Wed Jul 15 06:52:26 UTC 2009

(intern DAVIDWE) Oprichting volgens de wet

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Het spreekt vanzelf dat als wij, DAVIDWE, ons zelf als politieke oprichten, wij op dat moment zijn opgericht onafhankelijk van welke wet dan ook. Wij zijn er om de wetten vorm te geven, niet om er door bepaald te worden. Daarom zijn we opgericht op het moment dat we zeggen dat we zijn opgericht. Legaal of niet maakt ons niet uit, we zijn er legaal en illegaal als het moet. De wetgever heeft de macht en het (morele, natuurlijke) recht niet om ons voor te schrijven wanneer we wel en niet bestaan. Ze kunnen beweren wat ze willen, maar wij bestaan als wij zeggen dat we bestaan. DAVIDWE bestaat. Het zou wellicht beter zijn als de wet spreekt over "registratie" van politieke partijen in plaats van over oprichting. Door over oprichting te praten doet de wetgever alsof hij macht heeft die hij niet heeft, bemoeit zich met zaken waarmee hij zich niet heeft te bemoeien. Dat is dus een wet waar DAVIDWE in de toekomst iets aan kan veranderen, zodat het oprichten van politieke partijen (nog) opener en vrijer wordt.

Desalniettemin is het huidige politieke klimaat in Nederland dermate lieflijk dat we gewoon naar de Notaris kunnen gaan en een akte met statuten kunnen afhandelen. Ik stel voor dat we dit doen op het moment dat we de 100 leden passeren, anders is het zo zinloos en wellicht nodeloos kostbaar. Het zal wel weer geld kosten, hopelijk zijn er genoeg mensen die mee willen betalen. Het in de wet genoemde "gekozen bestuur" is bij DAVIDWE wat in de grondwet de "nationale raad" (country council) zou zijn (en bij chaos het "staats hoofd," DAVIDWE speelt immers grondwetje met zichzelf, uit principe en voor doorlopende training / ervaring met voorgestelde staatsbestel).

Partij subsidie:

De subsidie pot schijnt 15 miljoen / jaar / partij te zijn. Als wij groter worden gaan we uiteindelijk voor dat geld in aanmerking komen volgens de regels. Dat geld wijzen wij onvoorwaardelijk af, laten we dat dan ook meteen statutair vast leggen. De reden voor de subsidie wet snapt DAVIDWE en kan zich er wel in vinden (partijen moeten blijven bestaan in dit stelsel), maar DAVIDWE heeft het niet nodig en ziet het als een bedreiging met het oog op interne corruptie.

De precieze statuten zullen bepaald moeten worden, ik zou aan nemen op basis van al bestaande statuten. Het lijkt me nuttig nog eens strak naar de statuten te kijken alvorens het bij de notaris vast te laten leggen. In juridische termen is het soms beter dingen op een andere manier te zeggen. Zaken van het grootste belang zijn wat mij betreft: interne afspiegeling grondwet model voor zover mogelijk, het splitsing-protocol, de manier/reden waarop leden worden toegelaten en weg gestuurd, dat de contributie 0,- is, dat de partij subsidie 0,- is, limiet op de totale grootte (minderheid partij uit principe). Volks vertegenwoordigers die zich niet aan de partij democratie houden kunnen natuurlijk gewoon van de lijst gegooid worden bij de volgende verkiezingen, het is grondwettelijk (de nu geldende grondwet van Nederland) niet mogelijk volks vertegenwoordigers rechterlijk te dwingen zich aan hun eigen eerder gemelde standpunten te houden.

Wie zich hier al niet in kan vinden: SVP geen lid willen worden !