Thu Sep 3 08:04:55 UTC 2009

De "bankiers bonussen" hebben het gedaan ...

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

{0} Gepraat over "bankier bonussen" is inhoudsloos geleuter om het volk bezig te houden {1}. Over dit onderwerp hoeft verder niet meer gesproken te worden. [[Op het moment dat een entiteit wordt genationaliseerd / gesocialiseerd worden uiteraard de lonen gesaneerd en onbetrouwbare (niet voldoende sociale) krachten ontslagen (massa ontslag voor alle "bankiers" en andere "speculanten" in feite, en werk verbod voor de financiŽle sector - dit is al de voorgestelde politiek en niets nieuws voor DAVIDWE).]]

{1} De regeringen van verschillende landen hebben besloten dat De Grote Smoes voor de huidige crisis de "bankiers bonussen" zullen worden. Dat hebben ze slim bekeken want als ze in staat zijn de lonen van medewerkers van banken naar beneden bij te stellen, dan wordt de winst op kapitaal mogelijk nog groter. Minder loon-kosten, hetzelfde mechanisme als binnen productieve bedrijven om de winst op te stuwen.

Tegenwoordig is een "bankier" geen eigenaar meer van een bank, maar een economische hyena die in opdracht van de baas zoveel mogelijk geld uit de werkende economie probeert te halen via leningen en vaak zinloze tussenhandel in allerlei constructies. Van groot belang is hierbij het drukken van de "loon kosten," oftewel het proberen de uitbuiting van mensen zo erg mogelijk te maken (hetgeen niet meevalt omdat de mensen tegenwoordig veel harder voor hun rechten opkomen dan vroeger, bijvoorbeeld 2 eeuwen geleden.)

Dit is een truc die gaat zo: er is een probleem waar de mensen over klagen maar dat erg winstgevend is voor de heersende klasse, de "oplossing" die de mensen het gevoel moet geven dat er wat aan gebeurd is dan om het nog erger te maken, nog winstgevender.

Het maakt in feite helemaal niet zoveel uit voor hoe de financiŽle sector parasiteert op de werkende economie, hoe intern die buit verdeeld wordt tussen medewerkers en groot (en kleine) kapitaal bezitters. Maakt het zoveel uit voor de schade aan een landbouw dorp hoe de lokale boevenbende de buit intern verdeeld ? Is de oplossing van het roof vraagstuk in het dorp dat de buit meer naar de baas van de bende gaat, en minder naar de "bankiers" ? Nee, dat maakt dus echt helemaal niets uit. Als er minder naar de "bankiers" gaat, hebben die bankiers alleen maar meer reden om nog meer buit te vergaren, de mensen nog harder proberen uit te buiten, zodat ze meer overhouden (of evenveel als eerst.) Het is alleen maar een kans om net te doen alsof er wat aan gedaan wordt, het is dus mensen voor de gek houden.

Het is overigens ook buitengewoon raar om als overheid te gaan voorschrijven hoe private bedrijven (volgens de kapitalisten zijn banken en investeerders "gewone bedrijven") hun winst intern moeten verdelen. Vanuit de markt logica gezien betekend dat dus ook al een vorm van nationalisering van die bedrijven. In principe zou dat dus een hele kleine goede stap in de richting van een DAVID stelsel zijn, die zonder beleid, blijkbaar zonder begrip en zonder het beoogde einddoel min of meer per toeval zou kunnen worden genomen door de regeringen. Echter nu dreigt ook onmiddellijk het teveel willen nationaliseren, want als er geen begrip is dat het bankwezen een speciale sector is en daar wordt al diep ingegrepen door de overheid, dan zit er dus geen hek op de dam tussen diep ingrijpen in het bankwezen en elders. Nu dreigt ineens het tegenovergestelde "spook" beeld: de verwevenheid tussen staat en alle (grotere) bedrijvigheid, een totale planeconomie (extreme macht concentratie in de staat, een model dat ook geen stand kan houden op termijn).

Voor DAVIDWE zijn "bankiers bonussen" dus een non-onderwerp, het gaat nergens over. In feite is het zelfs beter dat de bank winst gaat naar "de medewerkers" die het feitelijke roof werk doen, want die doen tenminste nog iets ("in opdracht van"), terwijl de kapitaal bezitters in wiens dienst zij staan helemaal niets doen (en alleen maar met zichzelf bezig zijn, in het algemeen gesproken, uitzonderingen daargelaten). Gek genoeg is DAVIDWE dus in zekere zin voor nog grotere bankiers bonussen, dat drukt immers de winst op kapitaal. Maar het maakt dus allemaal niets uit. Aan de andere kant zijn de lonen en winsten op kapitaal in de "top" (de morele put) van het bedrijfsleven en ook de banken-sector hťt probleem van de samenleving. Maar dat probleem is niet veroorzaakt door een uit de hand gelopen bonus regeling voor bepaalde werknemers, die bonus regelingen zijn een uiting van de macht concentratie binnen het private kapitaal, een uiting van hoe een fout systeem zichzelf opblaast via steeds erger wordende norm vervaging en corruptie. Dat is de essentie van het probleem van macht-handel: het leidt tot corruptie, tot het afbuigen, omzeilen, en afbreken van goede regels op termijn. Regels stellen om de bonussen te verminderen is dus dweilen met de kraan open: de vrije geld handel gaat door en dat is precies waar het probleem zit, die kraan moet gewoon dicht en een andere kraan moet open (die van het sociaal of in ieder geval democratisch gemotiveerde bedrijven krediet). Het is allemaal zo simpel (op een bepaalde manier) ...

