Sun Aug 16 17:33:41 UTC 2009

(DAVIDWE intern) administratie

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Lid maatschap kaarten:

Ieder lid kan een lid maatschap kaart krijgen, op naam en met lidnummer. Dat kan het net wat makkelijker maken om leden te identificeren als rechtmatig, en wordt algemeen gebruikt door allerlei organisaties. Op het moment dat lid stemrecht krijgt kan kaart worden gemerkt met een grote cirkel. Het wordt een stem rechten kaart.

Positie kaarten:

Het lijkt een idee dat iedere stemgroep 2 aparte kaarten maakt, niet op naam maar met de naam (lokatie, contact) van de stemgroep. De ene voorzien van de symbolen voor stemgroep huishouder/administrateur (cirkel met centrum), de andere voorzien van het symbool voor de afgevaardigde (een vierkant). Degene die op enig moment die posities heeft kan die kaart krijgen. Wel zo makkelijk, want die posities kunnen nogal wisselen tussen mensen, en anders moet je steeds kaarten bijwerken.

Dit zo verder voor de grotere gebied raden (als van toepassing.) x, =, *.

Dan zijn er nog de voorzitter posities, iedere raad kiest een voorzitter. Omdat dit nogal kan wisselen, ook van moment tot moment, moeten de raden zelf maar uitmaken hoe ze dit willen doen. Het lijkt niet handig dit op de kaart te zetten, handiger om weer een aparte kaart te nemen (of ander symbool, of niets.)

*

Leden administratie:

2 kwesties: a) wie is lid, en b) in welke stemgroep zit hij/zij en welke posities heeft hij/zij.

Wie lid mag worden is een kwestie van besluit en ligt dus bij de interne overheid, tot en met het hoogste niveau. Hier kan beleid en/of regels voor gesteld worden. Het kan lokaal worden overgelaten aan de raden, of door een speciale interne instantie gedaan worden...

In de grondwet is de daar gekozen stemgroep huishouder/ster-administrateur verantwoordelijk te weten wie in zijn/haar stemgroep zit. Dat is 1 aspect van leden administratie.

Het lijkt handig dat de leden administratie van wie lid is wordt bijgehouden per 50ste sector van het land. Op die manier is de administratie dichtbij, kan ook handig gekeken worden of alle sectoren nog wel ongeveer even groot zijn (zeg met een acceptabele verschil marge van 10% tot 15% of nog meer, tot het recht getrokken moet worden). Is er een probleem met een lid of stemgroep, dan ligt dat al op tafel bij iemand redelijk dichtbij. De sector raad is ook een redelijk groot gebied raad en dus kan verwacht worden dat hij redelijk stabiel is, te vinden en bereikbaar.

De 50ste sector raad zou ook alle contact adressen kunnen hebben van alle raden en stemgroepen in die sector. De direct verantwoordelijke zou de voorzitter van de sector raad zijn (omdat die in de lijn van de huishouders/administrateurs zit, het is dat soort functie, dus op 1 lijn met de stemgroep huishouders en daar verantwoordelijk voor (samen met de andere voorzitters voor hun stemgroep huishouders = stemming-organiseerders = administrateurs).)

Als de 50ste sector raad alle stemgroep-huishouders kan vinden, dan kan via die huishouder de huidige afgevaardigde van die stemgroep gevonden worden. Die stemgroep huishouders zijn immers verantwoordelijk voor de interne stemmingen van die groep, dus die moeten dat weten. Als de 50ste sector alle raden kan vinden, of de voorzitter van iedere raad, dan kunnen ook alle afgevaardigden gevonden worden (de voorzitter van een raad is ook verantwoordelijk voor zijn/haar stemgroep administrateurs, moet die controleren, en heeft een samenbindende taak in de raad waar hij zit naar de andere afgevaardigden toe). Het lijkt logisch dat iedere raad ook weet wie in die raad zitten. Verder zou de sector raad een lijst bij kunnen houden van wie overal voor wat gekozen is, en de mutaties bijwerken. Als er zo meerdere manieren zijn om iedereen te vinden, direct van een lijst, of via de verantwoordelijke personen, dan zou de sector raad in staat moeten zijn bij navraag het mandaat van een zeker persoon te verifiŰren.

