Thu Aug 13 18:35:02 UTC 2009

DAVDIWE positie kleuren

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

[donker rode
      symbolen op licht groene ondergrond]

[schouder insigne 'stemmer' (rechts onder)]

[2 shoulder insignia: voter (left), blok-delegate/spokesperson (right).
Left one with, right one without lettering (that order has no meaning)]
http://www.socialism.nl/post/002/o_attributes_4shoulder_insignia.jpg
http://www.socialism.nl/post/002/o_attributes_11shoulder_insignia.jpg Van links naar rechts, boven naar beneden: stemmer, afgevaargde, afgevaardigde van stemblok en sectie afgevaardigden (grotere raad), als voorgaande maar voor provincie (1/50e natie), nationale raad afgevaardigde; stemblok huishouder, voorzitter alleen direct gekozenen raad, voorzitter raad van ook sectie afgevaardigden (2 x gekozenen), als voorgaande maar voor provincie (1/50e natie), nationale raad voorzitter (verliest stemrecht in raad); electoraal comitee (oudste lid), gekozen Koning, staatshoofd, (mogelijke) soevereine inspecteur.

(Ondergrond: constitutionele vlag in vredes configuratie met witte veer om dat te benadrukken, met twee banieren zwart en blauw (er is geen vrede, graag andere regering) symbolische ring van subraad onderverdeling raden, houten ring.)


http://www.socialism.nl/post/002/o_attributes_20shoulder_insignia.jpg

{0} Donker rood op groend veld, met "NL/DAVID.WE" eronder {1}.

{1} Deze kleuren contrasteren goed met het blauw op wit veld dat gereserveerd is voor de Staat (der Nederlanden). Om het nog duidelijker te maken staat er "DAVID.WE" onder.Bij de symbool kleuren van de Staat der Nederlanden zou ik eerder een Nederlandse vlag gebruiken. In principe zou dat ook voor DAVIDWE kunnen, maar dat gaat misschien net iets te dicht bij de symbolen van het Nederlandse leger en staat zitten (?). Dat kunnen we dan ook misschien beter reserveren voor de Staat.

Land aanduiding "NL/," omdat partij-namen internationaal niet uniek hoeven te zijn (nationaal natuurlijk wel). Land aanduiding is niet echt nodig, kan net zo goed zonder, alleen is internationaal dan niet herkenbaar.

Overigens zou de sub-groep (kleur?) ook nog aangegeven kunnen worden, alsmede de naam of nummer van stem-groep, en/of de naam van betreffende raad. Dan is het helemaal volledig. Alleen een vraag of dat allemaal op een (schouder) insigne past (en zo nodig is het allemaal ook niet, binnen een partij is het natuurlijk allemaal lang niet zo belangrijk om de posities steeds herkenbaar te hebben; maar het geeft wel orde, en het past in "grondwetje spelen.")

*

Het lijkt me een goed idee als de co-competitie van andere DAVID stelsel partijen (die dit ook willen) in ieder geval in Nederland een andere kleurstelling kiezen, die ook ruim afwijkt van het blauw op wit veld, en partij-naam erbij. Dat is duidelijker onderling. Licht groen veld met donker rode symbolen is van ons in Nederland.

Stem groep namen

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

{0} Stem groepen wordt geadviseerd op een straat naam te gebruiken, waar nodig aangevuld met plaats naam en huisnummer {1}.

{1} Het is handig als je stem-groepen kunt benoemen, dan kun je zeggen "ik zit in stem-groep zus/zo," en "die persoon heeft zich aangemeld bij stemgroep Akeleiweg (Groningen), en als dat niet lukt gaat hij naar Verlengde Hereweg 80. Hij kon nog bij de gele groep van Akeleiweg, maar dan kan er niet veel meer bij daar." Nummers is niet zo fijn, dat werkt slechter.Stem groepen zijn eigenlijk ook raden, maar minder formeel. Ze hoeven niets te doen, dat is het verschil met de raden. Maar het kan wel. Ze kunnen ook voorzitter kiezen, zich opdelen in 5 subgroepen om dingen voor te bereiden, agenda publiceren, 2 maanden vooruit voor wetgeving, en regelmatig bijeen komen om alles wat los en vast zit te bespreken, dit alles goed te notuleren en hun besluiten opleggen aan hun afgevaardigde en eisen dat die er wat mee doet in de raden. Dat zou heel erg prachtig zijn, want op die manier worden de raden sterk positief be´nvloed van onder op.

