Thu Aug 6 07:53:40 UTC 2009

Lijst van terroristische / staatsgevaarlijke organisaties NL

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

{0} AIVD, Algemene Inlichtingen en Veiligheid dienst, moet worden ontmantelt {1}. Eventueel komt er een vervanging met nieuwe mensen in het kader van binnenlandse justitie en politie, alleen gericht op criminaliteit en wettelijke informatie vergaring. Informatie vergaring ook vooral gericht tegen buitenlandse criminele veiligheidsorganisaties (zoals de CIA). Informatie vergaring in het buitenland zal alleen nog geschieden door de voordeur: eerlijk melden aan betreffende land dat we een waarnemer willen sturen. {2}

{1} Steeds weer komen er meldingen naar buiten waaruit blijkt dat het de AIVD agenten zijn die politieke organisaties proberen te radicaliseren en tot geweld aan te zetten.

De meldingen zijn natuurlijk moeilijk wettelijk te controleren want dat is het wezen van een geheime dienst. De schuldvraag over de AIVD ligt dan ook niet binnen de AIVD zelf, maar bij de politiek en de politieke netwerken (het borrel netwerk aan de top, zeg maar). Ervan uitgaande dat deze meldingen wel kloppen: de AIVD zet anderszins niet of minder gewelddadige organisaties aan tot geweld, in plaats van juist aan te zetten tot het voorkomen van geweld. De AIVD lijkt ook veel leugens in haar rapporten te zetten, met een politiek doel: activistische mensen zwart maken binnen de eigen gelederen. Mogelijk om voor zichzelf (en aansturende politici / kader) te bewijzen dat overgaan tot criminele (aanzetten tot geweld is crimineel) tegen strategie gewenst is. De contacten met buitenlandse criminele organisaties zoals de CIA en andere criminele veiligheidsdiensten heeft de AIVD waarschijnlijk ook in het criminele vaarwater getrokken, meer dan ze anders had gedaan.

Het tot geweld aanzetten van politieke groepen is een manier om ze in diskrediet te brengen. Dit is dus politiek bedrijven via criminaliteit. Dat is het wezenskenmerk van een terroristische organisatie. Het lijkt er dus sterk op dat als de AIVD zal worden beoordeeld volgens haar eigen normen voor wie een gevaar is voor de staat, dat ze zelf bovenaan die lijst komt te prijken met een urgent verzoek die organisatie te verbieden.

Hierbij wordt "de staat" niet opgevat als "het borrel netwerk aan de top," maar het algemene civiel politieke proces binnen de normen van het debat en vredelievende actie.

Aangezien de AIVD zichzelf niet aan stuurt, maar wordt aangestuurd door de staat, is het onzinnig de AIVD mensen zelf te vervolgen. De mensen in Nederland weten immers ook dat er een AIVD is, die tot op bepaalde hoogte de wet mag overtreden die voor anderen wel geldt. Daarmee komt de schuldvraag dus bij de bevolking te liggen, en daarmee wordt de schuldvraag een onzinnige vraag. De beste koers voorwaarts is zo snel mogelijk een einde te maken aan het waarschijnlijk criminele gedrag van de AIVD, de contacten met buitenlandse criminele organisaties te doorbreken door het ontmantelen en algemeen ontslag van alle AIVD mensen. Er kan nog een onderzoek worden gestart wie en waar in "het borrel netwerk aan de top" heeft besloten tot het aanzetten van geweld. De waarheid boven tafel is een doel op zich. De waarheid vinden is een bevel waar de democratie zich aan te houden heeft, of er is geen democratie en geen democratische staat. Of daar dan ook verder iets mee moet lijkt niet duidelijk, wellicht niet.{2} DAVIDWE geloofd dat het rondlummelen en geheim informatie vergaren in andere landen niet netjes is, en derhalve de band met andere volkeren in de weg staat. DAVIDWE geloofd ook dat als wij een open en eerlijk beleid voeren met andere landen, dat we dan misschien nog wel meer te weten komen dan als we ons onbehoorlijk gedragen. Op binnenlands gebied hebben we ook te maken met het onbehoorlijke gedrag van buitenlandse veiligheid diensten. Het kan nuttig zijn om daar zelf een eigen dienst tegenover te stellen, zodat we in ieder geval wel aanwezig zijn op dat politie (politie en niet politieke) terrein. Waar mogelijk moeten vernieling en crimineel gedrag worden voorkomen, niet gestimuleerd. (Het is toch van de zotte dat zoiets nog gezegd moet worden.)

Er werd schijnbaar weer eens gepraat over het verbieden van Communistische Partijen, in Europees verband (Het Monster roert zijn dictatoriale staart). Communistische partijen zijn geen criminele organisaties. Het zijn progressieve politieke partijen. Zeer vaak doen ze veel goed werk in de oppositie binnen het kapitalistische model, en zijn het bijna liefdadigheids instellingen (!). In geen geval kunnen deze partijen verboden worden, en in geen geval is het wenselijk dat ze worden verboden. Ze zijn onderdeel van het algemene staatsproces, en in die zin verdienen zij juist bescherming zoals alle andere politieke groeperingen.

*

De CIA heeft verschillende onder afdelingen, waaronder Al Qaeda en de Talibaan. Het criminele Amerikaanse geheime diensten netwerk is uiterst waarschijnlijk medeplichtig of hoofd schuldig aan 1 van de ergste terroristische aanslagen ooit ("9-11"). Derhalve lijkt een in reis verbod voor Amerikaanse geheime agenten (voor zover bekend) aan de orde. Buitenlandse terroristische criminelen laat men nu eenmaal niet graag vrij rondlopen in eigen land, of wel. Amerikaanse geheime agenten die op Nederlandse bodem bezig zijn geweest met onderdelen van hun martel praktijken (transport) moeten op de lijst komen van gezochte mensen omdat ze de Nederlandse wet hebben overtreden (die martelen of meewerken aan martelen verbiedt). Er zal uiteraard een onderzoek hiernaar moeten komen, bijvoorbeeld over het gerucht dat er mensen die gemarteld gingen worden of waren via Nederlandse luchthavens werden vervoerd. In dit onderzoek zal naar boven kunnen komen of er politici zijn die zich schuldig hebben gemaakt, en die dus vervolgt moeten worden wegens hulp bieden bij marteling.

De geheime diensten van andere landen zullen allemaal bekeken moeten worden om te zien of ze zich (waarschijnlijk) schuldig maken aan marteling zoals de Amerikanen en sommige andere landen. Het schoothondje van de VS is een goede eerste keuze voor zo'n oriŽnterend onderzoek (regering UK). Die geheime diensten mogen dan niet meer dit land binnen komen, zij krijgen geen informatie van ons, en wij willen hun bevlekte "informatie" niet hebben.

Belangrijke dingen in de wereld zijn vooral hoe de oogst erbij staat, of de bruggen nog werken, etc. Al dat politieke en criminele gedoe van de geheime diensten is helemaal niet zo relevant, en vaak zelf het grootste probleem.