Stel enkele personen komen aanwaaien bij de nationale raad en beweren de gekozen delegatie van afgevaardigden te zijn in de lokale raad dorp XYZ, dan is het handig als dat bij twijfel snel kan worden geverifiŰerd. DAVIDWE is immers geen kliek-partij. Mensen kennen elkaar vaak helemaal niet en de raden zijn vrij massaal, dus het hangt meer af van de correcte procedures. Door veel wisselen weten mensen vaak niet eens wie er in de nationale partij raad zitten en zouden die mensen niet eens van gezicht herkennen. De enige(n) die nog herkend zouden worden is het kies comitÚ, oudste in het bijzonder, maar dat is dan ook een orde comitÚ en niet politiek inhoudelijk. Dus procedure is belangrijk, vooral dat de procedure duidelijk en uitvoerbaar is. Dat die sector raad ook echt bereikbaar is, dat die het ook weet of uit zoekt, dat die stemgroep huishouders worden gecontroleerd en zelf hun zaken op orde hebben en houden. Omdat sommige mensen nog wel eens wat willen verdraaien wordt controle belangrijker. Zonder de juiste procedure is de nationale partijraad niet meer dan een groepje mensen die lopen te roepen in naam van alle leden te spreken. Dat moet wel echt zo zijn, en dat moet aangetoont kunnen worden. Is het aangetoont: dan moet het vertrouwen in het mandaat er ook zijn. De twijfel moet dan niet door rotten, want dat is nog schadelijker dan dat enkele geval van oplichting dat er misschien eens een keer zal zijn. Eventuele oplichters worden uiteraard uit de partij gegooid en komen er niet meer in.

Er ontstaat een soort informele raad van alle 50*) voorzitters van alle sector raden, die verantwoordelijk zijn voor de administratie. Zo'n groep is een soort informele (of formele als ingesteld) advies groep mbt administratie en de 50ste sector grenzen. Als de sector raden dit allemaal al doen, dan is de taak per raad minder groot, wanhopige chaos blijft beperkt tot 1 sector, en de sectoren kunnen elkaars werk beoordelen en ervan leren. De nationale raad houd meer de handen vrij voor politiek inhoudelijke kwesties.

*) Als het er 50 zijn, in de grondwet 50 maar als DAVIDWE te weinig leden heeft voor volledig model dan zijn deze aantallen ergens ingekort, zie statuten.

Voorbereiden revolutie

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Het lijkt mij een heel goed plan om als DAVIDWE een draai klaar plan te hebben voor de algehele revolutie. Dus dat zaken als "waar komen de sector grenzen," "waar komt het vervangingsgeld vandaan, en is dat nu al voorgedrukt/voorgeslagen of niet" en allerlei zaken al flink zijn voor gedacht en dat alles klaar ligt voor de uitvoering. Er ligt al een flink plan klaar, maar dat kan nog veel uitgebreider en vooral toegespitst op de actuele situatie van Nederland. Die uitvoering laat dan misschien nog decennia op zich wachten, maar dan zijn we voorbereidt en klaar om te gaan mocht het nodig zijn.

Dus bij wijze van spreken: het tijdelijke geld ligt al klaar ergens in kluizen om het aan iedereen uit te delen, er is al bepaald wie wanneer welke huizen gaat befolderen en hoe de mensen te weten komen dit of dat. Hoe de mensen zich stemgroepen in kunnen delen, hoe we omgaan met problemen en chaos, hoe we de politie en justitie kunnen ondersteunen, met orde en wet handhaving als nodig en door hun gewenst etc etc. Waar de dozen met pamfletten door het land heen liggen opgeslagen, wie precies naar het leger en de politie gaat om te praten, wie precies naar de industrie gaat, enzovoorts enzovoorts. Hoe het publiek spontane stemgroepen en spontane raden gaat erkennen (dat is vooral een kwestie van dat die mensen niet dubbel in een groep / raad zitten natuurlijk, en niet minderjarig zijn, en dit is in principe een kwestie van de rechtbank als er twijfel is.)

