English *

[omhoog]

D.A.V.I.D. partij voor WET en ECOLOGIE

(davidwe logo)

Naam:

Democratische Autoriteiten Vennootschappen Investeringen Deelgebieden partij voor Wet en Ecologie, DAVID-WE, internationaal: NL/DAVID/WE

*

Type:

Direct online stemmen, leden hebben als doel het implementeren van een DAVID wet systeem. Het materiaal onder www.socialism.nl/book en www.socialism.nl/petition zal dienen als het partij programma.

*

Bescherming:

De partij stopt met toelaten van nieuwe leden wanneer 10% van de Nederlandse bevolking wordt georganiseerd. Vanaf dan zal de oprichting van zuster partijen worden gestimuleerd, zodat macht concentratie laag blijft. Invloed zal worden bereikt via samenwerking met zuster DAVID en andere partijen.
Leden ondertekenen ten minste een petitie voor een DAVID systeem, en bezitten geen financiele gok middelen zoals aandelen of overheids leen certificaten.
Leden die ophouden met het ondersteunen van een DAVID systeem worden vriendelijk verzocht hun lidmaatschap op te zeggen en niet de stemmingen verder te beÔnvloeden. Dank u.
De "ecologie" in de naam zegt dat wij de natuur belangrijk vinden en dat van de maatschappij in het algemeen en leden in het bijzonder offers verwacht mogen worden ten bate van het welzijn van de natuur en dieren leven. Het fabrieksmatig produceren en houden van dieren wijzen wij af, maar het is geen eis om vegetarier te worden, alhoewel dat zeker gunstig is voor het milieu en dieren welzijn. Andere meningen over dit onderwerp van andere partijen mag de samenwerking voor het implementeren van een DAVID systeem niet in de weg staan omdat dat veruit het belangrijkste doel is.

Van leden wordt verwacht dat ze het volgende onderschrijven: Ik, ..... ................., onderschrijf het Democratische Overheden, Vennootschappen, Investeringen, Deelgebieden model voor de maatschappij, begrijp wat dit betekend, en zal afscheid nemen van DAVID-We als danwel DAVID-WE of ik deze doelen niet langer ondersteun. Men kan niet voorzichtig genoeg zijn. Een volledig open partij zonder enige bescherming kan in iedere richting worden gestuurd met een georganiseerde vijandige leden aanval. Deze verklaring geeft de partij een mogelijkheid om lidmaatschap in te trekken van mensen die de partij weg trekken van het DAVID systeem doel, hetgeen de te verwachten doelstelling van een georganiseerde nieuwe leden aanval is. Een conflict ontstaat op deze manier als vijandige leden al in de meerderheid zijn. Van de gekozen leiding van de partij wordt in dat geval verwacht het DAVID systeem boven de meerderheid te kiezen en de meerderheid af te weren. Zie ook: Nieuw lid besluit, Formulier.

Splitsing van de partij: De leiding moet de initiŽle communicatie dragen voor een eventuele nieuwe groep, ondanks meningsverschillen, zoals hoe en waar die op te richten zoals meegedeeld door initiatief nemers. Op deze manier ontstaat er een splitsing en zijn de leden comfortabel in staat hun eigen lidmaatschapskeuze te maken. Deze publicatie verplichting geldt vanaf 5% leden die een nieuw initiatief willen, tenminste voor een totaal van 5 berichten elk 1 x A4 of groter, over een periode van tenminste 1 maand. Een opsplitsing is een tactisch/strategisch middel. Het biedt diversiteit en dynamiek tussen de ontstane groepen. Maakt het moeilijker om de groepen van buitenaf via de media, of van binnenuit via politieke minderheden, infiltranten, corruptie en via verzwakking/verwatering te manipuleren. Een politiek gemotiveerde splitsing kan leiden tot een afscheiding waarbij de ene groep beter is dan de andere, waarbij de betere de minderheid kan zijn. Het is dan goed om de splitsing zo uit te voeren dat leden een goed geÔnformeerde keuze kunnen maken. De betere partij kan dan weer als voorbeeld dienen voor de mindere, en als ze beiden betere of slechtere punten hebben kunnen ze elkaars voorbeeld zijn. Splitsingen zijn dus in principe een goed iets, zolang het niet teveel versplinterd. In geval van versplintering kan er weer gefuseerd worden tot op zekere hoogte. Dit soort bewegingen maakt het voor vijandigen van welke soort dan ook moeilijk ergens grip op te krijgen. Met een half dozijn partijen, elke op zijn eigen manier werkend aan de verwerkelijking van het DAVID systeem, horizontaal samenwerkend om een meerderheid regering te vormen, dan zullen er weinig mogelijkheden zijn om te voorkomen dat het DAVID systeem de wet wordt.

Wie krijgt de oude naam en het logo: De mensen die de originele naam maakten en er mee instemden en altijd lid zijn gebleven beslissen per stemming waar de oude naam heen gaat. Als deze mensen niet voorhanden zijn gaat de keuze naar de partij die 60% of meer mensen organiseerd die langer dan 1 jaar lid zijn geweest van de nog ongesplitste partij. Als geen oplossing wordt gevonden via deze regels werpt iemand van buiten een munt op, naar de winnende groep gaat de keuze.

Nieuwe leden: nieuwe leden krijgen alle stem-rechten na 1 maand lid te zijn, om te voorkomen dat korte termijn opportunistische leden die slechts 1 stemming willen beÔnvloeden voor minimale tijd lid worden zonder echt achter de doelen te staan. Een lid kan stem-rechten krijgen binnen 1 maand als 2/3e van de leden instemt, een lid kan maximaal 2 maanden stemrecht worden onthouden als 2/3e van de leden daarmee instemt. Leden kunnen hun lidmaatschap ingetrokken worden voor politieke redenen als de 2/3e meerderheid van alle leden daarmee instemt. Deze regels mogen niet gebruikt worden om het partij-splitsings protocol te omzeilen.

*

Strategie:

DAVID + Ecologie + direct stemmen als hoofdlijn is strategisch niet problematisch omdat het doel is een minderheids-partij te zijn en samen te werken. PotentiŽle DAVID zuster organizaties kunnen andere groepen mensen aanspreken, of dezelfde groep.

De strategie zal afhangen van de stem van de leden. De uitslag van deze stemmingen is bindend en de leden kiezen wie hen zal vertegenwoordigen en wie de partij administratie doet. De stemmingen kunnen tegen het DAVID programma in gaan en toch bindend blijven, in de hoop dat zo iets niet zal voorkomen. Als dit toch gebeurd dan is de partij potentieel verloren en een nieuwe zal moeten worden opgericht, wellicht met een sterker niveau van leden verificatie om een vijandige stemmers overname te blokkeren. Er zal een keuze gemaakt moeten worden: hebben de leden de macht, of heeft een discipline mechanisme de macht - maar wie is daar de baas over ? Deze partij kiest voor het eerste mechanisme. Leden zouden klaar moeten staan om van partij te wisselen of om een nieuwe DAVID partij op te richten in het geval de leiding verloren is of manipulatief wordt. Partij loyaliteit is geen verdienste hier, het is een slechte eigenschap.

*

Aantal leden:

1

*

Bazen:

0

*Laatste nieuwsForum

Contact

[zwarte armband]