Thu Jul 16 14:47:19 UTC 2009

De vlaktaks weer eens ...

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

{0} DAVIDWE is voor een vlaktaks*) als de inkomens worden genivelleerd zodat de arme helft er 25% op vooruit en de rijke helft er 25% op achteruit gaat, ťn als de werknemers betekenisvolle macht instrumenten krijgen over het bestuur van niet-startende ondernemingen {1}, op de weg naar volledig groepseigendom.

{1} Macht vooral op financieel gebied, om zo de (top) inkomens te kunnen besturen. Als de inkomens gelijk (of bijna gelijk) zijn, dan is een vlaktaks geen probleem en is er in feite ook een vlaktaks. Dus het invoeren van een vlaktaks kan worden gecompenseerd en over-gecompenseerd door lonen gelijk te trekken. Dat niet via plan-economische maatregelen, of althans niet in 1ste instantie, maar door macht beter te verdelen. Een verhoging van het minimum loon is ook een goede maatregel die bij het vlaktaks compensatie en overcompensatie pakket kan.

Macht voor werknemers kan zaken betekenen als: de werknemers stellen een inkomen vast voor alle bedrijfsleiders, of een bepaalde marge waar binnen het moet vallen. Een financiŽle regeling vanuit de staat kan zijn: bedrijven mogen maar zus en zo groot verschil tussen lonen/winst toelaten. Je kunt hier ook de naddi coŽfficiŽnt voor gebruiken: een bedrijf moet boven een bepaalde naddi coŽfficiŽnt blijven. Dit betekend bijvoorbeeld dat hele grote bedrijven ook hele grote lonen aan de top kunnen geven, dus het werkt anders dan bijvoorbeeld harde grenzen als "meest verdienende niet meer dan 5 keer minst verdienende." Het gaat ergens meer uit van wat iedereen verliest door het top-loon op te hoesten, en het conformeert zich daarmee meer aan het idee van rechts dat grotere verantwoordelijkheid (groter bedrijf) ook hoger loon moet betekenen (waar ik het natuurlijk niet mee een ben, maar goed, rechts heeft overal zo zijn smoesjes voor en dat moeten ze vooral zelf weten; ik noem het gewoon hebzucht.) Misschien kunnen we dan eindelijk toch een soort winstdeling regeling krijgen waar de politieke meerderheid het over eens kan worden.

Wat ook kan ipv naddi: Ieder persoon in een bedrijf krijgt een gelijk deel van de winst X, baas/eigenaar kan maar tot een limiet Y% van iedere X afnemen. Dit lijkt op de oude limiet van rente op leningen. Een goede stap richting werknemers legale eigenaars maken als starter vertrekt (en bedrijf niet minuscuul is.) Werknemers die in de winst delen hebben een extra reden om goed werk te leveren, en voelen zich meer serieus genomen door het kapitalistische patriarchaat (meer mens, minder last dier / slaaf / machine).

Overigens moet voor ambtenaren misschien een speciale regeling gelden, die kunnen immers nooit winstdeling hebben omdat de overheid geen winst maakt. Als een groter deel van bedrijfswinsten naar werknemers gaat, dan moeten ambtenaren op een gemiddeld markt-conform niveau blijven, want ze hebben die kans niet (om grotere winsten te maken met hun bedrijf door beter te werken).

Noten
*) Vlaktaks is in Haags jargon: alle inkomens hetzelfde procentueel tarief, bijvoorbeeld 30%. Dit is de tegenhanger van het progressieve inkomens belasting stelsel, waar de hogere inkomens ook een hoger percentage belasting betalen (zeg 25% voor 1.500,- en 40% voor 2100,-).De vlaktaks was weer eens in het nieuws. De GBKPM (Groot Burgerlijke Kapitaal Partij en Meelopers) slaapt nooit, reces of geen reces. Mooi om te zien hoe de media net deed alsof er een nieuw idee werd gelanceerd, terwijl hier al sinds mensenheugenis over gesteggeld wordt. Zo zien we weer de bevestiging dat de media aan het manipuleren zijn (of zijn de journalisten van vandaag van rond de 17 jaar, alles is nieuw ?).

De rijken willen rijker worden en de mensen meer uitbuiten, daarom willen ze minder belasting betalen maar hun inkomen gelijk houden of verhogen. De vraag is dus: zijn ze nog voor een vlaktaks als hun smoesjes gehonoreerd worden, en we daar een beter lopende economie voor terug krijgen, terwijl ze zelf moeten inleveren (de rijken) ? Ze hebben natuurlijk hun smoesjes voor de vlaktaks, zoals dat de vlaktaks makkelijker is in de uitvoering en voor de burgers (formulieren). Dat is ook zo, de vlaktaks is makkelijker. Je hoeft alleen maar het totale inkomen te weten, niet bijvoorbeeld hoeveel het per uur was. Geldt dat smoesje ook nog als de rijken er door moeten inleveren en de armen erdoor op vooruit gaan ? Laat maar weten, GBKPM.

DAVIDWE denkt zelfs hard over hoofdelijke belasting, dus een absolute vlaktaks en op inkomen helemaal geen belasting heffen. Dat is pas simpel in de uitvoering (iedereen betaald een som X, wie niet kan in natura, met wat speciale regelingen voor de extreme gevallen rijk/arm).

Maar tegen die hoofdelijke belasting en 0% inkomens belasting moet wat tegenover staan: macht. Er moet een echte handelseconomie komen. Niet 1 die scheef getrokken wordt door oneerlijke macht-verschillen. Principieel markt fundamentalistisch rechts, burgerlijk liberaal: geef het maar aan jezelf toe, je hoort thuis bij DAVIDWE. Stem DAVIDWE, steun DAVIDWE, vecht tegen het vervloekte kapitalisme waar je jezelf schromelijk in vergist hebt.

DAVIDWE is overigens niet volledig overtuigd van de hoofdelijke belasting. Het zal moeten blijken of het goed werkt of niet. Simpel is het in ieder geval wel.