Sat Jul 18 19:42:05 UTC 2009

Revolutionaire en AntiRevolutionaire partij in 1

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

{0} Volksvertegenwoordigers van DAVIDWE geven aan middels een zwart armbandje (oid) dat de tijd om politiek door te voeren die kan leiden of leidt tot revolutionaire condities nog niet is gekomen {1}.

[Hand met zwart armbandje, dat
   net `democratic' verbergt in `money becomes a democratic tool'
   van opgeplakt pamflet.]

{1} Revolutionaire politiek binnen een internationale oceaan van kapitalisme is gewoonlijk gevaarlijk. Ideaal is er een grote 2 derde meerderheid heel erg voor het afschaffen van het kapitalisme zodat er geen burgeroorlog ontstaat, en de revolutie niet door andere volkeren (of hun misleidende leiders) wordt aangevallen.

Via een armband die zwart is geven we aan dat we "rouwen om de onwetendheid van de volkeren, waardoor we niet in staat zijn een door ons gewenste politiek te voeren." Het helpt ons ook om steeds het schisma tussen revolutie en anti-revolutie als een tijd probleem te zien, zodat we ons niet gaan vereenzelvigen met een antirevolutionaire politiek die we wellicht eerst moeten voeren. Het helpt ook andere partijen, zolang wij de zwarte armband om hebben weten ze dat we (extra) gevoelig zijn voor het anti revolutionaire argument en de bestaande orde nog niet willen vervangen. Het helpt andere partijen ook onze politiek niet met ons te vereenzelvigen, maar juist met hun eigen mogelijke onwetendheid (volgens het DAVIDWE programma dan) omtrent economie.Omdat DAVIDWE zo'n sterk ontwikkeld programma heeft, en veel punten vrij makkelijk zelfs per ongeluk een sterke anti-kapitalistische politiek tot gevolg kunnen hebben, lijkt het me een goed idee om vooral ons zelf ook eraan te blijven herinneren of we al of niet denken dat de condities voor een systeem verandering bestaan. Omdat het gevaar vooral de reactionairen zijn, gaat het dan natuurlijk vooral om die veranderingen die de oneerlijke macht en oneerlijke rijkdom van kapitalisten afschaft. In principe zou je zeggen moet de partij raad eerst beslissen, op basis van het programma (in principe), of er al of niet vergaande politiek gevoerd kan worden.

Wij voeren een foutieve politiek niet omdat wij het daar mee eens zijn, maar omdat de reactionaire omstandigheden ons ertoe dwingen. Gaat de armband af, dan weet ook iedereen weer waar hij aan toe is. Dat wil echter niet zeggen dat we dan simpelweg het nieuwe staatsbestel opzetten buiten de bestaande rechtsorde om. Het betekend alleen dat we minder of helemaal niet meer rekening houden met de reactionaire semi-criminele en oneerlijke machten, en als het volk het wil verder gaande anti-kapitalistische pro-DAVID stelsel maatregelen willen doorvoeren. Het volk kan het ook allemaal zien, en zelf ook reageren om de politiek duidelijk te maken wat ze wil. Ook dan kan allemaal alles heel rustig en stapje voor stapje, helemaal niet alles ineens omgooien. Maar er kunnen dan volgens DAVIDWE bepaalde grenzen worden overschreden die mogelijk een reactionaire gewelddadige of anderszins onwenselijke reacties van het oneerlijke groot-kapitaal en oneerlijke groot-bezit tot gevolg hebben (denk aan vluchtende rijken, het stoppen van handel betrekkingen met kapitalisten-landen als die er dan nog zijn, eventuele diplomatieke problemen met kapitalisten-landen, aanhalen van banden met anti-kapitalisten landen, voorbereiden van omgooien van de munt, meer restricties op privé investeren voor winst, misschien Beursplein 5 al sluiten, grote staats investeringsbank opzetten en infrastructuur van politiek investeren voorbereiden op alle gebieden van infrastructuur tot opleiding, etc etc.) Ook in niet antirevolutionaire stemming is DAVIDWE natuurlijk nog steeds gewoon een partij die dingen het liefst langzaam verbeterd volgens het democratische protocol.

