Tue Jul 14 08:24:02 UTC 2009

Gekozen Burgemeester

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

DAVIDWE ziet niets in een politiek stelsel dat draait om persoonlijkheden: dasjes, gezichtjes, het al dan niet aanwezige gevoel voor humor, de hoeveelheid bier die iemand consumeert die aansprekend is voor dit of dat deel van de bevolking, etc. Politiek moet over de inhoud gaan, de rest is afleiding. Er moet wel een zeker gerechtvaardigd vertrouwen heersen in de vertegenwoordiging, in die zin is de persoon wel belangrijk, maar bij direct kiezen van machtige personen dreigt dat persoonlijke volledig de boventoon te gaan voeren. Het verleden heeft aangetoond waar persoonsverheerlijking toe leidt: oorlogen, onderdrukking, wanbestuur, corruptie, ellende. Personen op persoonlijkheid kiezen is een onderwerpingsdemocratie, het volk onderwerpt zich aan de Grote Leider (vaak helaas weinig meer dan een kleingeestige crimineel, die zo goed kan liegen dat hij/zij een feilloos glad verhaal weet te verkopen aan massa's mensen die de praktische mogelijkheid niet hebben die persoon te kennen - wilde persoonsverheerlijkingsfantasie neemt de plaats in van het redelijke denken.)

Als er gekozen moet gaan worden op individuele personen die een grote macht positie gaan krijgen, zoals bijvoorbeeld lokaal een burgemeester, of landelijk een minister-president in Nederland, dan gaat het waarschijnlijk om de persoon en niet meer om de politieke inhoud. Wellicht dat de reden hiervoor is dat 1 persoon over het algemeen niet zo heel veel politieke inhoud heeft, dit in tegenstelling tot een partij. Een hele partij draait ook niet zo snel van standpunten af, terwijl een persoon dat heel makkelijk kan doen ("ik was in een andere bui," of "ik kwam tot een nieuw inzicht," of "ik kreeg geheime informatie"). Je kunt 1 persoon wel omkopen, maar een redelijk grote partij is moeilijker om te kopen (het kan wel, maar het is bijna niet geheim te houden). Verder kan er bij 1 persoon macht verdwazing optreden: de wereld ziet er namelijk anders uit vanaf de top dan vanuit andere standpunten. Dit zal minder snel gebeuren bij een partij, groep, die blijft immers min of meer op dezelfde plaats als hun voormannen aan de macht komen. Als het dus de partij is die de stemmen (is macht) krijgt, zijn er een aantal belangrijke voordelen. Daarom is DAVIDWE principieel tegen het direct kiezen van 1 persoon in het hoogste ambt op een bepaald niveau. Verder is een partij in principe in staat voormannen te vervangen, waardoor de staat politiek stabieler is.

DAVIDWE is dus tegen het direct kiezen van de minister-president, en tegen het direct kiezen van een burgemeester.

Het lijkt DAVIDWE een idee dat de burgemeester wordt aangesteld door de gemeenteraad van de betreffende plaats. Als er angst is dat dit kan leiden tot instabiliteit doordat sommige plaatsen wellicht onbekwame mensen kunnen aanstellen, dan kunnen er in de wet vrij eenvoudig waarborgen (nu ga ik blijkbaar als Balkenende praten) worden ingebouwd.

Voorbeeld: de raad draagt iemand voor als Burgemeester, een bepaalde organisatie moet ja/nee zeggen. Is het nee dan moet iemand anders worden voorgedragen. Die organisatie is logischerwijs iets op een hoger/groter politiek bestuurlijk niveau, bijvoorbeeld de regering, de 2e of 1ste kamer. Er kan ook een leeftijdsgrens bepaald worden (bijvoorbeeld 45 jaar of ouder), en/of een minimum aan politiek bestuurlijke ervaring (bijvoorbeeld 5-10 of meer jaar). Voorbeeld: als de vorige 2 raden hun termijn hebben volgemaakt, dan stelt de raad de burgemeester aan (want dan is er blijkbaar stabiliteit); is dat niet zo dan stelt de regering een burgemeester aan. Dan zou je het nog kunnen verfijnen: de raad mag ja/nee zeggen op het voorstel van de regering, dus je draait het om. Of de raad geeft de regering een lijst van namen als vrijblijvend advies. Het spreekt vanzelf dat zo'n regeling tot politieke spelletjes kan leiden, maar in principe lijkt me dat niet zo'n probleem. Er zal niet veel schade aangericht kunnen worden denk ik, het is maar een klein aspect van het geheel. De burgemeester moet zeker geen grote macht rol krijgen, de volksvertegenwoordiging moet de macht hebben. (De VS tonen mooi aan hoe een poppetjes democratie niet goed werkt. Zij hebben veelal direct gekozen bazen met zeer grote macht, terwijl de cultuur nog redelijk lijkt op die van Europa in het algemeen).

*

Overigens: in de voorgestelde grondwet heeft een stad geen burgemeester, en heeft het land geen minister-president of soortgelijke hoogste politieke rol in 1 persoon. Het staatshoofd is er wel (eventueel), maar de politiek wordt gevoerd door een raad die niet 1 baas heeft (wel een vergaderingsvoorzitter, maar dat is heel wat anders en alleen intern-procedureel, net zoals de 2e kamer nu ook een voorzitster heeft die daarmee niet de baas of hoogste ambtenaar wordt van het land.)