Sat Jan 16 10:31:49 UTC 2010

Strijd tegen een opkomende politie staat van willekeurige huisvredebreuk: tot het uiterste.

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Deze oproep geldt alleen voor de meest voorbeeldige werknemers en uitkeringsgerechtigden; tegen gespuis of mensen die hun dagen vullen met drugsmisbruik en drank-miskruik kan men gerede twijvel hebben over hun goede wil, en derhalve zou een controle mogelijk niet onrechtvaardig zijn.

Het is ook heel belangrijk om natuurlijk wel de (politie) autoriteiten binnen te laten, als zij daar een goede reden en/of huiszoekingsbevel voor hebben, volgens de goede normen van de rechtstaat, de inspanningsverplichting van iedere burger ivm arrestatie en opsporing van criminelen.

{0} Oproep (van DAVIDWE, een Nederlandse politieke partij met 1 leden) aan mensen die de regels niet overtreden of overtreden hebben, om zich te verweren tegen willekeurige huisvredebreuk door de mogelijk ingestelde Nederlandse Gestapo (die uiteraard onder een andere naam dan die zal opereren). Dus deur weigeren te openen voor agenten die zonder reden en zonder gerede verdenking iemand thuis willen rondcommanderen en tandenborstels en wasgoed tellen. Geweld tegen deze willekeurige huisvrede breuk lijkt gerechtvaardigt, maar liefst alleen aan de binnenkant van de drempel. Men moet wel beseffen dat men hierdoor in de gevangenis kan komen, en daar mishandeld kan worden door opgehitste politiestaat agenten.

Er zijn blijkbaar plannen vanuit het grootkapitaal en hun spreekbuizen in het parlement om huisvredebreuk bij willekeur te gaan toestaan aan agenten van staatsorganizaties bij mensen die een uitkering hebben, (zogenaamd) om te zien of ze zich aan de regels houden (terwijl er geen verdenking tegen die mensen bestaat.) Dit zijn Nazi en fascisten activiteiten, van mensen die zelf ongegeneerd roven uit de belastingruif, middels hun eigen schandalige lonen uit de staatruif, en het schuiven van miljarden naar hun bankiersvriendjes.

Als we massaal in actie komen, kunnen we mogelijk de politie-staat in de kiem smoren. Als de politie-staat een gewoonte wordt, wordt het veel moeilijker om de normen van een rechtstaat terug te krijgen. Daarom zijn de eventuele actie kosten waarschijnlijk gering vergeleken met de waarde van het beschermen van de rechtstaat.Het bekende wijsje gaat: ... eerst kwamen ze voor de ... en toen deed
ik niets, want ik was geen ... (...) en toen was het een politiestaat.

Variatie:
... Eerst kwamen ze voor de 'zwakste' groep, de uitkeringsgerechtigden,
  de arbeidsongeschikten ...
... Maar die verdedigden de vrede van hun huis, enkele Gestapo werden
  het ziekenhuis ingeslagen, en enkele uitkeringsgerechtigden
  eindigden daardoor in het gevang. Achteraf bleek dat deze figuren
  zich in hun leven nog nooit geweldadig hadden gedragen, dat ze de
  regels niet hadden overtreden, maar dat ze zich heldhaftig tegen
  de neerdalende politie staat met doodsverachting hadden verzet.
... Het Nederlandse volk sloot de rijen, en daarom kunnen wij hier nu
  in dit huis koffie drinken zonder bang te hoeven zijn dat de Gestapo
  zomaar bij ons binnenvalt en onze huiselijke vrede verstoord.

'Ze' zijn gewoon zelf crimineel, daarom denken ze dat iedereen ook
crimineel is. Vraag een fatsoenlijk normaal mens hoeveel fatsoenlijke
normale mensen er in de wereld zijn, ik durf te wedden dat die
inschatting hoger is dan als je het aan een crimineel vraagt. Soort ziet
soort.

Laten we besluiten om de Gestapo op de drempel te bevechten met alle
aanwezige middelen, maar alleen als er juist niks aan de hand is. Enkele
helden zullen hiervoor wellicht in het ziekenhuis of gevangenis
belanden, een kleine prijs om een naderende politie-staat af te slaan -
bedenk je eens de schade in van een goed ontwikkelde politie-staat
(onder inspiratie van de Amerikaanse nazis).
-- 
http://www.socialism.nl