Thu Jul 23 16:43:03 UTC 2009

Straffen voor moord en politie belediging

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

{0} Straffen voor moord moeten dramatisch omhoog in tijd {1}. Condities in de gevangenis mogen eventueel verbeterd worden {2}. Geweld en informatie uitwisseling en eventuele bende vorming tussen gevangenen moet met alle mogelijke middelen worden bestreden {3}

{1} Wat DAVIDWE betreft heeft straffen van misdadigers de volgende belangrijke doelen: a) afschrikking, b) wraak / rechtvaardigheid, c) toekomstige slachtoffers beschermen via opsluiting. Het blijkt vaak dat moordenaars straffen krijgen ver onder de 10 jaar, terwijl het eerder minimaal 20 jaar of meer moet zijn. Het is geen kwestie dat dit het leven van de misdadiger slechter maakt, dat is immers onderdeel van het doel van de straffen. Bij straffen onder de 10 jaar voor moord wordt wat DAVIDWE betreft punten a), b) en c) zeer te kort gedaan. Het schrikt niet af als je een paar jaar krijgt voor een moord, het wordt een serieuze afweging "heb ik er een paar jaar voor over om ..." Neen, het moet ondenkbaar zijn dat je gepakt wilt worden voor moord. Het gevoel van rechtvaardigheid is helemaal zoek, immers iemand die is vermoord is misschien wel 80 jaar van zijn leven kwijt. Ook biedt het opsluiten van criminelen voor een paar jaar weinig bescherming. Ten eerste zijn ze waarschijnlijk nog niet oud en zwak geworden als ze vrij komen, en ten tweede zijn ze ook psychisch waarschijnlijk nog niet gebroken als ze na een paar jaar uit de gevangenis komen. Sterker nog, ze vieren misschien wel alle nieuwe criminele kennis die ze hebben opgedaan in "de universiteit voor criminelen," en gaan die dan in de praktijk brengen met nog vele jaren te leven.

DAVIDWE beseft ten volle dat in menselijke termen 10 jaar of meer in de gevangenis een bijna uitzichtloze hel is, om van 20 jaar of meer nog maar te zwijgen. Dag in dag uit, en het leven trekt aan je voorbij. Wat is het nut voor die persoon ? Straf.

Veel mensen geloven dat misdadigers "op het rechte pad gebracht moeten worden." DAVIDWE vind dit een nobel maar naïef streven. Zij die het rechte pad opzoeken zullen daar hoe dan ook een weg in vinden, hoe lang de straf ook is. Zij die dat niet willen zullen met geen enkele behandeling te helpen zijn.

Wel wil DAVIDWE dat er een duidelijke scheiding gemaakt wordt tussen: echte criminele moorden, dat zijn moorden voor winst, roofmoorden; en aan de andere kant uit de hand gelopen emotionele uitbarstingen, en moorddadige reacties op zware mishandeling en dergelijke. Iemand die lang is mishandeld en dan de mishandelaar vermoord is een heel ander verhaal dan de roof moordenaar. Dus dan hebben we het over verzachtende omstandigheden. Misschien hebben we het wel over gerechtvaardigde zelf verdediging of een heldendaad. Maar echte criminele roofmoorden of heethoofd moorden en status moorden en al dergelijke gruwelen: hard en lang straffen. Laat dat soort mensen beseffen dat ze hun leven weg gooien als ze het leven van een ander weg gooien. Het proberen criminelen op het rechte pad te brengen is een nobele hobby die we er tussendoor doen, de echte bedoeling is beschermen van de maatschappij, afschrikking en wraak (terug betalen van het leed). We kunnen hier nog uitdrukkelijk wijzen op de verzachting van het leed bij de nabestaanden als ze weten dat de moordenaar zijn leven heeft verpest en wegrot in de gevangenis - en dat ze die hond ook nooit meer tegen hoeven te komen tot hij oud en zwak is.

{2} Omdat langdurige afzondering van de maatschappij al een straf is, en op zich niet gebaad is bij een hard regime, mogen de condities in de gevangenis op zich redelijk aangenaam zijn. Hierdoor wordt het moreel ook beter te verkopen dat de gevangenen zeer lang worden afgezonderd. Dit zwakt ook het probleem van de bende vorming af. Mensen leren criminele trucs van elkaar, maar komen eenvoudig weg pas tientallen jaren later naar buiten. Daardoor dus een kortere criminele carrière. Het lijkt DAVIDWE een heel goed idee om criminelen vergaand van elkaar in categorieën af te zonderen. Winkel diefjes bij winkel diefjes, moordenaars bij moordenaars, inbrekertjes bij inbrekertjes, bendes bij bendes, mafia bij mafia, witte boorden bij witte boorden, verkrachters bij verkrachters. Domme mensjes die eigenlijk goed zijn maar stom een misdaad hebben gepleegd ook bij elkaar als mogelijk, geen mensjes die een scheve schaats reden in een bui bij geharde carrière criminelen.

