Sat Aug 15 17:14:16 UTC 2009

Kamer vragen over "kosten immigranten" (PVV[D])

{0} Die kosten en baten zijn niet makkelijk uit te rekenen, het is eigenlijk niet te doen behalve directe overheids uitgaven voor bijvoorbeeld inburgering. Hoe bereken je de winst voor de NL economie dat immigranten extra hard worden uitgebuit in Nederland ? Maar hoe bereken je de kosten die dat oplevert voor de Nederlandse werknemer ? Kijk bijvoorbeeld naar de schoonmaak: immigranten zijn daar juist extra winstgevend voor het kapitaal omdat ze slechter Nederlands kunnen, en zich dus moeilijker verweren. Ze zijn het meestal niet gewend dat ze rechten hebben, en dat er van ze verwacht wordt daar voor op te komen (ook Nederlanders doen dat veel te weinig.) Hoe bereken je aan de ene kant de kleine criminaliteit die bij immigranten uit sommige landen hoger ligt dan de Nederlandse (andere lager), en aan de andere kant de culturele verrijking van NL: van patat kraam tot pizzaria en chinees. Chinees is 1 van de meest populaire eet gelegenheden, dat zijn ook vrijwel allemaal immigranten.

Verder hebben we de culturele verrijking van de nieuwe testament religie met de Islam. De Islam die nog wel anti-kapitalistisch is, en Nederland wat dat betreft ook een hoop te bieden heeft. Dat de bij uitstek kapitalistische elite partijen PVV[D] bang zijn voor de Islam omdat ze anti-kapitalistisch is, dat is begrijpelijk (maar onwenselijk). Het debat over "Islamitisch bankieren" is natuurlijk al helemaal overstemt en verdwenen, terwijl juist ook daar oplossingen liggen voor de problemen. Er zit natuurlijk een dreiging in de Islam, omdat ze voor vrije handel is, maar winst op kapitaal verbiedt. Dat is nou net de combinatie die de doodskist van het kapitalisme betekend, en nou net een combinatie die je eigenlijk niet in het maatschappelijke verkeer ziet. De Communisten willen alles nationaliseren en dat werkt niet, en de rest wil alles vrijhandel - ook kapitaal - en dat is het spel van de kapitalisten zelf. De testament religie is al heel lang corrupt op dit vlak, ze heeft al heel lang geleden, ergens einde middeleeuwen, het verbod op geld op winst huren opgeheven. Wat dat betreft is het niet raar dat de PVV juist voor de testament religie is, en tegen de Islam, alhoewel ze veel overeenkomsten hebben en niet bepaald bekend zijn om hun liberale houding.

Dan wordt er nogal eens geroepen dat men bang is voor de Sharia, de Islamitische wetgeving. Die wetgeving komt er helemaal niet in Nederland, want het grondwet voorstel van DAVIDWE komt er al. En dat is 1 en al burger rechten en democratie en vrijheid.

Ik (Jos) ben het er overigens wel mee eens dat de Islam en de Testament religie beiden te onderdrukkend zijn. Maar het juk van de testament religie hebben we al afgeworpen. Het zal de Islam nooit lukken om hier iedereen te dwingen 5 keer per dag naar Mekka te buigen. Dat is nog extremer dan de testament religie hier ooit was. Het handje vol Moslems die dat dit willen is niet of nauwelijks een bedreiging voor de Nederlandse vrijheden. Het kapitalisme is een urgenter bedreiging voor de Nederlandse vrijheden, vooral omdat het kapitalisme graag oorlog voert. Oorlog leidt tot dictatuur en oorlog leidt tot oorlog. Het zijn niet de Moslems die alle vinger afdrukken van Nederlanders willen opslaan, het zijn niet de Nederlandse Moslems die arabische landen in puin trappen en dat dan `democratie' noemen. Wie steunen die oorlogen altijd ? VVD en PVV. Als ze zo bang zijn voor aanslagen in NL moeten ze ophouden met hun kruistochten en rooftochten in de arabische wereld. De gerechtvaardigde woede over die misdaden is precies wat Moslems in de radicaliteit van hun religie dwingt. Wij moeten hier wel mogen wat wij willen, zoals geen Sharia, maar we mogen de arabieren wel dwingend het mislukte westerse kapitalisme opleggen ? Wie is hier nou de onderdrukker ? Wat hebben wij daar in arabiŽ te zoeken ? (Ik hoor ze al denken: "olie, markten, macht, en oorlog.")

