Thu Dec 17 17:41:36 UTC 2009

Walvisvaart die tegen afspraken indruist stoppen met oorlogs-schepen

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Stelt voor om met 5 onbewapende fregatten het verbod op walvisvaart dat internationaal is afgesproken (?) af te dwingen {1}.

{1} Er schijnen internationale afspraken gemaakt te zijn betreffende de oceanen - een gebied van gedeelde soevereiniteit van volkeren. Die afspraken schijnen geschonden te worden door Japan. Dit wordt tegengewerkt door het privé schip Steve Erwin en de organizatie "Sea Sheppard." Stelt voor om met 5 onbewapende fregatten en eventueel bevoorradingsschip het kielzog van de Steve Erwin te kiezen, en de fregatten uit te rusten ook met niet-dodelijke instrumenten die walvisvaart onmogelijk maken. Dodelijk geweld is niet toegestaan. Fregatten moeten eerst onder de politie gaan vallen, de missie zal ook dienstdoen voor training van politie mensen op zee. Het moet bekeken worden of de Marine mensen kunnen worden opgeleid tot politie-agenten. Elk treffen moet gedocumenteerd worden op camera, conform (voorgestelde grondwet). Strategie in overleg met de Stewe Erwin. Bij niet afdoende resultaat vragen of andere naties ook politie fregatten willen sturen.

Door de fregatten niet te bewapenen hopen wij dat Japan deze activiteiten niet opvat als een aanval. Japan is niet soeverein op de open oceaan, net als Nederland niet Soeverein is in Tokyo. Over voedselvoorziening kan een debat gevoerd worden, het is niet de bedoeling om Japan af te snijden van essentiele voedselbronnen.