Thu Mar 4 07:49:30 UTC 2010

Stramien parlementaire partijen en media doorbreken

Het stem-systeem laat niet toe dat een hele partij-raad lid is van een parlement. Als bijvoorbeeld het beleid zou worden gemaakt door de partij-besturen onderling, met een stemgewicht, dan zouden we geen 'lijst trekkers' en dergelijke nodig hebben.

Het kapitalisme (niet te verwarren met de parlementaire democratie) wil dictatoriale bedrijven en dus ook dictatoriale politieke partijen, de media wordt sterk be´nvloed door het kapitalisme (het grote geld). Als een partij niet dictatoriaal is georganiseerd dan betekend dat niet dat ze niet zo kan worden gepresenteerd. Het is dus zaak dat niet teveel in de hand te werken of over te nemen. Een illusie van macht is ook macht. Het lijkt dus zaak zoveel mogelijk met de raden op de voorgrond te treden, en steeds duidelijk te laten blijken dat de mensen op de kieslijsten slechts de dienaren van die raden zijn. Het is ook belangrijk dat de DAVIDWE leden zich deze zaken goed realiseren. DAVIDWE is geen partij die wordt opgeroepen door een bestaand systeem en dus in dat stramien of die tradities valt.

Het lijkt normaal gevonden te worden dat partijen achter gesloten deuren met elkaar konkelen over bijvoorbeeld regeer akkoorden. De hele theorie van www.socialism.nl gaat over openheid en democratie en de massaliteit van besluiten. Hierbij ook opgemerkt dat 'koe handel' (jij schonere sloten, wij goedkoper vlees, etc) onvermijdelijk zal zijn, een kwestie van compromissen sluiten. Het volk moet weten hoe deze debatten exact verlopen, alles is dus openbaar. Als een andere partij dat niet wil is samenwerking met DAVIDWE procedureel onmogelijk geworden. Hier is verder dan niets meer over te zeggen, het is over en uit, volgende keer hebben we misschien meer stemmen als dit betekend dat we niet kunnen deelnemen aan de regering.

De onderhandelingen vinden dus ook plaats door de betreffende raad van DAVIDWE, in het openbaar en mogelijk schriftelijk, of in grote vergaderingen met de afgevaardigden van andere partijen. Dat is een DAVIDWE-gemeente-raad (interne partijraad, zo'n raad kan opgericht worden per gemeente), een DAVIDWE-provincie-raad, of de nationale raad voor het nationale parlement. Het is wel denkbaar dat als dit te massaal is dat raden een afvaardiging samenstellen, die met een bepaalde opdracht naar een openbare vergadering met andere partij afgevaardigden gaan (wederom alles openbaar, en de notulen worden openbaar gepubliceerd, inclusief eventuele telefoontjes etc). Het uiteindelijke akkoord zal dan nog door de betreffende DAVIDWE raad genomen moeten worden. Het spreekt overigens vanzelf dat de nationale raad niet al teveel of zelfs niets te zeggen heeft over wat die lokale raden van DAVIDWE precies besluiten, tenzij het grotere gebieden direct aan gaat (uiteindelijk procedureel te besluiten door de rechters van DAVIDWE, of daarboven de referendum macht maar die roep je natuurlijk niet te snel op want dat is een hoop werk).

Als andere partijen voorzetjes geven om achter gesloten deuren te konkelen doen ze er goed aan te beseffen dat alle processen bij DAVIDWE openbaar zijn.

Zaken die de rol van de raden kunnen versterken in de presentatie van DAVIDWE (en dus de presentatie van het partij-programma), zijn dat personen die als baasjes naar voren worden gehaald door de media vaak een vraag niet beantwoorden maar doorverwijzen naar de raden. Dat raden vragen van de media of anderen beantwoorden, eventueel eerst na een besluitvormingsprocedure. Dat de dienaren in de politieke lichamen van de Nederlandse democratie ergens iets opspelden dat hun rol duidelijker maakt. Het niet hebben van woord- voerders, maar alles procedureel door de raden te doen. Een eventuele woordvoerders-rol als gewenst zoveel mogelijk te beperken, te laten rouleren tussen mensen van de raden die zoveel mogelijk teruggrijpen op notulen van raden of voor eigen rekening praten. Ook niet adverteren met mensen, namen of foto's, maar alleen met inhoudelijke ideeŰn. Aangezien de procedures openbaar zijn kan de media (evenals eenieder) alle notulen zo inzien, dus hoeveel is er eigenlijk nog te vragen ? Het lijkt een goed idee om alle notulen openbaar op Internet te zetten.

Procedures partij-samenwerkingonderhandelingen

Omdat de procedures van DAVIDWE vrij langzaam kunnen zijn, vooral als het door alle subraden heen en weer moet, lijkt het zinnig om ruim vˇˇr de verkiezingen alle programmas van andere partijen te bestuderen, en te bekijken wat de mening van DAVIDWE is, wat in hoeverre onderhandelbaar is etc. Hoe meer van te voren is gedaan, hoe makkelijker en sneller daarna de onderhandelingen. Als alles nog na de verkiezingen moet loop je kan op paniek en chaos. Als alles al ruimschoots in doorgepraat onder minder druk, is dat ook gezonder voor DAVIDWE zelf (en de kiezers weten ook weer meer).

Vergaderingen over de uitslag en mogelijke coalitie opties kunnen van te voren op de agenda worden gezet.

Subraden spoedronde

Misschien kan het nuttig zijn op een bepaald moment om een spoedronde te doen tussen de subraden (wegens tijdgebrek, of om een impasse te doorbreken), waarbij iedere subraad bijvoorbeeld niet meer dan een half uur krijgt (of een uur). Dan is er goede kans dat een (eind)voorstel door alle subraden kan in 1 dag. De hele raad moet wel steeds aanwezig zijn omdat iedere subraad kan worden opgeroepen door een andere om een voorstel te bespreken en bestemmen, en om uiteindelijk gezamelijk te vergaderen en besluiten.