DAVIDWE is niet echt een pure revolutionaire organisatie, maar laten we stellen dat een rood/wit armbandje betekend dat we echt voor de op het volk steunende revolutie gaan eventueel buiten de bestaande rechtspositivistische orde om (er uiteraard zoveel mogelijk mee samenwerkend en van mee nemend, want dat is de revolutionaire theorie). Dat houdt dus ook meteen in dat geen armband niet meteen revolutie betekend. Dan is dat ook weer duidelijk (geen "help, ze doen hun armbandjes af, nu zullen we de revolutie zeker krijgen, ga maar vast rennen..."). Overigens is DAVIDWE niet van de coups en kroon-oorlogen, dat is vooral de kapitalistische manier van revoluties plegen.

Armbandjes en zo, schouder insignes ook, aan de ene kant misschien een beetje kinderlijk, aan de andere kant schept het veel permanente duidelijkheid. Duidelijkheid bevorderd orde. Niet bepaald luxe artikelen voor een partij met ook een revolutionaire component in het programma, aangezien gevaar nummer 1 van revolutie de chaos en wanorde is. DAVIDWE is er tegen de chaos en wanorde, en zal er zo nodig keihard tegen optreden (binnen de marges van het democratisch ideaal). DAVIDWE is er ook tegen overdreven dictatoriale orde en onderdrukking.

Andere partijen ook uitgenodigd mee te doen met het armbandjes gebeuren, weten we ook weer waar zij staan ten opzichte van een eventuele DAVID stelsel revolutie. Dit is relevant omdat de revolutie ook een 2/3rde meerderheid nodig heeft, een 2/3rde meerderheid ook ongeveer van de 2e kamer dus. Met andere woorden: als andere partijen een anti-DAVID revolutie standpunt hebben (nog iets anders dan dat ze er in principe wel voor zijn om een DAVID stelsel in te voeren), dan moet dat (in principe) op de door DAVIDWE gevoerde politiek wegen.

Wat DAVIDWE betreft gaat bij een revolutie het democratische licht niet uit, maar juist (feller) aan. Wie het DAVIDWE programma kent vind dat hopelijk vanzelf spreken, en zo niet dan graag zeggen hoe het nog democratischer kan ! Niet bang zijn, bedenk ook vooral dat de DAVIDWE revolutie er is om de kapitalistische dictatoriale revolutie te voorkomen en het hoofd te bieden ... om de democratie te redden en aan de macht te brengen & houden. Uiteraard met alle burger- en mensen-rechten die erbij horen, of meer.

[Een kraaltjes armbandje zwart, donker-paars, doorzichtig
   (anti-revolutie); en een kraaltjes armband wit, rood, doorzichtig
   (mogelijke revolutie, of in ieder geval meer revolutionair beleid
   dat reactionaire maatregelen van de kapitalisten kan uitlokken,
   omdat het een einde aan hun macht betekend - en een kat in het nauw
   ...)]

Iedereen kan die armbandjes gebruiken om weer te geven of men vind dat de kapitalisten nu al echt op dit moment van de macht ontdaan moeten worden "kome wat komen moet," (rood/wit) of dat het nu nog geen tijd is vanwege omstandigheden alhoewel in principe een heel goed idee is (zwart).