Hoe meer afzondering in kleinere sub categorieën, hoe minder je zou hopen dat ze elkaar kunnen leren. Ze worden beter in hun eigen vakgebied, maar aangenomen mag worden dat ze daar toch al experts in waren en mogelijk medestanders kennen. Zo voorkomen we weer kruis-bestuivingen en het netwerken van criminelen over de vakgebied grenzen heen (denk aan de witte-boorden crimineel die nog een inbreker kent van de gevangenis om voor een paar duizend de boekhouding van een bedrijf te stelen, en een moordenaar om de directeur te bedreigen; als die mensen elkaar nooit tegen komen dan ontstaan die netwerken ook minder snel zou je denken.) Ook ervaren criminelen niet bij jonge onervaren criminelen. Zoveel mogelijk overal tussen zitten bij die criminelen, zoveel mogelijk zand tussen de wielen. Hun leven duurt maar zoveel jaar, hun kennis gaat weer verloren als ze het niet kunnen overdragen.

Het lijkt me ook beter om ze 1 per cel op te sluiten, dat voorkomt dat ze de hele dag net moeten doen of ze stoer zijn. Je wilt ook dat ze zich ontspannen en eens gaan nadenken. Er is misschien een enkeling die toch het rechte pad wil opzoeken. Ik kan me voorstellen dat dit moeilijker is als je de hele dag de top baviaan moet uithangen omdat je kleinzielige mede criminelen daarnaar opzien. Ik kan me ook voorstellen dat het heel belangrijk is dat er ruim gevangenis personeel aanwezig is, en dergelijke. Als het gevangenis personeel het goed heeft dan heeft dat mogelijk een positieve uitwerking op het hele systeem. Verder zou ik denken dat de criminelen gewoon 8 uur per dag, 6 dagen per week moeten werken; dat maakt de dagen ook beter door te komen.Als het op criminelen aankomt dan denkt DAVIDWE eerder aan verbanning of oog om oog / tand om tand (iets dat veel mensen niet begrijpen maar het is eigenlijk het meest rechtvaardige recht systeem dat er maar is, het is iets volkomen anders dan "het recht van de sterkste"), dan aan poeslief de geharde criminele baviaan vragen of hij in ruil voor een lolly een lief mannetje wil worden dat zijn plicht doet in de samenleving (zoals het natuurlijk wel hoort.)

Er zijn verschillende basis typen rechtssysteem mogelijk:
- Straffen naar evenredigheid. Oog om oog / tand om tand is een straf naar evenredigheid model bijvoorbeeld, exacte evenredigheid zelfs in dat geval. Het doel hiervan is een combinatie van afschrikking, leren ervaren wat je hebt aangericht als crimineel zijnde, wraak / rechtvaardigheid, en bescherming van de maatschappij (door opsluiting / doodstraf.)
- Extreem straffen. Dus zeg voor 1 suikerklontje stelen als je honger hebt wordt je arm bij de schouder zonder verdoving afgezaagd. Het afkappen van een vinger zou ook al extreem zijn. Immers de evenredigheid zou zeggen: je verliest zelf ook een suikerklont. Het doel van deze methode is vooral afschrikking, en ook stigmatisering van de crimineel. Deze zeer zware vorm van straffen kan gezien worden als een laatste uitweg voor een bevolking die zwaar lijd onder een criminelen plaag, of een bevolking die gewoonweg de middelen niet heeft om evenredig straffen te betalen. Het afkappen van een hand is bijvoorbeeld vele malen goedkoper voor de samenleving dan het maandenlang opsluiten en bewaken van criminelen.
- Super zacht straffen. Eigenlijk is hier niet echt sprake meer van straffen.

