Wed Aug 5 07:53:47 UTC 2009

Natuur in Nederland

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

{0} Wilde natuur in Nederland moet nu echt gestimuleerd worden {1}, als een kern taak van de samenleving (en dus overheid). Ecologische hoofd structuur: hoofd punt van ruimtelijke ordening van Nederland. Punt 2 ruimtelijke ordening Nederland is het Openbaar en vracht vervoer. Punt 3 is het niet-vervuilende privť vervoer (fietsen, lopen), en als ondergeschoven kindje komt het vervuilende auto-vervoer (dat zo snel mogelijk minder vervuilend moet worden). De bossages en het gemeentelijke onderhoud moet gaan kijken of met maai, snoei en kap beleid aangepast kan worden zodat er zoveel mogelijk langdurig wilde natuur blijft zonder dat het teveel problemen geeft. Een sloot moet uiteraard worden uitgegraven 1 x in de zoveel tijd, en als een veldje niet gemaaid wordt wordt het een woestenij. Maar als ergens een veldje ligt en je laat 30% - 40% verwilderen, dan geeft dat de rest van het veldje zoveel meer sfeer.

{1} Het is wat DAVIDWE betreft een catastrofe voor Nederland en de samenleving dat er eigenlijk geen wilde natuur in Nederland is. Wie die paar hoekjes en gaatjes waar nog wat wild is echte natuur noemt, dat is eigenlijk pas echt triest. De samenleving, de mensheid, heeft wilde natuur nodig. Dat is ontspannend en prettig, minstens zo prettig of zelfs veel belangrijker dan die extra 10 minuten reistijd besparing, of die extra 5 kasten die je kunt kopen. De mensheid bestaat bij de gratie van een evenwicht met de wilde natuur. Nederland is een voorbeeld van hoe het niet moet. Stel je eens voor dat de hele wereld zo'n catastrofe aan zou richten op haar natuur als Nederland. Nederland is `natuurlijk' ook zeer dicht bevolkt, en daarom zal het wel nooit helemaal goed komen met de natuur onder zoveel druk. Maar het kan beter, de ecologische hoofd structuur {2} is een mooi plan.

{2} Ecologische hoofd structuur zou zoiets moeten zijn (zoals de naam al aangeeft, het is al een werkend plan nu) als een netwerk van natuur gezien vanuit die natuur. Dus niet "hier een park want dicht bij een stad," maar "hier een stuk wilde natuur van 5 x 10 km omdat de herten daar heen willen voor zus en zo." Dat dit enorm veel landbouw grond gaat kosten, en dus ten koste gaat van economische activiteit is logisch. De keuze is: een zak aardappelen en een worst voor 3 Euro en leven in een land dat 1 groot aangeharkt park is, eigenlijk een levenloze woestenij waar de mens elke vierkante meter elk jaar manipuleert; of een zak aardappelen en een worst voor 4 Euro, en leven in een land met een - misschien niet zeer rijk maar toch - prachtige stukken natuur waar je bij tijd en wijle ook doorheen kunt fietsen en van kunt genieten. Waarin kinderen weer echt kunnen spelen en de mens zich kan ontspannen. Dat is de keuze. DAVIDWE stelt: we zijn als mensheid onvoorstelbaar rijk tegenwoordig, onze techniek staat bijna voor niets ook als het om voedsel productie aankomt. Als er ooit een tijd was dat we ons een rijke, grote en wilde natuur konden veroorloven, dan is het nu en in de toekomst. Toch is dit is geen luxe project, maar noodzaak, en een bepaalde keuze in wat je luxe noemt.

Dus het onteigening probleem. Ik zou stellen dat we gewoon de onteigening regels uit voorgestelde grondwet gebruiken. Boeren uitkopen zodat ze de rest van hun leven kunnen rentenieren vind ik te ver gaan. Uiteindelijk hebben zij die grond ook maar in bruikleen van de natuur, van wat gegeven is. Het is niet hun "natuurlijk" eigendom. Ze hebben het in pacht. Wij als bevolking van Nederland hebben dit land ook in pacht.Doden: het spreekt vanzelf dat er op den duur doden gaan vallen door de wilde natuur. Er valt ergens een boom op een gezinnetje dat aan het picknicken was. Er valt een kind in het water, etc. Er kan wel eens een insecten plaag uitbreken vanuit een stilstaand meer of zo, ziektes, wilde roofdieren vreten een stel honden op. Zo is het leven.

Overigens, als ergens echt wilde dieren worden uitgezet, vind DAVIDWE dat daar dan ook het recht om afdoende bewapening te dragen voor mensen bij hoort. Anders stimuleren we weer het overdreven atletische in het sociale en zo, vechten met handen en simpele wapens en dergelijke. Het uitzetten van ook voor de mens gevaarlijke roofdieren is een kwestie die de (lokale) bevolking voor zichzelf moet uitmaken. Wat ze maar prettig vindt. Als er dan gevaarlijke dieren komen, dan moet dat wel gecompenseerd worden aan de kant van de mensen. Dit kan met tal van technologie, variŽrend van mitrailleurs, tot speciale kastjes waar voor een bepaalde soort ondragelijke geluiden uit komen, tot een helikopter beveiligingsdienst die overal in 10 minuten ter plaatse is, tot niet-dodelijke wapens, etc. Als er gevaarlijke dieren komen kan het een idee zijn om die wel binnen een bepaald gebied te houden, zodat iedereen tenminste weet waar hij normaal gesproken aan toe is (tot zo'n beest ontsnapt natuurlijk, maar goed.)

