Thu Dec 10 14:44:04 UTC 2009

Leger training na de revolutie (of eerder)

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

{0} Als het leger is georganiseerd op basis van Hoofdstuk 4 van grondwet voorstel, kan er getraind worden in milieuramp bestrijding {1} en het corrigeren van natuur schade.

{1} Dit kan ook in het buitenland, waar er ook werkelijke problemen zijn en het werk dus tegelijk training is, en nuttig werk is.

Wat DAVIDWE staan degenen met wie wij als Nederland zijnde een verdrag hadden, dat geschonden is en hersteld moet worden, bovenaan de lijst waar we ons leger voor kunnen inzetten als het op prijs wordt gesteld. De groep in kwestie is de Haudenosaunee Indianen. In het verlengde daarvan: alle Indianen van Canada en het (voormalige) VS grondgebied. Aangezien het een training betreft zijn de kosten voor Nederland; het is ook een gebaar ter rectificatie.

Het is al bekend dat de Hopi en Navaho Naties problemen hebben met natuur schade, desgewenst kunnen we daarheen uitrukken en doen wat we kunnen. Uiteraard voeren betreffende Naties het bevel over de werkzaamheden, vanaf de grootste strategie tot de miniemste details.

Alleen soldaten met een goede staat van dienst mogen dit werk doen. Bevelvoerende buitenlandse entiteit moet voortvloeien uit betreffende cultuur en tradities, en instemming kunnen genieten van (grote) meerderheid van betreffende populatie(s).Het is uiteraard ook de bedoeling dat de soldaten inhoudelijke dingen leren over wat ze doen, waarom ze het doen waarom het nodig is, etc etc. De opgedane kennis moet uiteraard worden geconserveerd en doorgegeven, in het belang van milieu-rampen bestrijding en opbouw van natuur na een ramp.

Het kan zijn dat betreffende entiteiten voor ons bijzondere eisen stellen. Die eisen zullen wij tot in de perfectie naleven. Dit kan ook betekenen dat zij willen uitkiezen wie wel en niet wordt uitgezonden, dat is ook geen enkel probleem. Uitzending is in eerste instantie op vrijwillige basis, tenzij er te weinig aanmeldingen zijn om de klus te klaren.