DAVIDWE is in principe voor evenredig straffen: niet te zwaar en niet te licht. Het principe van evenredigheid kan echter niet gelden voor moord of zwaar lichamelijk letsel omdat die straffen nooit meer terug te draaien zijn (moord, lichamelijk letsel). Het recht systeem maakt zo zijn fouten. Een gevangenis straf kan nog wel worden recht gezet via een grote schade vergoeding, en ook al is dat misschien niet genoeg, het is iets. Aan de andere kant moet er waarschijnlijk harder dan evenredig worden gestraft, bijvoorbeeld bij diefstal, omdat je niet elke diefstal pakt. Dus een gemiddelde dief heeft misschien al 10.000 diefstallen gepleegd en een schade van miljoenen aangericht voordat hij wordt gepakt met een dingetje van 100 Euro. Daar moet dan extra zwaar worden gepakt, omdat anders de afschrikkende werking er niet meer is.

Er wordt vaak geroepen dat er "meer blauw op straat moet." DAVIDWE vind het prima als de politie, juridische en gevangenis diensten een zeer groot deel van het nationale budget vergen. Dat zijn immers de kern taken van de overheid, en daar mag dus eigenlijk niet op beknibbeld worden. De samenleving is haar wetgeving, de handhaving van die regels is de kern van de samenleving. Alles hangt daar van af. Dat zegt nog niks over onderdrukking of totale anarchie, dat soort zaken moet je regelen door goede wetten te maken die niet onderdrukken nog de totale chaos uitnodigen. DAVIDWE vind dat we hier vooral moeten varen op wat de politie zelf vind. Zij moeten maar zeggen hoeveel agenten ze nodig hebben, of dat meer of minder moet.

Sprekende over agenten: DAVIDWE vind het een verschrikking dat agenten zomaar uitgescholden worden op straat. Dat is een aantasting van de rechtsorde en derhalve moet daar extra streng tegen worden opgetreden. Dat mensen dan ook eens een keertje zich fatsoenlijk moeten gedragen onder wetsdwang lijkt DAVIDWE helemaal niet verkeerd. DAVIDWE wil agenten ook oproepen niet altijd maar alles te pikken, zeker niet als het over hun persoonlijke grens heen gaat (kwestie van aangifte doen door agent zou je zeggen.) Er mogen wat DAVIDWE harde boetes staan op het beledigen van een agent in uniform. Dit is iets volkomen anders dan het beledigen van politici: over politici moet de bevolking zich een inhoudelijke mening vormen, en als dat in scheldwoorden en dergelijke moet, dan is dat wellicht aan de orde. Politici mogen uitgescholden worden voor rotte haring en [****], politie agenten niet. Voor en over politici is de vrijheid van meningsuiting van het grootste belang. Bij agenten geldt dat ze de orde moeten hand haven, en als ze mogen worden uitgescholden dan tast dat wat DAVIDWE de rechtsorde aan. Er zijn andere manieren om politie agenten zich op een andere manier te laten gedragen als dat gewenst wordt: ga maar de politiek in ! Volgens DAVIDWE gaat de politie zich ook beter voelen als ze respectvol worden behandeld, dat komt ook weer terug. Het gajes dat zich daar niks van aan trekt moet zelf maar boeten voor hun kinderlijke gedrag.

De politiek heeft de taak om de politie zoveel mogelijk te beschermen. Dat kan via verzwaarde wetgeving voor misdaden en ook onbehoorlijk gedrag ten opzichte van agenten. Ik heb het liefst dat mensen gedwee de boetes accepteren die de agenten uitschrijven in het algemeen belang. Klachten over een individueel geval ? Ga maar naar de rechtbank. Klachten over agenten in het algemeen of de regelgeving ? Ga maar de politiek in. Voor de rest: hou je gedeist en gedraag je behoorlijk. Neem je verlies als een volwassen man/vrouw. Agenten voeren de algemene wil uit en zijn dus de vertegenwoordigers van het hele volk. Wat kan die individuele agent eraan doen hoe de wet in elkaar steekt ? Wie agenten onheus behandeld scheld dus het hele volk uit, maar verzuimd het om een positieve bijdrage te leveren aan het vermeende probleem. En de agenten maar bloeden ? Nee dus. Dat onbehoorlijk stuk vreten gaat zelf maar bloeden. Slinger dat schuim op de bon, en gooi er nog eens een extra bon overheen als ze niet inbinden, en dan nog 1, en dan nog 1. Laat ze maar spijt krijgen als ze hun bankrekening weer zien. Wie willen ze nu uitdagen, het hele volk tegelijk ? Omdat hun domme autootje niet ergens mocht staan waar ze hem wilden hebben (het is toch altijd dat soort gezeur) ?

(Ik maak alvast even van deze gelegenheid gebruik om beter gedrag te promoten.)