Mon Jul 27 17:16:35 UTC 2009

Medische innovatie finnaciering

{0} De overheid financiert medische innovatie.{1}

{1} Wat DAVIDWE betreft is de objectiviteit van de wetenschap gediend bij een objectieve bron van financiering. Het is de waanzin ten top om te beweren dat het geld en niet zou zijn, immers de financiering door private (vaak wetenschappelijk corrupte) markt partijen wordt verdient uit de maatschappij via verkoop van producten. Dus het geld is - uiteraard - al aanwezig in de samenleving, of dat er nu out komt via de zorg verzekeringen (als de markt partijen het verdienen en terug betalen met winst aan de banken die het weer tijdelijk bij spaarders weg trekken of de fractionele reserves truc toepassen), of via de belastingen: hoe dan ook, het geld is er al. Door het de overheid te laten doen kunnen we ervoor zorgen dat al het onderzoek openbaar is, en dat de kosten van medicijnen zo laag mogelijk zijn.

Corruptie binnen de psychiatrie

{0} Onderzoek instellen naar het mogelijk desastreuze Amerikaanse psychiatrische model {1}, en de positie van psychiaters in die tak van zorg (zitten ze wel op hun plek, hebben ze niet teveel macht, zijn ze wel competent (nee) {2}).

{1} Het is de vraag of dit een probleem is waar de politiek veel macht over heeft of moet hebben, maar het is in ieder geval mogelijk om aan te dringen op een onderzoek naar de inhoud en structuur van de Nederlandse psychiatrie. Deze zou bijvoorbeeld vergeleken kunnen worden met de Duitse. Blijkt het Duitse model beter dan kunnen we proberen alle mogelijke middelen in te zetten om tot een betere inhoudelijke en minder agressieve / onmenselijke zorg in Nederland te komen.

Bij psychiatrie moet het belang van de patiŽnt voorop staan, en niet het belang van de sociale omgeving. Het is misschien nuttig om een media campagne te lanceren, bijvoorbeeld rond het thema: iemand kan een bot breken, maar dat beteken nog niet dat hij zwakke botten heeft; iemand kan een bot breken, maar dat betekend nog niet dat het zijn schuld is. Soms is dat wel het geval (er zijn zwakke botten ziektes), vaak genoeg is het iemand anders zijn schuld en is er niets mis met die botten. Dit soort zaken kunnen hopelijk helpen de positie te rationaliseren van mensen die in de psychiatrie zitten en/of daar in gewerkt zijn door hun zieke nog vrolijk rond lopende sociale omgeving, zodat die mensen niet nog eens een tweede keer door de stront moeten omdat delen van de samenleving daar zoveel genoegen voor zichzelf uit haalt (en dus eigenlijk psychisch ziek is).

Het is ook wellicht boeiend om de overeenkomst te zien tussen lichamelijke aandoeningen en hoe daarop werd gereageerd in de middel eeuwen: mensen waren behekst en moreel schuldig. Dit lijkt nog steeds niet helemaal weg te zijn in de psychiatrie / psychologie.

{2} Er kan aangedrongen worden op een onderzoek naar hoeveel psychiaters op de loonlijst staan van private ondernemingen en daardoor hun wetenschappelijke betrouwbaarheid te grabbel hebben gegooid. We kunnen dan kijken of deze psychiaters (en/of andere soorten werknemers in dit veld) moeten/kunnen worden ontslagen, of ze op een zwarte lijst moeten komen, of dat het al genoeg is om ze van toekomstige financiering uit te sluiten en hun toekomstige werk te gaan negeren. Moet de macht in de psychiatrie / psychologie naar een inhoudelijk neutrale management positie ? Moet het naar een samenwerking tussen psychiater / psycholoog ? Moet de psychiater terug in zijn hok bij de somatiek, en alleen geraadpleegd worden als het gaat om somatiek, dus een ondersteunende functie ?

Dat psychiaters niet functioneren, schadelijk zijn staat wat DAVIDWE betreft als een paal boven water (iets wat overigens mogelijk te maken heeft met de leden samenstelling op dit moment.) Er moet iets gebeuren. Ofwel de psychiaters moeten veranderen, ofwel hun invloed moet verminderen en/of anders worden ingekaderd. De tijd dat een psychiater min of meer voor de lol "zijn" mensen ziek mag houden en geld verdienen voor "zijn" private marktpartij waar hij de feestjes, snoepreisjes en betaalde etentjes van krijgt moet voorbij zijn. Deze mogelijke onderzoeken zullen mogelijk een strafrechtelijk staartje moeten krijgen. De corruptie binnen het psychiaters gilde is immers bekend en inmiddels geÔnstitutionaliseerd. Maar wat DAVIDWE betreft: niet geratificeerd.

