Mon Mar 1 20:00:14 UTC 2010

Overige besluiten/voorstellen elders

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Hier stop ik met besluiten nemen als huidige meerderheid van D.A.V.I.D.W.E., en publiceer eventuele verdere besluiten zoals ik die zou nemen of voorstellen elders: www.socialism.nl/party/nl/jos/archief , te beginnen: www.socialism.nl/party/nl/jos/archief/2010 . De reden is om ruimte te maken voor eventuele nieuwe leden en het zo duidelijker te maken dat de besluiten tot dusverre unaniem door 1 persoon zijn genomen, maar vanaf dit punt door meerdere (hetgeen ook mutaties van eerdere besluiten kan inhouden, ook tegen de zin van oprichter (ik) in.) De huidige stroom gaat dus elders verder, en als het mee zit en er komen leden voor D.A.V.I.D.W.E. dan begint die stroom vanaf na dit punt.