Tue Sep 8 19:18:48 UTC 2009

Buitenlandse transport sector onder grondwet voorstel

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

In voorgestelde grondwet staat verbod op buitenlandse bedrijvigheid op Nederlandse grondgebied (bedrijf moet Nederlands zijn, hoofdkwartier moet in Nederland staan), waarbij ergens wordt opgemerkt dat voor buitenlandse vervoerders het wellicht mogelijk is om hun Nederlandse operaties tijdelijk als Nederlands bedrijf om te vormen.

Dat lijkt toch niet goed mogelijk te zijn want dat gaat enorm wringen en is waarschijnlijk nooit echt fysiek waarachtig (meer een soort theoretische lappendeken om onder wettelijke verplichting uit te komen; tenzij het echt kan om de Nederlandse operaties echt lokaal hier te doen als een zelfstandig bedrijf, en/of alles over te slaan naar Nederlandse vervoerders). Het lijkt dus beter om er een hoofdstukje 7 van te maken (6.3.b kan worden ontheven via 7.1.a-1, hiervoor is 2/3rde meerderheid nodig onder 7.1.a). Dat is veel praktischer, en dan kan je het zo structureren als gewenst, en kan je bedrijvigheid met buitenlands hoofdkwartier toelaten voor de transport sector.