van DAVID partijen in het algemeen laag is in het land, en vooral als de partij klein is. Immers een plotselinge toeloop van infiltranten of mensen die niet goed weten waar ze mee bezig zijn maar macht ruiken, kan een hele partij in de kiem smoren. Vooral als de partij klein is, moet hij fijn zijn.

Dus het lijkt zinnig om vragen te stellen als:
- begrijpt u wat een DAVID stelsel is,
- waarom wilt u het invoeren,
- bezit u aandelen, zo ja waarin en waarom,

We kunnen ook proberen hoogte te krijgen van het morele niveau:
- bent u vrijwilliger geweest, zo ja waar,
- bent u veroordeeld tot een gevangenis straf,
- heeft u winst geboekt met investeren.

Kennismaking kan bij iemand thuis, of ergens anders.

Dan moet er een lidmaatschap besluit genomen worden. Ik zou stellen: dat besluit moet gemotiveerd zijn als het een weigering is, er moet dan in staan wat volgens DAVIDWE anders zou moeten. Hoe die persoon alsnog lid kan worden. Er moet ook in staan wat de kans van lidmaatschap is als persoon gevraagde doet (zoals bijvoorbeeld aandelen dumpen met verlies, of beter bestuderen wat een DAVID systeem is). Het lijkt me een goed idee om een beslissing te nemen of melden na 1 week, zodat iedereen ook weer rustig kan nadenken.

Op het moment dat de dekking door DAVID partijen in het land groot is, en/of de betreffende partij DAVIDWE heel groot is, dan neemt de schade door mogelijk wat problematische leden scherp af en wordt mogelijk geheel onschadelijk (als het een minderheid blijft binnen de interne raden.)

Kennismaking en debat is ook weer een goede vorm om de binding binnen de partij te versterken (hopelijk). Een beetje een drempel opwerpen betekend ook weer meer vertrouwen tussen degenen die over de drempel komen. De rest kan natuurlijk gewoon zijn eigen DAVID partijen opzetten, dat is juist goed.

Misschien moeten bepaalde zeer goed gekwalificeerde leden juist daarom geweigerd worden: "jij moet maar je eigen partij oprichten, dat kun je prima en daar hebben we dus meer aan."