Ook al is de overheid laks, zo niet afwezig, of misschien zelf stimulerend opgetreden bij deze corruptie achtige taferelen (omdat het ideologisch in het kader van het (neo-) liberalisme lijkt te passen): van wetenschappers die inhoudelijke top functies hebben op Universiteiten mag een volwassen houding verwacht worden. Een volwassen houding houdt in het niet aan nemen van (mogelijk) smeer geld en het niet tegen je krijgen van "de schijn." Dat het psychiaters gilde zich niet van deze volwassen en professionele kant heeft laten zien, laat zien dat onderzoek en harde wetgeving en zeer waarschijnlijk herstructurering aan de orde zijn.

Het zal heel boeiend zijn om een land te ontdekken waar deze dingen wel goed gaan, waar we dus veel van kunnen leren en vooral kopiŽren.

Het spreekt van zelf dat dit soort onderzoeken niet zonder meer gedaan kunnen worden door het psychiaters gilde van Nederland zelf. Wellicht dat een groot klanten tevredenheid onderzoek ook kan helpen om inhoudelijke knelpunten op te sporen en dan verder te onderzoeken. Een onderzoeksteam zou kunnen bestaan uit onderzoekers uit andere sociale wetenschappen, andere landen die deze zaken wel op hebben gelost of er verder mee zijn, en ook (vooral niet vergeten): een slag mensen met een kritische blik, zoals bijvoorbeeld mensen van de politie (inspecteurs), juristen, advocaten. Als zo'n onderszoeks groep groot genoeg is, zeg 30+ mensen, dan zorgt hopelijk de massaliteit ervoor dat er een zekere objectiviteit gaat heersen (immers bij een grote groep is er "altijd wel iemand die ..." dit/dat weet, het anders ziet, en/of uit "de school" wil klappen als het onderzoek dus niet loopt).

Het lijkt ook een goed idee om voor het eerst een hoog niveau van sociale vaardigheid en inlevingsvermogen te gaan eisen aan het vak van psychiaters. Het is een vak als ieder ander, en daar horen dus relevante toelatingseisen bij. Des te meer als het gaat om een inhoudelijk leidinggevende en bepalende positie.

Echt scheiding recht

{0} De wet moet kinderen beschermen tegen volwassenen die van hun privť leven een chaos maken. Ook, zo niet in het bijzonder, in het geval van echt scheidingen met in huis levende kinderen.{1}

{1} In de eerste plaats: de wet is er om de zwakkeren tegen de misdaden van de sterkeren te beschermen. Waar gaat dat meer op dan bij misdaden van ouders jegens hun eigen kinderen ? Vele kinderen worden in het leven beschermt juist door hun ouders. Volwassen mensen kunnen geacht worden voor zichzelf op te komen, en zelfs daar investeert de wet in bescherming. Nergens is er dus zoveel reden om iemand te beschermen met de wet dan in de relatie (semi-) misdadige ouders / kinderen.Om de ideeŽn mitrailleur even op automatisch te zetten:
- Ouders moeten elkaar verplicht een jaar kennen voordat ze mogen trouwen, en mogen in die tijd niet romantisch met derden zijn geweest. Hand havende wetgeving, bijvoorbeeld met boetes (zie ook onder). Dit voorkomt slechte huwelijken en dus kinder mishandeling ed.
- Ouders die niet goed met elkaar kunnen om gaan en geen kinderen hebben, kunnen gestimuleerd worden om zo snel mogelijk uit elkaar te gaan, zodat eventuele kinderen geen slachtoffer worden.
- Ouders wiens jongste kind al [variabele] jaar uit huis is, zouden bijvoorbeeld weer mogen scheiden, eventueel met een verlaagde sanctie regeling.
- Ouders die willen scheiden zouden handelings onbekwaam kunnen worden voor de wet.
- Ouders die gaan scheiden zouden een verhoogde belasting kunnen betalen voor de rest van hun leven, als schadevergoeding aan de maatschappij, ook om de psychische en productieve schade bij hun kinderen voor de maatschappij te vergoeden.
- Een onderzoek zou gestart kunnen worden hoe andere volkeren dit probleem hebben proberen op te lossen. Sommige volkeren hebben voor de doodstraf bij overspel gekozen, anderen lieten het helemaal vrij, weer anderen werkten met informele sociale druk. Wat ook veel is gebeurd (maar waar DAVIDWE in principe geen voorstander van is omdat het ook voor hele slechte huwelijken kan zorgen): ouders bekonkelen het huwelijk. We zouden een historisch onderzoek kunnen doen naar de effecten van verschillende culturele oplossingen van hou kinderen tegen hun ouders te beschermen. Dit zou eventueel goede ideeŽn kunnen opleveren.
- Alle kinderen per loting toewijzen aan 1 van de ouders.
- Ouders die scheiden met kinderen worden ook verplicht ontslagen uit hun werk situatie, en/of verbannen uit hun provincie / district.
- Terug naar (op onderdelen ?) sexe-scheiding, als niets anders werkt. Als mensen zich echt persť als wilde bavianen willen gedragen, dan wordt het op een gegeven moment toch ook: wet breekt nood, het schadelijke gedrag moet dan maar harder en harder aangepakt worden, totdat kinderen niet meer de dupe worden van het zinloze geharrewar. Vooruitgang is niets meer dan achteruitgang (tot in de apen tijd) als kinderen de dupe zijn. Vrijheid is mooi, voor wie er wijs mee om weten te gaan. Wie dat niet kan heeft blijkbaar nog een helpende hand nodig: cursussen, gedrags regels, en als het echt moet: wetsdwang.