Er zijn allerlei plekken in Nederland die nu eigenlijk saai erbij liggen, waar je natuur kunt stimuleren. Delen van parken kun je laten verwilderen, delen van bermen kun je eens wat minder compleet maaien, stroken tussen gras akkers kun je verbreden van 2 meter tot 5 meter en laten verwilderen. Het is niet ůf natuur, ůf cultuur, het is heel goed te mengen. Het oude "maximale productie" ideaal van het kapitalisme (maximale winst op kapitaal, daar gaat de financiering naartoe, daar draait hij zijn maximale winst, dat is de financier die wordt beloont met meer geld en meer macht) is voorbij (wat DAVIDWE betreft.) Er komt ruimte voor eens een keertje terug schakelen en terug geven, tot er een soort leefbaar evenwicht komt tussen mens en natuur. Een evenwicht waar de mens even veel aan heeft als die natuur zelf. Het Bruto Nationaal product met 15% gedaald, een economische krimp van 25%, omdat we serieus zijn over een Ecologische Hoofd structuur ? Goed nieuws ! We hebben al veel te veel, het kan met veel minder. Veel minder, en een beetje (beetje veel) eerlijker verdelen (van macht met name, het geld volgt wel, het geld volgt de macht).

Tegenover al dit moois (hopelijk moois) staat wel dat mensen ook ruim toegang kunnen krijgen om ervan te genieten. Dat kan wel weer aan regels verbonden zijn natuurlijk, maar hoe meer natuur je hebt, hoe meer je mensen kunt toelaten omdat er genoeg is. Heb je maar een paar klompjes wild gras, dan kun je mensen ook niet meer toelaten want dan willen ze allemaal daar heen. Dus dat geeft ook al aan: (wilde) natuur is een top consumenten `product' (niet een product van de mens) die mensen heel graag willen `consumeren' (van genieten). Zo zou er minimaal 1 of meerdere plekken moeten komen waar we weer het oude oerbos hebben, op een schaal van enige betekenis (zeg 5 x 10 km minimaal). Dit hebben we als mens gewoon nodig. Alles moet zijn plaats hebben: chemische industrie, bebouwing, wegen, pijp-netwerken, landbouw en veehouderij, parken, water wegen, rivieren, gemanipuleerde wilde natuur, wilde natuur, en combinaties. Maak een chemisch industrie bijvoorbeeld terrein 20% groter, en gebruik stroken tussen de kavels voor wat grotere natuur. Voor bepaalde vogels en andere diertjes zal het chemische industrie terrein er dan eerder uit zien als een hof van Eden, dan als een grimmig en gevaarlijk chemisch proces gebied. Dit is toch ook weer leuker voor de mensen die daar werken, je ziet toch ook liever een vogeltje fluiten tijdens de pauze, dan de stampende ketels met chloorwater (bijvoorbeeld) van de overburen.

Dingen die wat waard zijn kosten vaak geld, voor niets gaat de zon op en voor al het andere moet je betalen. De natuur creŽert zichzelf, dus dat is eigenlijk heel goedkoop.

*

Overigens mag de prijs van voedsel van DAVIDWE hoger zijn. Het is 1 van de belangrijkste producten die er is (zo niet het belangrijkste), en niet zo heel makkelijk te maken. Er is lang een goedkoop eten politiek gevoerd, het is een markt van grote opkopers en veel kleine boeren. Het grootschalig inkopen van boeren dat de prijzen kan drukken moet verdwijnen. De boeren productie zou niet eerst door een flessenhals moeten. Als voedsel productie meer geld gaat opleveren, heeft een boer ook minder land nodig om rond te komen, en wordt er hopelijk wat spaarzamer omgegaan met de productie die er is. Volgens DAVIDWE is Nederland rijk genoeg gezegend met land en water om iedereen te voeden, en als dat niet zo is dan is er iets fundamenteels mis met Nederland (een krimpende bevolking is ook mooi en lost dit probleem - als het er is - op de langere termijn ook op). Dat maakt land vrij voor natuur.

*

Het is ook super belangrijk om andere verre landen te helpen met het beschermen van belangrijke unieke diersoorten (hoe ?). Als we mensapen of andere diersoorten verliezen, ook al komen ze hier niet eens voor, dan is dat ook voor ons hier in Nederland niet leuk. We hebben er dus een (psychologisch, wetenschappelijk, toeristisch) belang bij. Strengere wetgeving / handhaving voor bescherming van de zee, en strenger weren aan de grens door de overheid van bedreigde diersoorten etc. Het gaat ons wel aan of andere landen hun natuur verpesten. Consumenten voorkeur in de markt, en overheid wetgeving en handhaving aan de grens en in de markt. Hard optreden bij wetsovertreding door bedrijven, want dat soort bedrijven heeft een oneerlijk voordeel genomen op de concurrentie en daarvoor moet die concurrentie gecompenseerd worden middels hard optreden tegen het overtredende bedrijf. De goeden moeten voordeel trekken dat de kwaden de regels overtreden. Dat gaat ten koste van materiŽle welvaart, dus minder broeken en T-shirts in de kast (etc). We krijgen er een andere soort materiŽle welvaart voor terug. Uiteindelijk is de huidige economie toch niet vol te houden, en stort het vanzelf in met nog veel meer economische schade (bijna onvoorstelbare economische schade en sociale ontwrichting, etc etc, dat het kan ver gaan.)