Tue Jul 14 15:42:53 UTC 2009

Bankier bonussen

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

DAVIDWE is niet alleen ten tijde van crisis zogenaamd tegen bankier bonussen, DAVIDWE is principieel tegen het bestaan van privť investeringen voor geldelijk gewin. Of het nu crisis is, of niet. Dit was al het standpunt voordat deze crisis begon, het is een standpunt dat ingenomen wordt omdat DAVIDWE denkt iets van de economie te begrijpen (DAVIDWE zal dan als enige partij met de VVD de economie begrijpen, en de enige partij die deze kennis ten positieve wil aanwenden tot verbetering van het stelsel).

Wat DAVIDWE betreft zijn er dus helemaal geen bankiers die bonussen kunnen krijgen, en zijn er helemaal geen aandeelhouders die bonussen kunnen toekennen. Wie stuurt de ING of Fortis aan ? Denk aan zoiets als: een staatssecretaris van investeringen, onder de minister van investeringen. Wat krijgen die voor lonen ? Het loon waarvoor we een redelijk presterende ambtenaar kunnen krijgen. Ik zou stellen dat dit zeker gaat lukken ergens tussen de 10.000 en 50.000 Euro per jaar (zo laag mogelijk). Het hele stelsel ziet er dus anders uit, het hele concept van extreem hoge lonen voor bankiers, winsten voor investeringsbanken in het algemeen, en extreem hoge bonussen voor bankiers: het zijn even ondenkbare zaken als dat de staatssecretaris voor milieu zaken een bonus pakket van 15 miljoen Euro krijgt. Even ondenkbaar als het soort corruptie dat je ziet in de ergste dictaturen.

Dat hebben al meer partijen gewild, maar ze zijn er allemaal van terug gekomen. DAVIDWE zal dat ook doen: DAVIDWE zal dit beleid ook niet uitvoeren ! Waarom niet ? Omdat U geen snars van economie wenst te begrijpen, omdat de volkeren van de wereld achterlijk wensen te blijven, wordt het DAVIDWE ook onmogelijk gemaakt om fatsoenlijk beleid door te voeren. Het kapitalistische systeem is de schimmel op jullie onwetendheid. Het is niet DAVIDWE die dwars ligt bij de aanpak van allerlei mis standen in het bank wezen: jullie zijn het, het volk, de volkeren. Dwazen ! Wat willen jullie nou ?!

Deze dingen zijn hier al uit den treure behandeld, er zijn al vele tegelijk te volgen strijd strategieŽn precies hiervoor uitgezet. Maar uiteindelijk hangt het allemaal in de 1ste plaats van 1 ding af: begrip. De volkeren van de wereld moeten de economie leren begrijpen, anders kan fatsoenlijk beleid niet worden ingevoerd.

DAVIDWE is dus tegen bank-bonussen net als zogenaamd nu alle andere partijen. Anders dan die andere partijen is dit voor DAVIDWE een principe beleid, ook als de bankiers hele kleine lonen kregen, geen bonussen en zich voorbeeldig gedroegen, dan nog zou DAVIDWE de bank industrie de nek omdraaien. De beurs erbij, en verbieden dat bedrijven nog aandelen uit geven aan op winst-zonder-werk beluste personen. Het gaat hier bij DAVIDWE om fundamentele economische principes, niet om de waan van de dag.

Maar DAVIDWE gaat dus net als die andere partijen niets doen aan de bank-bonussen, of alleen wat net erdoor te krijgen is. Anders dan die andere partijen komt dat doordat de volkeren economie niet wensen te krijgen, en er daarom geen draagvlak is voor het installeren van een correct economisch DAVID stelsel.

De positie en het beleid van DAVIDWE zal dus precies hetzelfde zijn als de kapitalistische partijen doen en zullen doen. Maar er is 1 verschil: DAVIDWE wil proberen de volkeren economie te leren, zodat we het private investeringswezen permanent kunnen vernietigen zodat het nooit meer terug komt. Dat is het verschil. Geen verschil is positie, geen verschil in beleid (zelfs) want DAVIDWE kan niet doen wat ze wil door de kapitalisten dreiging. Maar DAVIDWE wil wat doen aan jullie onnozelheid, jullie hemeltergende dwaasheid. Bah, wat een dom volk, wat een dom volk. Doe maar niet net of je de tijd niet hebt, je heb zeeŽn en zeeŽn van tijd. Je krijgt wat je verdient, het ziet er niet best uit op termijn. Doe wat aan je dwaasheid, dom volk, of de kans is groot dat je nog wat gaat meemaken wat je liever niet had mee gemaakt. Hou je niet van de domme en leer wat van de geschiedenis.

