Thu Dec 17 15:31:45 UTC 2009

Pesten strafbaar stellen

hier

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

{0} Pesten strafbaar stellen met hoge boetes voor bedrijf/school/organisatie.{1}

{1} Het is misschien niet zo makkelijk te bewijzen, maar dat kan geen excuus zijn om crimineel gedrag te accepteren. Het heeft een afschrik wekkende functie zelfs als niet alle zaken worden opgelost, en het geeft de zogenaamde meelopers of wegkijkers een goede reden om op te treden tegen de kern-pesters. Doel is ook de pesters te verwijderen en ze eventueel bij elkaar onder te brengen in bedrijven / scholen.

Via getuigen en/of moderne apparatuur moet het mogelijk zijn een vorm van bewijs te verzamelen. Verder gaat het ook om het culturele effect van een dergelijke wet.