Midden Amerikaanse Indianen hadden een mooi woord voor afgevaardigde democratie: `leiding geven door gehoorzaamheid.' Dus de leiding gevende is gehoorzaam. Hij/zij is afgevaardigde van een dorp, gaat naar een besluitvormende vergadering, maar moet gehoorzaam zijn aan het dorp. Hij doet wat, komt terug en als het dorp het niet bevalt moet hij het weer anders doen. Dus de afgevaardigde neemt geen leiding en legt niets op, hij is juist iemand die geleid wordt en die `gehoorzaam' is aan de macht: het dorp zelf. Het is ook weer niet helemaal alleen maar een berichten zender, het is ook een mens die kan nadenken, praten, en eventueel besluiten nemen/steunen, net als ieder ander. Zo ongeveer zit het dus ook met de stem-groepen en hun afgevaardigde, de lokale raden en degenen die ze per sector "groter" kiezen (die sectoren lopen door elkaar heen, ze overlappen elkaar voor de steeds grotere gebieden).

Hier is het grotere ook niet meteen het hogere in macht. Wie meepraat in een provincie raad over een hele provincie, houdt zich met bepaalde soort problemen bezig, en mag bijvoorbeeld misschien wel helemaal niets zeggen over een bepaalde buurt omdat de lokale raad dat doet en daar het recht toe heeft. De grotere-gebied raden zijn ook weer samengesteld uit afgevaardigden van de kleinere-gebied raden, en moeten dus leiding geven door gehoorzaamheid. Dat is natuurlijk niet alleen een mooi streven, want de kleinere-gebied raden kunnen gewoon de grotere-gebied raden herkiezen op ieder gewenst ogenblik. Het is een afdwingbaar streven, alhoewel je als individuele raad wel te maken hebt met de invloed van naburige raden als het op de grotere gebied raden aan komt. Naburige raden die weer min/meer in dezelfde situatie verkeren.

Hoe dan ook: hoe meer politiek bewuste actie door de stemgroepen, van hoe betere kwaliteit je mag hopen dat het hele staatsbestel is. Overigens betekend dat dus helemaal niet dat stemgroepen zich moeten buigen over complexe internationale diplomatieke en handels problemen. Dat mag, graag zelfs. Maar het is al heel mooi als ze zich bezig willen houden met hun directe omgeving, welke bomen waar moeten, welk kruispunt nu eindelijk moet worden aangepakt, etc.

Er is geen verplichting dat stemgroepen lokaal zijn georganiseerd. Je kunt een stemgroep organiseren met leden van Limburg tot en met Texel, of zelfs 1 of meer leden van elke 50ste sector van het land. Ook al heb je maar 1 lokale afgevaardigde, stel dat die wordt gekozen in de nationale raad ... . Stel, bijvoorbeeld, dat een stel slimme mensen van de Universiteiten en dergelijke, zich zo organiseren, en hun afgevaardigde komt in de nationale raad, dan is kan dat een positief effect hebben als die afgevaardigde zo kwalitatief goed ondersteunt wordt door zijn/haar stemgroep.

Dat kan ook omgekeerd: stel iemand zit in de nationale raad en zijn/haar stemgroep gaat haar uitwisselen, maar veel mensen willen die persoon daar houden. Dan is het niet moeilijk om vanuit het hele land met 50 man/vrouw een stemgroep te vormen, en een 50ste sector te kiezen waar die lokale afgevaardigde is, waar die dan voor de verkiezingen voor de nationale raad kan staan en gekozen worden. Dus er is een soort sociale wisselwerking: stemgroepen kiezen afgevaardigden, maar afgevaardigden kunnen ook stemgroepen bij elkaar proberen te krijgen, of door directe actie van nieuw gevormde stemgroepen gestuwd worden. Het mooie hiervan is dat het op kwaliteit is gebaseerd: mensen geloven ergens in, en dan zijn er ook de mogelijkheden om het te bewerkstelligen; mensen geloven ergens niet in en dan zijn er ook mogelijkheden om het ongedaan te krijgen of te smoren.

Het is ook allemaal heel erg openbaar en publiek: iedereen die kwaliteiten en ambitie laat blijken in een stemgroep maakt dus een iets grotere kans om gekozen te worden (alhoewel het officiele theorie is om iedereen aan de beurt te laten komen en er niet te moeilijk over te doen, zodat iedereen wat kan leren, en het zo democratisch mogelijk is). Dus iedereen heeft een echte kans, meer dan een kans: de meeste mensen (die willen) zullen er toch een keer in moeten kunnen slagen om tenminste in een lokale raad te komen. Als 2% van de bevolking in een raad zit is dat dus 1 uit 50 jaar. Dus gemiddeld zit iedereen 1 jaar in zijn leven in een lokale raad (afgevaardigde van een stemgroep.) Omdat het allemaal van onder op besloten wordt per meerderheden, en niet van bovenaf door kliekjes en partij baasjes, hebben mensen overal veel meer kansen. Kansen die nu gewoon niet bestaan in het partijen stelsel, nog afgezien van het feit dat er veel minder posities te geef zijn.