Het kan allemaal wel simpel lijken, en wellicht valt het erg mee, maar het is nogal wat en in de praktijk. Het is misschien simpel in theorie, maar in de praktijk heb je het overzicht niet, je bent eigenlijk blind. Dus er moet heel goed worden nagedacht over al deze dingen, ze moeten als het ware steeds worden gesimuleerd in fantasie, en er moet een duidelijk (publiek) informatie netwerk zijn zodat de blindheid minder wordt. De blindheid van de praktijk ten opzichte van theorie: als je een landkaart van NL bekijkt en je stelt je voor "die doen dat, die doen weer dat, dan komt het goed," dan is dat leuk, maar als je er echt mee bezig bent dan zie je niets meer dan de koplamp van je fiets en je denkt "het waait stevig." En je bent bezig met 1 of andere microscopische missie, en je hebt geen flauw idee wat de rest van de wereld aan het doen is. Je moet maar hopen dat die ook wat doen, dat je de juiste mensen weer treft en dat het plan samen komt. In theorie is dat allemaal heel makkelijk, alles gaat "toevallig net goed." Dat valt niet mee in de praktijk, en zal vaak fout gaan. Dus daar moet heel goed over nagedacht worden (is ook al gebeurd, maar nog meer), en de perspectief blindheid moet zoveel mogelijk worden verminderd via informatie uitwisseling. Is er ergens een stemgroep opgericht ? Dan is dat groot en positief nieuws, dat moet overal bekend worden. Is er een raad opgericht ? Fantastisch dan. Etc. Dat soort dingen zijn heel belangrijk, en het geeft de burger moed om door te bijten, ook als het tegen zit. Zo'n revolutie kan vallen en opstaan afhankelijk van wat er over bekend is. In dit informatie netwerk kan DAVIDWE natuurlijk een belangrijke rol spelen.

Het is ook heel belangrijk om voor een eventuele revolutie te oefenen, onder verschillende condities, met verschillende schema's / plannen, etc etc. Van DAVIDWE uit is het natuurlijk logisch dat de lokale, 50ste sector en nationale raden een co÷rdinerende rol hebben, informatie uitwisselen en de zaak aansturen, in horizontale samenwerking met andere DAVID partijen (als die dan bestaan.)

Aangezien we pas bij zeer grote meerderheid overgaan tot de revolutie mag verondersteld worden dat de bevolking al heel veel weet, en het wat dat betreft allemaal goed moet komen, of in ieder geval niet zal mislukken op termijn. Oefenen geeft ook vertrouwen, en je ontdekt problemen die je niet verwacht. Zoals bijvoorbeeld dat als er geen koffie/thee bij een vergadering van een nieuwe raad is, dat dit de stemming danig kan drukken. Als het tegen zit mislukt de hele revolutie door dat soort dingetjes. Het leger vecht op zijn volle maag, 1ste levensbehoeften zijn dus ook 1ste prioriteit, vooral tijdens een revolutie waar iedereen toch (terecht) bang van is. Gaan 1ste levensbehoeften goed, dan bouw je een fundament onder je revolutie dat niet makkelijk kapot te krijgen is. Want je koopt ook tijd voor jezelf om problemen op te lossen, en mensen krijgen (terecht) vertrouwen, en dan gaan dingen steeds soepeler, tot dat je je niet meer voor kunt stellen dat we ooit een andere grondwet hadden ...

*

Ook als we helemaal geen revolutie nodig hebben in Nederland, dan kan oefenen met revolutie ons kennis/ervaring opleveren waar we andere landen misschien mee kunnen helpen die wel een revolutie nodig hebben (en daar wellicht niet eens voor kunnen oefenen.)