De Sharia was voor een tijd lang geleden, het uitroeien van de ongelovigen was voor een tijd in arabiŽ dat crimineel en mislukt gedrag algemeen was; een nood oplossing voor een tijd van nood. Dat is niet van toepassing in Nederland. Er zijn een aantal dingen die niet kloppen in de Islam, zoals dat Islam nog steeds de religie van deze tijd zou zijn, en daarom is de Islam niet een bedreiging. Moslims zijn meestal wijs genoeg om dat soort zaken in te zien. Het komt allemaal wel goed zolang wij de arabische landen ook hun eigen leven gunnen. Op dat front is een hoop mis en dat is het eerste dat aangepakt moet worden op het gebied van de diplomatie, excuses voor een eeuw rotzooien in arabiŽ, etc. Het zou heel goed kunnen dat we heel veel in arabiŽ goed kunnen maken via het DAVIDWE verkiezingsprogramma, dat kunnen zij ook gaan doen. Dat is ook veel goedkoper dan alle onherstelbare schade in arabiŽ proberen te herstellen, en ze hebben er waarschijnlijk nog meer aan ook !


[Maatschappelijk debat mbt 3rde rechtse proefballon van de kapitalistische klasse en haar massa media (Fortuyn, TON, en nu PVV), om de mensen af te leiden en het kapitalisme te beheersen door de mensen te bespelen met relatief onbelangrijke vooral gevoels-thema's en de massale media aandacht, waarbij paradoxaal wordt gepretendeerd dat deze elite-proefballonnen juist tegen die elite zijn die ze van harte steunt en aandacht geeft ... Vergelijk dat met de hoe de SP genegeerd werd, terwijl dat een echte partij van onder op is, hoe ze constant op de hak genomen werd in de pers: zie daar de macht van de kapitalistische klasse en haar massa media, de echte elites.]

Het onderzoeken van deze kwestie is natuurlijk altijd een goed iets, de overheid (en mensen) moeten immers weten wat alles kost, en of dingen goedkoper kunnen tegen acceptabele kwaliteit. Zoals al eerder opgemerkt is het beleid van DAVIDWE: immigratie kan sterk beperkt worden, vooral werk immigratie moet worden verminderd, vooral voor de minder goed betaalde beroepen.

Het is natuurlijk ook wel duidelijk dat hier ook iets heel anders broeit, behalve een grote interesse in de verschillende uitgaven van de overheid, omdat de vragen van de PVV[D] kwamen.

Wat er lijkt te broeien is een poging de buitenlanders de schuld te geven van het beleid waar de PVV en VVD en in feite de hele westerse kapitaal kliek schuldig aan is: het kapitalisme met zijn uitbuiting en oorlogen. De PVV is immers een losgebroken vleugel van de VVD, de VVD is de kapitalisten partij bij uitstek, dus bij uitstek verantwoordelijk voor het kapitalistische systeem. Het kapitalistische systeem dat nu weer eens in een wat grotere systeem-crisis zit, maar in feite permanent een sociale crisis over de hele aarde veroorzaakt. In het begin was de crisis er al door het feodale stelsel (het misbruik van grond eigendom) en de staats-dictatuur. Die crisis is later veranderd in de kapitalistische crisis (het misbruik van geld eigendom, investeren op winst.) Oorlogsvoering bleef een belangrijke hobby van beide elites, de feodale (adel), en de kapitalistische (groot burgerij, waar de VVD en PVV grotendeels de parlementaire uitdrukking van zijn).

De conclusie is dus duidelijk: P[VV]D zoeken een zondebok voor hun eigen falen. Als de bevolking daar in mee gaat, dan kan het foute kapitalistische systeem misschien deze crisis weer overleven. Immers de schuld wordt niet bij de P[VV]D zelf gelegd, niet bij de juiste oorzaken namelijk dat het toegelaten wordt dat handel in macht de economie bepaald. Macht handel: eigendom van land (nu minder belangrijk, vroeger was het alles bepalend), eigendom van het grote geld, eigendom van bedrijven.