Symbool overzicht

... We hebben nu al heel wat symbooltjes (heden 10 Augustes 2009), even op een rij:


- constitutionele vlag (vrede configuratie) {wit/rood met Ω}
- constitutionele vlag (oorlog configuratie) {vlag omgekeerd, onder}
+ constitutionele vlag configuratie met de banieren:
    - andere overheid {blauw}
    - zelfde overheid {groen}
    - oorlog/vrede vlag is realiteit {wit}
    - oorlog/vrede vlag is niet realiteit {zwart}
- algemene groot symbool {beker, ster, toetsenbord/bezem}
- algemene middel-groot symbool {ster}
- algemene klein symbool {toetsenbord/bezem}
- Staatsvorm, stemmer {circel, bestaat in borst en schouder insigne vorm}
- Staatsvorm, blok administrateur {circel met centrum, borst en schouder}
- Staatsvorm, afgevaardigde {vierkant, borst en schouder}
- Staatsvorm, lokale voorzitter {vierkant met centrum, borst en schouder}
- Staatsvorm, 2e niveau afgevaardigde {x, borst en schouder}
- Staatsvorm, 2e niveau voorzitter {x met centrum, borst en schouder}
- Staatsvorm, provinciale raad {=, borst en schouder}
- Staatsvorm, provinciale raad voorzitter {= met centrum, borst en schouder}
- Staatsvorm, landelijke raad {ster, borst en schouder}
- Staatsvorm, landelijke raad voorzitter {ster met klein centrum, borst en schouder}
- Staatsvorm, adviesraad (lokaal) {naam/functie op vierkant}
- Staatsvorm, adviesraad (2e niveau lokaal) {naam/functie op x}
- Staatsvorm, adviesraad (landelijk) {naam/functie op ster}
+ Staatsvorm, Kies Comité:
    - jongste {beker met 10 knopen, borst en schouder}
    - 1na jongste {beker met 9 knopen, borst en schouder}
    - 2na jongste {beker met 8 knopen, borst en schouder}
    - 3na jongste {beker met 7 knopen, borst en schouder}
    - 4na jongste {beker met 6 knopen, borst en schouder}
    - 5na jongste {beker met 5 knopen, borst en schouder}
    - 6na jongste {beker met 4 knopen, borst en schouder}
    - 7na jongste {beker met 3 knopen, borst en schouder}
    - 8na jongste {beker met 2 knopen, borst en schouder}
    - oudste {beker met 1 knoop, borst en schouder}
- Staatsvorm, Kies Comité, Koning(in) {kroon}
- Staatsvorm, Kies Comité, Koning(in), Soeverein Inspecteur {banden}
- Staatsvorm, Kies Comité, Koning(in), troon {harde stenen 2 zitsbank}
- Revolutie armband {rood/wit}
- Nog geen revolutie armband {zwart}

Dat valt dus heel erg mee tot nu toe. Het is immers voor een compleet land. Iemand die er helemaal voor gaat, die hangt zeg maar schouder en borst insignes van zijn rang (stemmer, gedelegeerde, etc) aan zijn kleding, hangt een Constitutionele vlag uit eventueel met banieren om een mening mee uit te dragen (daar is het voor), spelt ergens een middel-groot symbool op om campagne te voeren voor een DAVID stelsel (want dan kun je meteen het systeem uitleggen via de tekening), en heeft een zwarte of witte armband om om mee te kennen te geven voor of tegen onmiddelijke revolutie te zijn. In het normale leven zou dat heel wat zijn. Maar het hele systeem veranderen doen we ook niet elke dag.

Denk overigens niet meteen in polarisatie, dat het óf het ene systeem moet zijn, óf het andere, en dat er een noodzakelijke oorlog tussen beide is. Ze kunnen ook samen bestaan, en het is helemaal niet gezegd dat de parlementaire democratie het bankwezen niet ook succesvol zou kunnen aansturen, zonder al te veel corruptie en fouten. Zie ook hoe het met het parlement zelf is gegaan: eerst een Koning over de adel, toen een Koning met een zwak parlement, en toen werd het parlement langzaam steeds sterker. Dit kan nu ook gebeuren: eerst is het nieuwe systeem niet meer dan een gril, een meelopende adviesraad van weinig belang. Wie weet blijft het daar ook bij. Belangrijke zaken zijn vooral dat het investeringswezen wordt gesocialiseerd, hoe precies de democratie er uit moet zien is minder belangrijk, zolang het maar een echte werkende democratie is.