Buiten dat is er natuurlijk ook nog de bedrijfsdemocratie, waar mensen ook weer (grote) kans hebben om dingen te besluiten of om in de vertegenwoordiging te zitten (als die er is). In de publieke sector is dat ook weer zo. Dus ik zou denken dat er veel kansen zijn. Aangezien een stemgroep eigenlijk ook al een raad is, alhoewel niet met een direct afdwingbare macht anders dan het be´nvloeden van de afgevaardigde, kan eigenlijk iedereen in een besluitvormende rol deelnemen. Afdwingbare macht is ook maar 1 aspect van macht. De informele macht is eigenlijk minstends zo belangrijk, en een stemgroep heeft dat. Ze kan gewoon dingen doen (binnen de marges van de wet), varierend van het organiseren van feesten tot het (extra) schoonhouden van de straat of het organiseren van klussen, van alles en nog wat kunnen ze doen (alhoewel ze niets officieel hoeven, ze hebben geen officiele verantwoordelijkheid en hoeven in feite niet eens te bestaan). Dus je zou zeggen: kansen voor iedereen, en je kan je eigen stemgroep ook vrij kiezen etc Alhoewel het in het algemeen iets nuttiger is om dat in de buurt te doen, omdat je daar ook je meest directe macht via je afgevaardigde hebt, afhankelijk van welk gebied de raad waar hij/zij in zit op dat moment precies doet; maar het hoeft helemaal niet. Een stemgroep kan ook meer zijn dan een afgevaardigde be´nvloeden, en het kan zelfs nuttig zijn om stemmers uit externe gebieden invloed te laten hebben op een afgevaardigde door deelneming aan een stemgroep met een afgevaardigde elders (elders van woon, werk en recreatie leven zeg maar.)

Buiten al dit zijn er nog de advies-raden. Een stemgroep bestaande uit Universitaire docenten en onderzoekers op een bepaald terrein, met een bepaalde afgevaardigde ook nog: die afgevaardigde is dan natuurlijk ook nogal snel een kandidaat op zijn minst voor een bepaalde relevante advies-raad, op groter-gebied niveau als niet landelijk. Dat is dan weer onafhankelijk van de rol als afgevaardigde, maar een rol als afgevaardigde is een goede 1ste binnenkomer want degenen die er over stemmen kennen die persoon dan al.

*

Mooie dingen, toch ? Beetje barbequen met de stemgroep, even babbelen over dit of dat met de sub-stemgroep over een voorstel, werken bij het bedrijf en daar in de middag nog een besluitje nemen over dit of dat, en 's avonds lachen als ze op de TV laten zien waar de nationale raad nu weer uit hangt en zit te klungelen met hun accomodatie. En wordt je bang voor de chaos dan ga je even kijken of de Koning(in) nog wel stevig op de troon zit, en of het gras bij het Hof van Justitie is gemaaid. Mooi toch. Waarom zou dat niet kunnen ? We zijn toch mensen en we doen wat we willen ?

Niemand kent elkaar in de straat, of alleen per toeval (dit is de stad). Dat hoeft toch niet zo ? Studenten aan Universiteiten laten zich speciaal in verenigingen organiseren, omdat ze anders ook bijna niemand leren kennen. De religies zijn ingestort en niet meer serieus te nemen. Wat komt er voor in de plaats ? We zijn toch mensen, en willen met andere mensen omgaan in het dagelijks leven. Nou, dan moet dat ook inhoud hebben en ergens over gaan. Het kan niet altijd alleen maar over onbelangrijke dingen gaan, dingen die er eigenlijk totaal niet toe doen en waar we al helemaal geen macht over hebben. Altijd alleen maar over anderen zoals grote voetballers of de baasjes van de wereld die vaak doen wat hun zelf goed uitkomt en daar een passende smoes bij zoeken. Dat is ook niet echt, dat is nep. Het leven wordt er kaal en doods van, het land leeg en hol. Dat hebben we nou wel gezien vind ik, het leven moet inhoud hebben.

Kan het ? Ik weet zeker dat het kan als er maar een minimum aantal mensen het willen. Het voorgestelde systeem kan heus wel tegen een flinke stoot, beter dan het systeem dat we nu hebben. Vooral als het een tijdje gewerkt heeft, tegen een jaartje of 10 en iedereen weet hoe het werkt. Dan is het niet meer kapot te krijgen, het richt zichzelf steeds weer opnieuw op (zolang het systeem maar als principe bekend blijft, inclusief het economische 4 punten model.) Het kan zelfs zijn eigen totale vernietiging overleven, want het is een rationeel en economisch objectief model: het kan opnieuw worden uitgevonden en gedaan. Het klopt wetenschappelijk en het is natuurlijk. Het is dom als we het niet doen. Het is de logische weg.

[Foto van 2 mini vlaggen, de Nederlandse 3 kleur, en de
      vredesvlag van de voorgestelde grondwet (wit/rood), in een cement
      bak (50l) met grond en natuurlijke groei geplant.]