Waar je dus normaal zou zeggen: prima idee PVV[D], laten we die kosten van de immigranten onderzoeken. Laten we bijvoorbeeld die kosten vergelijken met die van de schoolgaande jeugd om maar iets te noemen. Zo reageren zou het negeren zijn van wat de PVV[D] eigenlijk aan het doen lijkt, met zeer grote hulp van de kapitalistische media: aandacht afleiden naar kleine rand verschijnselen. Verschijnselen waar de kapitalisten trouwens ook zelf schuldig aan zijn: waarom moesten hier Turkse gast arbeiders komen ? Omdat het kapitaal mensen harder wilde uitbuiten. Waarom de Polen hierheen ? Lekker goedkope arbeid voor het kapitaal, en de industrie dictatortjes. Dat zet de Nederlandse lonen lekker onder druk. Echt weer die jaren 1600-1900 politiek, die oude volksvijandige politiek van mensen kapot knijpen.

Dus daarom, naast dit onderzoek dat op zich nuttig kan zijn: ook een onderzoek naar de kosten voor de maatschappij van het kapitalisme. Een onderzoek naar de kosten van elite achterban van VVD en PVV. Dat betekend de kosten van:
- het dictatoriale bedrijfseigendom,
- de kosten die we hebben geleden via de winst op kapitaal,
- de kosten die we hebben geleden doordat de grond niet werd verdeeld, en:
- de kosten die we hebben geleden door de gebrekkige staats democratie.

Om zo'n onderzoek uit te voeren: bij punt 1. gaat het om al het geld dat verloren gaat doordat niet-startende ondernemingen dictaturen zijn, waar de eigenaar het geld in zijn zak kan steken. Ergens moet je hier een grens trekken, en zeggen zus/zo geld is eerlijk verdiend, de rest zijn de kosten van het kapitalisme. Laten we stellen, voor het gemak, dat alles boven 2 x modaal bij die kosten horen. Soms is het veel meer, soms is het veel minder, maar je moet wat.

Punt 2 gaat het eigenlijk om alle winsten van alle banken. Dat kan min of meer direct opgeteld worden: kosten van het kapitalisme. Echter dan reken je niet de verborgen sociale en economische kosten mee: hoeveel goede bedrijven heeft het grootkapitaal wel niet vernietigd ? Hoeveel sociale schade heeft ze de maatschappij precies aangedaan ? Hoeveel politici zijn er formeel of informeel omgekocht, en hoe groot is de schade daardoor ? Hoeveel mensen zijn omgebracht doordat de kapitalistische pers oorlogen opstookte ? Hoeveel sociale wetgeving hebben de banken kunnen stoppen tegen de wil van het volk in ? Aan de andere kant kan ook gezegd worden: welke bedrijven waren er geweest als het kapitaal niet had geÔnvesteerd ? Aangezien het antwoord beide kanten op kan, kunnen we dat in principe op nul stellen. Er zijn altijd wel bedrijven, het is een natuurlijk proces. Zonder kapitaal ontwikkelen die zich meestal langzamer, maar dat betekend niet dat er zonder investeren op winst niets is.

Punt 3 gaat het eigenlijk over alle winst van grondspeculatie, en het verlies van inkomen van iedereen omdat de meeste mensen geen grond wordt gegund. Vergeleken met een DAVID systeem: alle kosten die boeren maken om grond te kopen, minus de kosten die ze anders gemaakt zouden hebben om de grond te huren van individuele mensen. Tot op zekere hoogte kan dat tegen elkaar worden weg gestreept, maar het verschil is dat in het speculatie geval veel geld blijft hangen bij enkele partijen (grond speculatie). Dus die winsten van die speculanten (zoals banken): dat zijn de kosten. Dat geld was anders in de beurs van de mensen gekomen, direct van de boer (of wat dan ook.) Dus dit zijn wederom bank-winsten want banken zitten vaak in grond (banken weten wel waar ze zonder te werken geld kunnen maken, behalve dan bij de gerechtvaardigde diensten van betaal verkeer). Bank winsten en winsten van grote speculanten, en winsten van groot-grond eigenaren (verkoop / pacht). Hier schijnen ook veel criminelen bij te horen. In zekere zin kan je alle grond handel bij elkaar optellen, behalve de meer triviale (zoals kavels onder koop huizen): allemaal de kosten van het kapitalisme. Allemaal kosten die er anders (grotendeels op zijn minst) niet zouden zijn (niet in een DAVID systeem) ! Grond is er al, grotendeels. Bedenk ook dat bij grond-distributie je iets in handen krijgt, voor niets. Dat niet-krijgen, dat is ook de kosten van het kapitalisme.

