Tue Aug 4 15:54:44 UTC 2009

EU debatten / vragen: boycot

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

{0} Debatten etc over EU, met name over veranderingen van de EU boycotten: demonstratief weg gaan uit de kamer, eventueel 1 waarnemer achter latend {1}.

{1} Er zijn +/- 3 mogelijkheden om met het EU probleem om te gaan: a) zoveel mogelijk proberen recht te zetten, en dus de kans lopen dat het Monster langer door strompelt en nog meer schade aan richt op de lange termijn, of zelfs wordt geaccepteerd (tot het volkomen in elkaar dondert, iets dat in principe eeuwen kan kosten); b) steeds besluiten nemen die de EU kapot maken, wat ons doel is, dus zorgen dat alles fout loopt bij de EU, meer corruptie, minder democratie, meer incompetentie; c) negeren, boycotten, aandacht plaatsen waar het hoort te weten bij het land (Nederland). Nadeel van b) is dat we ook mede verantwoordelijk worden voor het falen van de EU, en het verwaterd daardoor ons argument dat de EU een monster is. Omdat b), alhoewel aanlokkelijk, niet erg netjes is, is de beste 2e keuze: c).

We kunnen bijvoorbeeld de tijd die we niet kwijt zijn aan "Het Monster" (de EU) besteden aan bilaterale en multilaterale betrekkingen. (We moeten natuurlijk een beetje blijven op letten dat er geen politieke spelletjes gespeeld worden met de kennis dat wij EU debatten boycotten / negeren. We kunnen ook in de kamer blijven, en gewoon ons mond houden als het over "Het Monster" gaat. Dan zijn we er snel bij als het ineens over iets belangrijks gaat.)Ik hoop dat de kiezers beseffen: Nederland is staatsrechtelijk eigenlijk geen land meer. We hebben geen eigen munt. Er is een centrale samensmeltingsregering geïnstalleerd. We zijn een provincie, die "voor de Bühne" (dat is `het domme volk') nog speelt dat het een eigen land is, `voor het gevoel.' Besef dat we een provincie zijn in het EU Monster, iets dat we moeten wijzigen voor het nog ergere vormen aan neemt. Het is derhalve heel moeilijk om constant de EU te boycotten, dat is net zoiets als de provincie Groningen gaat besluiten de centrale regering van Nederland te gaan negeren en boycotten. Niet zo makkelijk. We kunnen natuurlijk steeds interrumperen en er op wijzen dat we uit de Unie moeten, en van een samensmeltings model naar een samenwerkingsmodel moeten (iets COMPLEET ANDERS.) Samenwerking bestaat bij de gratie van grenzen, verschillen en vooral soevereine autonomie. Korte termijn samenwerking, eventueel in volledige en blijvende vrijheid bepaalde wetten harmoniseren in samenspraak, grenzen verder open, immigratie verkeer verder open: dat kan allemaal prima en beter in het samenwerkingsmodel. De kern van het samenwerkingsmodel in plaats van het samensmeltingsmodel: geen centrale regering, ieder land zijn eigen soevereine munt, eigen staat, eigen grondwet, eigen alles. Is er harmonisatie, dan is dat vanuit de verschillende nationale punten, en niet opgelegd door "Het Monster."

Is dit echt zo moeilijk te begrijpen ? Nee toch, nou dan. Lijkt het een goed idee als meerdere landen, wie weet alle landen ter wereld (ik zeg maar wat), dezelfde kwaliteit standaard voor melk hanteren ? Stel dat dat zo is, dan kan ieder land dat zelf door voeren. En als dat niet lukt, dan is het waarschijnlijk ook helemaal niet zo'n goed idee als het leek, of zijn bepaalde belangen er helemaal niet bij ge-dient waar een centralistisch Monster overheen zou walsen en verpletteren.

Weg met de EU ! Weg met de EU ! Weg weg weg met de EU, Het Monster.

*

Overigens kan een vlag voor Europa / volkslied niets schelen, dat zijn geen echte dingen, zoals geld en wetgeving, macht. Maak maar een flap (informeel), kies maar een continentaal volkslied, of neem overal hetzelfde volkslied aan. Het kan niets schelen, allemaal onbelangrijk cultureel geleuter voor de Bühne. Wie drukt het geld, wie maakt de wet, waar zetelt de regering en hoe wordt die gevormd, wie is het hoogste gerechtshof: daar gaat het om. Als het de verbroedering in Europa bevordert dat er een continentale vlag is, en volkslied, als dat de oorlogsdreiging vermindert, dan is dat op zich prima. `Alle Menschen werden Brueder' is een mooi streven. Het heeft echter helemaal niets maar dan ook niets met het EU Monster te maken. Waarom sleept de groot burgerlijk `Alle Menschen werden Brueder' uit de kast ? Waarom deed ze dat niet in 1900 ? Omdat ze er een strategisch doel mee wil realiseren: de installatie van Het Monster, de EU. Dat soort spelletjes worden gespeeld, uiteraard. Mensen die gegrepen zijn door de EU propaganda moeten zich geen loer laten draaien met honingzoete woorden uit de kelen van mensen die er anders geen probleem van maken andere landen in puin te trappen. Het is dezelfde kapitalistische elite die de eerste en tweede wereld oorlogen gevoerd heeft, die nu het EU Monster opzet. Het EU monster wordt gepresenteerd als vrede. Maar het is oorlog. Wie dat niet ziet is naïef.

Het verdwijnen van de EU is een principieel -, maar ook praktisch doel van de 1ste orde voor DAVIDWE. De EU is niet alleen theoretisch op de lange termijn een gigantisch gevaar en heil loze weg, het is ook in de praktijk nu al een groot gevaar. Enige voordeel is dat al die landen nu heel makkelijk terug kunnen naar een eigen munt, allemaal tegelijk. Dat is eigenlijk wel vrij ideaal bij de invoering van gesocialiseerd investeren. In zijn verdwijning heeft de EU nog een nut.

*

Als DAVIDWE zich pro-EU gaat opstellen (ik heb immers de macht niet volgens de statuten, behalve nu ik de absolute meerderheid ben), dan breek ik de partij in 2 stukken en het stuk dat DAVIDWE heet blijft tegen Het Monster (dat is statutair geregeld, splitsingsprotocol). Het andere deel moet dan maar zelf weten wat ze doen.