Hou maar op de politiek de schuld te geven, dom volk, je bent zelf schuldig. Net als DAVIDWE kunnen die andere partijen ook niets doen, omdat jullie dom willen zijn. Zonder draagvlak kan er geen politiek worden gevoerd.

Het is misschien tijd dat je de waarheid eens hoort: je bent een dom, dom volk, doe er alsjeblieft wat aan of je blijft een dom, dom volk. En dat geld voor hoog tot laag, van de toppen van de universiteiten, politieke partijen, tot bestuurskamers van banken en bedrijven. Ik zal niet zeggen de arbeid, want die verdienen het niet om uitgescholden te worden, maar jullie moeten ook eens een keer gaan nadenken want zoals het gaat jongens, zie je niet dat het zo niet eeuwig door kan gaan ? Besef je niet dat de techniek groeit met de dag ? Denk je nou echt dat het zo door kan gaan ? Vergelijk de wereld van 100 jaar geleden eens met de wereld van 200 jaar geleden. Met de wereld van 300 jaar geleden. Met de wereld van 400, 500, 600 jaar geleden, 1000 jaar geleden, 3000 jaar geleden. Vergelijk dat allemaal een met nu, en denk dan eens wat dat kan betekenen voor over nog 100 jaar. Wordt wakker, dwaas volk, want het gaat zo niet door, of je nou wil of niet maakt geen flikker uit. Het gaat zo niet door, de vraag is: hoe reageer je daar op. Blijf je dom, of wordt je wijs, dat is de grote vraag. Het antwoord komt, dom volk, of je nou wilt of niet, je hebt de macht niet om het te stoppen.

Je moest de waarheid maar eens horen, bij deze. Hou je zelf maar niet meer voor de gek, je maakt er een potje van en je zult de gevolgen ervan om de oren geslagen krijgen als je zo door gaat. En dan druk ik me heel zachtaardig uit. Dwaas volk, hardleers volk, leer nou eens een keer wat, denk nou eens een keer na. Denk nou eens een keer LOGISCH na, en niet in al die woelige gevoelens.

Beseffen dat je dwaas bent (op een bepaald vlak) is de 1ste stap naar wijsheid (op dat vlak). Je bent een dwaas volk, je snapt geen hol van economie, geen hol !

Bij DAVIDWE hoef je niet aan te komen voor geslijm in ruil voor stemmen. Een klap in je gezicht kun je verwachten, en een brul dat je verdorie je huiswerk had moeten doen. Hier krijg je te horen wat je moet horen voor je eigen bestwil. Als je het niet aan kan blijf dan weg.

Nederland blijft in Afghanistan, mag meedoen met G20

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Hoeveel mensen moet Nederland vermoorden om mee te mogen spelen met de G20 vergaderingen ? Het zal achteraf moeten blijken, de teller tikt door.

Nederland heeft niets te zoeken in Afghanistan, het bedreigt onze vrede in extreme mate door er te blijven. Nederland moet ophouden een terroristen staat te zijn, die andere landen bezet en daar het terrorisme aanwakkert.

In plaats van bloed in ruil voor spelletjes, lijkt het DAVIDWE beter om een constructieve dialoog over economie en grondwetten te organiseren met landen met progressieve regeringen, zoals Cuba, Venezuela, ... Wij kunnen die landen en bevolkingen wellicht helpen op het moment dat ze door veranderingen gaan, zodat ze democratischer en sociaal rechtvaardiger worden. Daar is de winst te behalen. Ook andere landen in Latijns Amerika kunnen we helpen om in de richting van een DAVID stelsel te evolueren: democratie en sociale rechtvaardigheid. Er worden daar nieuwe grondwetten opgesteld, die kunnen we wellicht ten positieve beÔnvloeden, en we kunnen er ook zelf cultureel weer van leren.

JSF politieke spelletjes gaan door ...

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

De JSF komt er niet wat betreft DAVIDWE, en alle kosten die er tot nog toe gemaakt zijn worden zinloze verliesposten. DAVIDWE wil ook zo snel mogelijk van de JSF af als hij er toch komt, dus verkopen en als dat niet kan dan vernietigen. De VS zijn geen goede bondgenoot wat DAVIDWE betreft, de vliegtuigen zijn dus niet te vertrouwen, we kunnen zeker niet afhankelijk zijn van een land als de VS. Het maakt dus echt helemaal niets uit of er mensen werkloos dreigen te worden door einde met JSF project: oorlogstuig maken is niet het soort werkgelegenheid dat zin heeft want dan heeft binnenkort niemand nog werk of leven.