Het is natuurlijk van belang om na te denken wat eventuele regelingen en vooral sancties voor effect hebben op de activiteiten van dit soort ouders op hun kinderen. Gaan ze zich (nog meer) afreageren op hun kinderen ? Gaan ze hun kinderen vermoorden om zo in een andere regeling te kunnen komen ? Etc.

Preventieve activiteiten zouden bijvoorbeeld kunnen zijn het leren aan kinderen hoe een redelijk vreedzaam huishouden er uit ziet. Dat vooral voor die kinderen die dat nooit hebben mee gemaakt, en daardoor extra gevoelig zijn voor het overdragen van het wanstaltige gedrag van de eigen ouders naar de volgende generatie (sociaal over-ervende kinder mishandeling van generatie op generatie op generatie ...). Het kan ook helpen dat ouders als ze willen trouwen en dergelijke, cursussen krijgen in conflict beheersing, hoe eventuele conflicten opgelost worden zonder dat de kinderen aan flarden worden gescheurd. Waar specifiek eventuele knelpunten kunnen gaan liggen bij een bepaald paar, zodat die knelpunten al kunnen worden aangepast voordat de bom gaat barsten. Mensen die dit soort preventieve hulp bijvoorbeeld wel aan nemen, kunnen daarvoor bijvoorbeeld een serieuze som geld in de hand gedrukt krijgen, of bij wijze van een complete inrichting van de kinder spulletjes verdienen op het moment dat ze dat willen gaan hebben. Zo'n positieve beloning van dit soort cursussen werkt ongetwijfeld wat beter dan de negatieve weg (dwang, of soorten boetes en sancties.) Die cursussen en kinder inrichtingen kunnen dan uit de algemene middelen worden betaald, de samenleving bestaat immers enkel en alleen bij de gratie van het krijgen van kinderen. Het algemeen belang is ermee gediend.

Deze problemen gaan eigenlijk veel verder dan wat de politiek normaal gesproken doet. Het is een belangrijk sociaal probleem. Daarom moet het ook breed aandacht hebben van de bevolking en dat moet eventueel jaren gaan duren voordat we daar als volk uit zijn of een idee hebben waar we heen willen. Wat DAVIDWE betreft moeten kinderen echter sterker tegen hun ouders beschermt worden, en heeft de grote afbraak generatie van de jaren zestig - toen alle oude normen over boord moesten - nagelaten daar iets werkbaars voor in de plaats te stellen. Wat over blijft is de chaos en het bikkel harde egoÔstische eigen belang. Hopelijk dat de generatie die heeft moeten lijden onder de na-oorlogse drang tot sociale afbraak in staat is wel iets positiefs op te bouwen dat ook aan de toekomstige kinderen denkt.

Moet het zo langzamerhand niet eens erkend worden dat het "gooi alle remmen maar los en doe maar waar je losse bol zin in heeft" ook zo zijn onschuldige slachtoffer eist, te weten de kinderen die het produceerd ? Het kan niets schelen wat twee volwassen mensen doen, maar er is hier bij vaak ook een derde persoon van de partij.

Positieve ontwikkeling is dat sommige kinderen tegenwoordig standaard hulp krijgen als hun ouders de chaos aan het aanrichten zijn. Dat zou meer gestimuleerd moeten worden, en dat betekend natuurlijk: meer geld ervoor, en het aan de juiste partijen geven, en er op letten dat er wat goeds mee gebeurd waar onze kinderen wat aan hebben.