Sat Feb 20 06:17:24 UTC 2010

Kon niet meedoen met Gemeenteraad verkiezingen

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

DAVIDWE kon wegens gebrek aan steun niet meedoen met Gemeenteraad verkiezingen. Dit is een treurig feit, omdat het wellicht mogelijk was enige sociaal progressieve voorstellen te steunen, arbeidsrechten weer op te bouwen, lage lonen op te trekken, en rijke mensen iets armer te maken (in het algemeen belang). Met de nadruk op iets armer, omdat er op dit moment geen revolutionaire condities zijn.

De andere partijen konden de mensen in een krant toespreken (Groningen), het toespraakje van DAVIDWE heeft u dus nog tegoed.

Toespraakje van DAVIDWE voor de verkiezingskrant:


DAVIDWE

Naar een democratische rechtstaat en democratische antikapitalistische vrijhandel economie.

DAVIDWE heeft een zeer uitgebreid programma, en is zelf slechts een uiting van 1 van de 4 sporen om deze samenleving op de rails te trekken. DAVIDWE verwacht niet op korte termijn revolutionaire condities in de hele wereld, en zal zich daarom meegaand, niet-polariserend op (moeten) stellen. Het kapitalistische spel zal mee gespeeld moeten worden, omdat bij het uitbreken van grondige veranderingen in het stelsel lokaal, landelijk of zelfs continentaal, het gevaar dreigt dat het wereldkapitalisme er alles aan zal doen om onze maatschappij - die als het goed is een goed voorbeeld is voor andere volkeren die nog onder de leugen en de knoet van het groot kapitaal leven - te beŽindigen.

DAVIDWE wil echter wel voortgang maken met de kennis die mensen hebben van economie en de mogelijkheden die er bestaan op staatsrechtelijk vlak. Om dit te verwezenlijken is het wellicht mogelijk om iets te doen met het feit dat Groningen een studentenstad is. Hoe om te gaan met het pseudo-wetenschappelijke proces op de Universiteiten in de stad vooral op het gebied van economie (waar slechts de kapitalistische waan denkbeelden worden onderwezen alsof het een beroepsonderwijs instelling is) is wellicht te bespreken met de Universiteit zelf. Misschien kan de gemeente (een beetje) geld besteden aan een cursus economie op universitair niveau voor alle soorten academische economie studenten, zodat deze studenten toch nog een klein beetje geschoold worden op wetenschappelijk niveau. DAVIDWE denkt dat als dit aan slaat en naar de zin is van de studenten, ook vooral inhoudelijk, dat hier een niet te onderschatten positieve invloed van kan uit gaan voor alle volkeren.

DAVIDWE is geen radicale partij, en geen extreme partij, juist niet. Wij vinden het binnenvallen van andere soevereine landen op basis van verzonnen angstverhalen getuigen van een brutale radicaliteit. Arbeidsrechten zijn een kwestie van gezond verstand, en waar wij voor een democratische rechtstaat zijn, vinden wij dat die principes ook in andere organisaties van toepassing zijn. Waar dus de staat geen dictatuur zou moeten zijn, zouden andere belangrijke organisatie ook geen dictaturen moeten zijn. DAVIDWE vind ook dat het extremistisch is om extreme hoge beloningen te hebben in een economie, en dat die beloningen geen uiting zijn van succes in de markt, maar dat die beloningen een uiting zijn van oneigenlijke macht concentraties die worden omgezet in geld. Ook een economie gebaseerd enkel op het principe van handel overal maar, niet alleen producten en diensten, maar ook grond, bedrijven zelf, en (groot) geld (bedrijfsleningen), volgt een simplistisch principe tot in het extreme. Derhalve zijn voor DAVIDWE vrijwel alle andere partijen extremistisch in hoe zij (blijkbaar) vinden dat de economie zou moeten werken. Echter, DAVIDWE is niet alleen een niet extremistische gezond verstand partij in de economie, maar ook in de uitvoering van haar plannen. Daar waar de machtsverhoudingen veranderingen niet toe laten, zijn die veranderingen derhalve ook ongewenst, onuitvoerbaar, en onhoudbaar; om niet te zeggen catastrofaal.

Op lokaal politiek vlak sluit DAVIDWE zich dus aan bij de meest linkse partijen, en hoopt hun linker vleugel sterker te maken. DAVIDWE is tegen het hele oostwand project, want de oostwand kan heus nog wel een paar decenniatjes mee. DAVIDWE is behalve anti-kapitalistisch ook sterk voorstander van vrije bedrijfsvoering, en wil derhalve het leven van vooral de kleinere ondernemers vergemakkelijken, alsook eventuele coŲperaties. Waar mogelijk moet het openbaar vervoer terug in staatshanden, maar helaas komen we daar alweer op de grote doelen, die dus niet bereikbaar zijn zonder een verandering van mening/begrip van de meeste volkeren in de wereld. DAVIDWE steunt ook voorstellen voor dierenwelzijn en milieu, en wil graag zoveel mogelijk wilde natuur stimuleren. De economie is er om genoeg te verdienen om van te leven, het is er niet om zo rijk mogelijk te worden en andere mensen te mishandelen in dictatoriale sociale verhoudingen.

U hebt er voor gekozen DAVIDWE niet op het stembiljet te zetten. De gevolgen mag u zelf dragen. Uitbuiting, milieuvernietiging, oorlog, wereldoorlogen, niets is het kapitalisme te gek in het najagen van een extra dubbeltje of een extra beetje macht over andere mensen.

PS In vergelijking met andere partijen ligt DAVIDWE in zekere zin tussen de NCPN (totale plan-economie) en SP (kapitalistisch) in, met dien verstande dat DAVIDWE wťl een uitgewerkt programma met einddoel formuleert, en daar met uiterste omzichtigheid op af wil koersen ...