Bij punt 4. gaat het ook om de overheid leningen, alle kosten die de overheid heeft gemaakt door leningen te nemen zijn kosten van het kapitalisme. Het is een belasting ontduiking schema, in het volle daglicht, en bijna geen mens die het snapt.

Het lijkt me, gezien het stoken van de PVV[D], wel boeiend om te zien hoe groot de kosten van het kapitalisme nou precies zijn, en die kosten vergelijken met de kosten van de immigranten (die vaak genadeloos worden uitgebuit in het kapitalisme, en dus - helaas - juist zorgen voor goedkopere producten en geld-winst voor de NL economie; dus ze zijn ook vaak helemaal geen kosten post, maar een winst post, om van culturele verrijking van Nederland nog maar te zwijgen. Wie houdt er niet van een broodje Kebab, wie gaat er niet af en toe naar de Chinees ?.)

Breng de kosten van het kapitalisme eens in kaart, minstens zo interessant als alle andere kosten die de maatschappij maakt. Doe er wat aan. Nou ja, dat is natuurlijk wel erg veel gevraagd. Laat DAVIDWE dat alsjeblieft oplossen, de partij met een echt serieus te nemen sociaal-economisch programma. Anders wordt het niks. Even goede vrienden hoor, maar als je jezelf serieus wil nemen moet je een einde maken aan het kapitalisme (niet aan de vrije markt, dat is heel wat anders dan het `kapitalisme') en een DAVID stelsel installeren.

*

Wees niet bang hoor, als het socialisme uitbreekt. Niemand zal je een haar krenken, niemand gaat je aan een lantarenpaal hangen. Zelfs niet als je dat verdient hebt. Het eerste wat we doen is daar scherp op toezien: iedereen blijft van de politieke voorstanders van het kapitalisme (VVD, PVV), de rijke elites, de bankiers, bedrijfsdictatortjes, miljonairs en miljardairs, de speculanten, af. We komen er wel aan toe in goede orde om iets aan hun onverdiende rijkdom te doen. Dat is iets heel anders. Wacht daar nou maar rustig op (links en rechts). Ga ook geen ruiten ingooien van super dure villa's, want besef wel dat die binnenkort tijdelijk eigendom van de staat kunnen zijn, eventueel terug verkocht of geveild, of anders ten nutte ingezet. Wie dure dingen stuk maakt van super rijke mensen als het socialimse uitbreekt, en daarmee denkt iets goeds te doen: die maakt gemeenschapsgoederen stuk die de rijken nog even in bruikleen hebben tot we er aan toe zijn - afhankelijk van hoe ver het volk daarmee wil gaan (en dat zal in NL wel een beetje meevallen schat ik in, de rijkdom is nog niet zo heel extreem ongelijk als in sommige andere ramp-landen, zoals BraziliŽ of de VS). Dingen op eigen houtje stuk maken, mensen op eigen houtje iets aan doen hoe rijk en uitbuiterig ze ook zijn: dat kan niet worden geaccepteerd, en zal worden bestraft. (Ik zeg het maar even voor de zekerheid, er zijn altijd wel een paar heethoofdige pubers met iets te voortvarende ideeŽn.) Wacht nou maar rustig af en maak je er niet te druk over of je het socialisme wel overleeft. Misschien, waarschijnlijk, als je super rijk bent wordt je armer, dat zit er heel dik in (en terecht). Maar is dat bereikt dan is dat het, en dan zijn die super-rijken niet meer dan nummertje zoveel persoon die graag super rijk wil zijn maar het niet is, en gewoon moet werken voor zijn centen. Daar is niets mis mee en dat is geen bedreiging voor de staat.

Dit is een ander soortig "socialisme," anders dan het al bekende (dat vooral af lijkt te hangen van morele eisen; DAVIDWE soort socialisme hangt vooral af van procedurele eisen - dus veel makkelijker. Gebaseerd op intelligentie en wet, en niet op wij-gevoel, dus veel voorspelbaarder, koeler, beheersbaarder, regeerbaarder, ordelijker, etc.)