Om het met een ziekte te vergelijken: stel iemand heeft keel pijn, griep, dan is die keelpijn het probleem. Echter het wegsnijden van de keel is toch niet de oplossing, alhoewel dat zo voor de hand lijkt te liggen. Neen, rust houden, warm blijven, warme uitgeperste citroen sap, dat soort zaken zijn de oplossing. De oorzaak is niet onmiddellijk zichtbaar, maar kan heel goed 1 of ander virusje zijn. De oorzaak is niet die keel. Zo is het ook met de belachelijke inkomsten van sommige mensen in de samenleving, waaronder die bankier bonus pakketten: dat wegsnijden lijkt de oplossing te zijn, maar het is alleen maar een symptoom. De oplossing is het virus van de macht-handel, die de handel in moeite vervormt en zo de gezonde economie verpest. Bij het kapitalisme gaat het om 3 (of 4) fouten: - op winst belust investeren in bedrijven dat leidt tot steunen van negatieve macht-structuren, - grond handel en vooral groot grond bezit en speculatie, - handel in bedrijven zelf, - en een mogelijk gebrek aan staats democratie. Uit de anarchistische "handel in macht (groot geld, bedrijfseigendom, land, politieke macht) als je kan, dan wordt je rijk" komt dan uiteindelijk het symptoom van de absurde top beloningen voort. Wie was ook alweer zo rijk vroeger ? Juist, de dictator, de Koning. Waarom ? Was hij/zij zo'n goede werker die veel productiefs deed ? Neen, hij had simpelweg de macht, de macht om rijkdom naar zich toe te sleuren als niet op de ene dan wel op de andere manier. Dat probleem doet zich nog steeds voor, nu op kleinere schaal (en soms grotere tegenwoordig!) in de bedrijven.

*

DAVIDWE is uiteraard voor het installeren van een DAVID stelsel, met een maximum op rijkdom van 30 x het gemiddelde van een land. In zo'n stelsel zijn "bankiers" overheidsdienaren met een inkomen rond de modaal/gemiddelde, en de "kapitaal eigenaren" zijn de overheden die in dienst van de samenleving werken ook met een inkomen van rond de gemiddelde (zoals vastgelegd in de grondwet). Bonussen, ook extreme, zijn dan nog steeds mogelijk in de productieve economie. Maar dat zal over het algemeen goedgekeurd moeten worden door de interne bedrijfsdemocratie (omdat de grotere bedrijven waarschijnlijk over het algemeen democratieŽn zullen zijn, en die maken het meeste winst in absolute cijfers, en kunnen eventueel grotere bonussen geven mochten ze dat echt willen.) In een DAVID stelsel is het ook niet meer "nodig" om een hele klasse van "bankiers" politiek om te kopen met enorme bonussen om zich in te zetten voor het parasitaire kapitaal.

Kleinere banken ...

Als kleinere banken wel failliet kunnen gaan, kan dat de overheid heel veel geld schelen, en houdt die sector zich nog enigzins schoon via de markt-werking. Daar zit een zekere logica in. Echter de minister van financieŽn komt niet met een actie plan om dat te bewerkstelligen. Zo'n actie-plan zou moeten bestaan uit de totale versplintering en versnippering van het bank wezen, zodat geen enkele bank meer dan 2% marktaandeel heeft. Alleen op zo'n manier kan bank failliet nog getolereerd worden. Echter dit leidt weer tot andere problemen, want met zulke kleine banken en het makkelijk oprichten van banken (een vrijere markt voor banken), krijg je ook meer toestroom van criminelen die bank willen worden. Dat is vooral een probleem in de bank sector, want criminelen weten heel goed waar het makkelijk geld verdienen is zonder echt te hoeven werken (het verstrekken van leningen is ook 1 van de kern activiteiten van het criminele circuit, meestal voor hoge rentes en op straffe van de dood; waarom is bananen schillen geen kern activiteit van de criminaliteit: omdat dat echt werken is).

Dus wat de minister van financieŽn nu zegt, dat "banken bezig zijn af te slanken," en dus op weg zijn naar kleiner zijn zodat de overheid ze niet meer omhoog hoeft te houden, dat klopt niet. De banken zijn niet bezig kleiner te worden, in feite zijn ze alleen nog maar groter geworden omdat veel banken failliet zijn gegaan. Goldman Sachs schijnt nu nog groter te zijn, bijvoorbeeld (werd al "de enige jongen op het strand" genoemd).

Wederom wordt er absoluut niets gedaan om de problemen op te lossen, nog op het gebied van de banken, nog op het gebied van de overheidsleningen (financieringstekort).Als de minister van financiŽn zou zeggen tegen DAVIDWE: "los jij het dan allemaal maar op als je het zo goed weet," dan zou DAVIDWE zeggen: "graag, kom maar hier met die macht, wij kunnen de problemen wťl oplossen en dat zullen we doen ook." Maar de chaos die op dit moment wordt aangericht, volledig onnodig maar voortkomend uit een fundamenteel gebrek aan economisch en staatkundig inzicht, die chaos die nu wordt aangericht kan een toekomstige crisis en ook een aanpassingscrisis van het systeem naar een DAVID stelsel erger maken. DAVIDWE stond al klaar met de oplossingen voordat de crisis uitbrak, waren die zaken door gevoerd dan was er geen crisis gekomen, alleen een veel zwakkere vorm van een systeem aanpassingscrisis (en wellicht was dat het woord crisis wel niet eens waard geweest, omdat het allemaal zo rustig en geordend was verlopen). Desalniettemin: geef alle macht die je hebt maar aan DAVIDWE, dan zorgen wij er verder wel voor, mits de bevolking voldoende mee wil werken.