Sat Sep 5 19:20:27 UTC 2009

Uitbaggeren Antwerpen kanaal en natuur-compensatie plan

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

{0} Kanaal moet worden uitgediept {1} op kosten van Antwerpen {2}. Het lijkt een redelijk plan dat de Belgen het beheer-recht krijgen over het toe en af voer kanaal naar Antwerpen wat betreft het bagger gebeuren, waarbij Nederland het controle houdt, totdat de Nederlandse regering die regeling zou willen opheffen {3}.

DAVIDWE vind het (op dit moment in ieder geval) te ver gaan om een complete polder op te geven {4}. Wat wel een idee is, is om delen van die polder om te zetten van akkerbouw naar (droog) natuur gebied.

{1} Om de relatie met de Belgen goed te houden, en om afspraken na te komen, en om een gezonde vorm van concurrentie tussen de grote noord/west Europese havens te hebben (alhoewel dit wellicht niet direct een nationaal belang hoeft te zijn, afknijpen Antwerpen kan immers winstgevend zijn voor Rotterdam, maar het is wel het juiste en eerzame beleid in het algemeen volgens DAVIDWE).

{2} Omdat de Antwerpse haven het nodig vind, moeten zijn de kosten dragen en maar door berekenen aan de klanten of uit de marge halen (of hoe dan ook). Het zijn bedrijfskosten voor de Antwerpse haven.

{3} Op die manier hoeven de Belgen niet steeds op de Nederlanders te wachten. Dat voorkomt dan weer irritaties bij de Belgen.

{4} Dat is met zoveel moeite gewonnen, en het is ook maar een klein stukje, en er wonen ook al mensen, etc. DAVIDWE vind de infrastructurele kosten niet opwegen tegen de winst van wat extra natuur. Maar als iedereen daar vind dat de Hetwiege polder moet verdwijnen, dus de provincie van Zeeland en de Noord/Westelijke Belgen, dan moet hij maar weg (daarbij de belangen van de bewoners negerende, want die denken toch meestal alleen aan hun directe eigen belang - niet onterecht overigens - maar direct betrokkenen denken meestal niet aan de wat grotere belangen van het grotere gebied).Het zou ook heel goed zijn om iets te doen aan de te lage voedsel prijzen voor de consument zodat het boerenbedrijf winstgevender kan worden. Merk op dat in een DAVID stelsel, al die supermarkt ketens waarschijnlijk worden opgebroken in allemaal individueel opererende intern democratisch aangestuurde supermarkten. Al die kopers moeten groentes hebben, dus de kans is dat dit de prijs op gaat drijven: meer individuele kopers en minder grootschalige opkopers die met hun handelsmacht de prijs kunnen drukken.

Als op die manier het boerenbedrijf een prettig bedrijf wordt, dan kan men als boer met minder grond rondkomen, en dat kan weer perspectieven bieden voor meer natuur op termijn. Als voedsel wat duurder wordt, is er wellicht ook minder voedsel verspilling (?).

Overigens wordt ook het land verdeeld in een volledig DAVID stelsel, en ongetwijfeld zullen er vele duizenden mensen zijn die hun lapje grond helemaal niet willen verhuren aan een boer, maar willen dat het een natuur bestemming heeft. Op die manier ontstaat er dan een soort democratisch en dynamisch gedragen natuur-infrastructuur door het land. Op zich wel een interessante gedachte (die ongetwijfeld uit gaat komen als de overheid het niet actief bestrijdt).

*

DAVIDWE is dus wel een milieu-partij, maar laat dat kanaal toch uit diepen (terwijl het misschien economisch-technisch helemaal niet nodig is, staatskundig en mbt buitenland volgens DAVIDWE echter wel...), en laat de Hetwiege polder toch bestaan. Goed om te weten voor stemmers/leden die voor de harde milieu lijn zijn wellicht (die kunnen dan een nog sterkere milieu variant van een DAVID stelsel partij oprichten, veel succes ermee eventueel - mocht het er van komen, het lijkt er momenteel nog niet erg op maar wie weet - en wie weet stem ik wel op jullie ...).