Tue Feb 9 10:34:22 UTC 2010

Terug naar 'sociaal-fiscaal' nummer, en niet 'burgerservice-nummer'

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

{0} Overheid, kunnen jullie nou eens een keer ophouden met het gezeik ?! {1}

Het veranderen van de naam 'sociaal-fiscaal nummer' naar 'burger-service nummer' getuigde van een kinderachtigheid en kleingeestigheid die je eigenlijk alleen bij 2 jarige kleuters zou verwachten. Het is in het algemeen goed om dingen dezelfde naam te laten houden (er ontstaat begrip, kunde omheen), en het kost zinloos geld om het te veranderen. Bij de verandering ging het er de rechtse duivels overduidelijk om het woord 'sociaal' te schrappen, want aan alles wat sociaal is hebben ze een verduivelde hekel. Het was niet hun woordje, en daarom moesten ze even laten zien wie er nu tegen de boom mag piesen.

Het moet afgelopen zijn met het veranderen van woorden en namen. Alles moet een voor de hand liggende simpele Nederlandse naam hebben, en dit moet dan zo blijven.Mogelijk dat de overheid een strategie uitvoert die bedacht is door het groot-kapitaal: verander continue namen, her-organiseer alles continue, permamente re-organisatie. Het doel of zeg het effect daarvan is dat mensen zich verloren gaan voelen. De overheid wordt een bewegend doel, in plaats van een ankerpunt van de samenleving. Het effect is een soort hulpeloze afhankelijkheid die wordt aangemoedigt. Constant vragen mensen zich af waar ze aan toe zijn, waar ze nu heen moeten, wat nu weer de regels zijn. Dit geeft mensen het gevoel dat alles per willekeur wordt besloten, dat er geen regels zijn. Als de regels en namen niet hetzelfde blijven geven ze dus geen houvast, geen zekerheid, geen gevoel van opeisbare rechten. Ze proberen dus de recht-staat te ondermijnen door burgers het gevoel te geven dat ze overgeleverd zijn aan de willekeur van de macht. Als ze er dan ooit nog eens in slagen om de rechtstaat echt af te schaffen en per willekeur te gaan regeren, dan zal het verschil klein zijn met de huidige situatie, of misschien maken ze wel een (tijdelijk) positief verschil om het te verkopen.

Dit zijn lange termijn strategieŽn van het hoogste strategische niveau in de oorlogsvoering tegen het volk. Of de kleutertjes in de regering het snappen of niet maakt niet zoveel uit: het gaat erom wat voor effect het heeft. Soms denk ik: politici snappen niks, op andere momenten denk ik weer: ze snappen donders goed wat ze doen. Beiden strekken hun niet tot eer, maar geven de acute noodzaak aan de huidige machtsklieken uit de macht te zetten. Dit zal niet heel erg makkelijk zijn in de sociale praktijk, omdat het volk nu eenmaal werkerlijk uitermate dom is, en de machthebbertjes vaak wel degelijk uitermate geslepen zijn. Dat gat tussen de domheid van het betere volk, en de achterbakse doortraptheid van de macht, dat is een gat dat we moeten zien te overbruggen. Het volk moet wijs worden, dat is het antwoord op dit probleem. De achterbaksheid van de macht moet ook het licht zien, en gaan geloven in de goede doelen. Dat als het goed met iedereen gaat dan gaat het ook goed met idereen.